Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 230754-2020

Submission deadline has been amended by:  360675-2020
19/05/2020    S97

Lucembursko-Lucemburk: Chafea/2019/BTSF/05

2020/S 097-230754

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny, CHAFEA.B – Health and Food Safety Unit
Poštovní adresa: DRB A3/042
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: L-2920
Země: Lucembursko
E-mail: chafea-btsf-calls@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/chafea/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6381
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6381
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Chafea/2019/BTSF/05

Spisové číslo: CHAFEA/LUX/2020/OP/0004
II.1.2)Hlavní kód CPV
80500000 Školení
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Organizace a provádění vzdělávacích činností zaměřených na vyšetřovací metody, které mají být uplatněny při úředních kontrolách, s cílem zamezit případným podvodům v rámci zemědělsko-potravinového řetězce a elektronického obchodování v rámci iniciativy „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 900 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80500000 Školení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Zejména v zemích, které nejsou členy EU.

II.2.4)Popis zakázky:

Organizace a provádění vzdělávacích činností zaměřených na vyšetřovací metody, které mají být uplatněny při úředních kontrolách, s cílem zamezit případným podvodům v rámci zemědělsko-potravinového řetězce a elektronického obchodování v rámci iniciativy „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 900 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 071-167900
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 14/08/2020
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 18/08/2020
Místní čas: 10:00
Místo:

12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, LUCEMBURSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Přesné informace o lhůtě (lhůtách) pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od data, kdy byl žadatel vyrozuměn, případně od data, kdy se o tom dověděl.

Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv neznamená, že tato lhůta bude zrušena nebo, že bude stanovena lhůta nová.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/05/2020