Storitve - 230763-2020

19/05/2020    S97

Luksemburg-Luxembourg: Mobilne komunikacije

2020/S 097-230763

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2020/S 047-109778)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide De Gasperi
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Poštna številka: L-1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Procurement Service
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Mobilne komunikacije

Referenčna številka dokumenta: AO 713
II.1.2)Glavna koda CPV
64212000 Storitve mobilne telefonije
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega javnega razpisa je oddati samostojno okvirno naročilo storitev za zagotavljanje storitev mobilne telefonije in pripadajoče opreme. Zagotoviti je treba vsaj naslednje mobilne komunikacijske storitve: glasovno komunikacijo, podatkovno komunikacijo, besedilna sporočila (SMS).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
14/05/2020
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2020/S 047-109778

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Besedilo:
Datum: 05/06/2020
Lokalni čas: 16:00
Se glasi:
Datum: 30/06/2020
Lokalni čas: 16:00
Številka oddelka: IV.2.7)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Pogoji odpiranja ponudb
Besedilo:
Datum: 08/06/2020
Lokalni čas: 10:00
Se glasi:
Datum: 02/07/2020
Lokalni čas: 10:00
VII.2)Druge dodatne informacije: