Suministros - 230605-2018

30/05/2018    S101

República Checa-Karviná: Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza

2018/S 101-230605

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Statutární město Karviná
Dirección postal: Fryštátská 72/1
Localidad: Karviná - Fryštát
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Código postal: 733 24
País: Chequia
Persona de contacto: Seller Moravia, s.r.o., Miroslav Švancar, Česká 1108/18, 702 00 Ostrava
Correo electrónico: svancar@seller-moravia.eu
Teléfono: +420 596117046
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.karvina.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://ezak.karvina.cz
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská v Karviné - Dodávky"

II.1.2)Código CPV principal
39000000 Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybavení odborných učeben tří základních a mateřských škol v Karviné:

1. část veřejné zakázky: „Nábytek“,

2. část veřejné zakázky: „Školní pomůcky“,

3. část veřejné zakázky: „IT vybavení, konektivita“.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 12 081 347.28 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Nábytek“

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39000000 Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ZŠ a MŠ Borovského, Ve Svahu 775, 734 01 Karviná – Ráj, ZŠ a MŠ Cihelní, Cihelní 1666, 735 06 Karviná – Nové Město, ZŠ a MŠ Školská, Školská 142/1, 734 01 Karviná.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka nábytku pro odborné učebny tří základních a mateřských škol v Karviné, v bližší specifikaci dle technické specifikace a výkazů výměr, které jsou přílohou zadávací dokumentace.

— Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského v Karviné - interiér,

— Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné - interiér,

— Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Školská v Karviné - interiér.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004111, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005834
II.2.14)Información adicional

Projekt bude spolufin. z Integrovaného regionálního operačního programu.

Spec. cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzd. a celoživotní učení, výzva č. 47 nebo z Integrovaného region.o oper. programu, Integr. teritoriální investice ostravské aglom., specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastr. pro vzdělávání a celoživ. učení, výzva č. 66 a rozpočtu města.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Školní pomůcky“

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162200 Material y útiles de formación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ZŠ a MŠ Borovského, Ve Svahu 775, 734 01 Karviná – Ráj, ZŠ a MŠ Cihelní, Cihelní 1666, 735 06 Karviná – Nové Město, ZŠ a MŠ Školská, Školská 142/1, 734 01 Karviná.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka školních a učebních pomůcek pro tři základní a mateřské školy v Karviné, v bližší specifikaci dle technické specifikace a výkazů výměr, které jsou přílohou zadávací dokumentace.

— Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského v Karviné - pomůcky,

— Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné - pomůcky,

— Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Školská v Karviné - pomůcky.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004111, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005834
II.2.14)Información adicional

Projekt bude spolufin. z Integrovaného regionálního operačního programu.

Spec. cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzd. a celoživotní učení, výzva č. 47 nebo z Integrovaného region.o oper. programu, Integr. teritoriální investice ostravské aglom., specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastr. pro vzdělávání a celoživ. učení, výzva č. 66 a rozpočtu města.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„IT vybavení, konektivita“

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30000000 Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ZŠ a MŠ Borovského, Ve Svahu 775, 734 01 Karviná – Ráj, ZŠ a MŠ Cihelní, Cihelní 1666, 735 06 Karviná – Nové Město, ZŠ a MŠ Školská, Školská 142/1, 734.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka IT vybavení a konektivity pro tři základní a mateřské školy v Karviné, v bližší specifikaci dle technické specifikace a výkazů výměr, které jsou přílohou zadávací dokumentace. Jedná se především o doplnění nebo výměnu aktivních síťových prvků, pokrytí všech objektů školy WiFi signálem, vybudování monitorovaných přístupových systémů u všech provozních vstupů ve všech objektech škol, vybavení pro bezpečnost a monitorování datové sítě, vybavení nových učeben a kabinetů výpočetní technikou. (Firewall, EventManagement – sběr bezpečnostních informací a událostí, SW aktivní prvky – switch, SFP moduly, AP přístupový bod Wifi, zařízení UPS, monitorované přístupové systémy, rozšiřující licence k PSx, elektrická propojovací pole, POE injektory, NB SET, PC SET, Tiskárna A3, AIO set, tablet atd.).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004111, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005834
II.2.14)Información adicional

Projekt bude spolufin. z Integrovaného regionálního operačního programu.

Spec. cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzd. a celoživotní učení, výzva č. 47 nebo z Integrovaného region.o oper. programu, Integr. teritoriální investice ostravské aglom., specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastr. pro vzdělávání a celoživ. učení, výzva č. 66 a rozpočtu města.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 239-495721
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

„Nábytek“

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Interdekor HP, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 25367498
Dirección postal: Těšínská 148/61
Localidad: Těrlicko
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Código postal: 735 42
País: Chequia
Correo electrónico: interiery@interdekor.cz
Teléfono: +420 558711917
Dirección de internet: www.interdekor.cz
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 051 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 2 857 838.28 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

„Školní pomůcky“

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Z + M Partner, spol. s.r.o.
Número de identificación fiscal: 26843935
Dirección postal: Valchařská 3261/17
Localidad: Ostrava
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Código postal: 702 00
País: Chequia
Correo electrónico: marcela.klichova@zmgroup.cz
Teléfono: +420 730580786
Dirección de internet: www.zmgroup.cz
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 657 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 4 023 819.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

„IT vybavení, konektivita“

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: AutoCont CZ, a.s.
Número de identificación fiscal: 47676795
Dirección postal: Hornopolní 3322/34
Localidad: Ostrava
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Código postal: 702 00
País: Chequia
Correo electrónico: Prodej.ova@autocont.cz
Teléfono: +420 910971111
Dirección de internet: www.autocont.cz
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 5 400 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 5 199 690.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@compet.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: http://www.compet.cz
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@compet.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: http://www.compet.cz
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/05/2018