Supplies - 230769-2019

17/05/2019    S95

Poland-Katowice: Pipes and fittings

2019/S 095-230769

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Krzysztof Hadam oraz Artur Mandrysz
E-mail: artur.mandrysz@pgg.pl
Telephone: +48 32/7161481
Fax: +48 32/7572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl/
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy: 252-12

Reference number: 701802084/01
II.1.2)Main CPV code
44163000 Pipes and fittings
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych w ilości i rodzaju określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zmówienia został podzielony na 37 zadań.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 15 900 545.13 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

1. RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA PN-10 160X9,5X6000MM DO TRANSPORTU WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ - 20 szt. 2. RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA PN-10 200X11,9X6000MM DO TRANSPORTU WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ - 20 szt. 3. RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA PN-10 280X16,6X6000MM DO TRANSPORTU WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ - 10 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

1. RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PN-16 90X8,2MM DO TRANSPORTU WODY ZIMNEJ IKANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ - 120 m. 2. RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PN-16 280X25,4MMDO TRANSPORTU WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ - 22 m. 3. RURA Z TWORZYWASZTUCZNEGO PN-16 225X20,5MM DO TRANSPORTU WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ - 48m.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.95 +/- 8MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 25 DOTRANSPORTU WODY KOPALNIANEJ. - 200 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.100 +/- 7MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 16 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 152 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.100 +/- 8MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 25 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 100 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.100 +/- 7MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 40 DOTRANSPORTU SPRĘŻONEGO POWIETRZA, WODY KOPALNIANEJ - 635 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.135+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 20 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 433 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

8

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.130+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 25 DOTRANSPORTU WODY KOPALNIANEJ - 616 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

9

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.150+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 16 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 251 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

10

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.150+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 25 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 300 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

11

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.190+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 64 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 1256 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

12

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW. 190+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 25 DOTRANSPORTU WODY KOPALNIANEJ - 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

13

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200+/- 8MM DŁUGOŚĆ 4000MM PN 16 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 10 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

14

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

1. RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200+/- 8MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 16DO TRANSPORTU WODY KOPALNIANEJ - 1szt. 2. KOLANO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KĄT 90ST.PN-16 200+/-8 2XKOŁNIERZ STALOWY DO TRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCHZAWIESIN - 30 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

15

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200+/- 8MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 25 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 773 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

16

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.245+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 16 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

17

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.300+/- 15MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 16 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 3 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

18

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200 +/- 8MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 6,3 DOTRANSPORTU GAZÓW I METANU - 747 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

19

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200 +/- 8MM DŁUGOŚĆ 6000MMPN 6,3 TRANSPORT SPĘŻONEGO POWIETRZA GAZÓW INERTNYCH WODY ZAWIESIN CIECZYAGRESYWNYCH I METANU - 165 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

20

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

1. KOLANKO SEGMENTOWE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWE ŚR.WEW.200MM +/- 8MMKĄT 90ST. PN 10 DO GAZU - 5 szt. 2. TRÓJNIK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWY Z LUŹNYMIPIERŚCIENIAMI ŚR.WEW.200MM +/-8MM KĄT 90ST. PN 10 DO GAZU - 40 szt. 3. TRÓJNIK REDUKCYJNYZ TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWY Z LUŹNYMI PIERŚCIENIAMI ŚR.WEW.2X200MM+/-8MM/155MM +/-9MM KĄT 90ST. PN 10 DO GAZU - 21 szt. 4. KOLANKO SEGMENTOWE Z TWORZYWASZTUCZNEGO KOŁNIERZOWE ŚR.WEW.200MM +/- 8MM KĄT 60ST. PN 10 DO GAZU - 1 szt. 5. KOLANKOSEGMENTOWE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWE ŚR.WEW.200MM +/- 8MM KĄT 45ST.PN 10 DO GAZU - 12 szt. 6. RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200 +/- 8MMDŁUGOŚĆ 6000MM PN 10 DO TRANSPORTU GAZÓW I METANU - 406 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

21

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200 +/- 8MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 20 DOTRANSPORTU GAZÓW I METANU - 100 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

22

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.300 +/- 15MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 6,3DO TRANSPORTU GAZÓW I METANU - 350 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

23

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BOSA DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ŚR.ZEW. 110+/-2MM PN16 DO TRANSPORTU WODY, CIECZY AGRESYWNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 504 m.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

24

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BOSA DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ŚR.ZEW. 125+/-2MM PN16 DO TRANSPORTU WODY, CIECZY AGRESYWNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 54 m.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

25

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BOSSA DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ŚR.ZEW. 125+/-2MM PN25 DO TRANSPORTU WODY, CIECZY AGRESYWNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 112 m.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

26

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BOSSA DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ŚR.ZEW. 160+/-2MM PN16 DO TRANSPORTU WODY, CIECZY AGRESYWNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 466 m.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

27

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BOSSA DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ŚR.ZEW. 180+/-2MM PN16 DO TRANSPORTU WODY, CIECZY AGRESYWNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 78 m.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

28

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BOSSA DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ŚR.ZEW. 225+/-2MM PN16 DO TRANSPORTU WODY, CIECZY AGRESYWNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 336 m.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

29

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BOSSA DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ŚR.ZEW. 250+/-2MM PN16 DO TRANSPORTU WODY, CIECZY AGRESYWNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 6 m.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Unieważnia się postępowanie przetargowe w zakresie zadań nr 29 i 30 na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

30

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BOSSA DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ŚR.ZEW. 280+/-2MM PN16 DO TRANSPORTU WODY, CIECZY AGRESYWNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 6 m.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Unieważnia się postępowanie przetargowe w zakresie zadań nr 29 i 30 na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

31

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.100 +/- 8MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 40PREIZOLOWANA DO TRANSPORTU WODY KOPALNIANEJ - 1148 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

32

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.150 +/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 40PREIZOLOWANA DO TRANSPORTU WODY KOPALNIANEJ - 239 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

33

Lot No: 33
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO CIŚNIENIOWA KIELICHOWA Z ROWKIEM OWALNYMI PIERŚCIENIEM NA WCISK 110X6,6X6000 1,6MPA Z WARSTWĄ POWIERZCHNIOWĄELEKTROPRZEWODZĄCĄ - 390 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

34

Lot No: 34
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BEZCIŚNIENIOWA KIELICHOWA Z ROWKIEM PROSTOKĄTNYM IPIERŚCIENIEM NA WCISK 110X3,2X6000 Z WARSTWĄ POWIERZCHNIOWĄ ELEKTROPRZEWODZĄCĄ -188 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

35

Lot No: 35
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BEZCIŚNIENIOWA KIELICHOWA Z ROWKIEM PROSTOKĄTNYM IPIERŚCIENIEM NA WCISK 160X4,7X6000 Z WARSTWĄ POWIERZCHNIOWĄ ELEKTROPRZEWODZĄCĄ -150 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

36

Lot No: 36
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BEZCIŚNIENIOWA KIELICHOWA Z ROWKIEM OWALNYM IPIERŚCIENIEM NA WCISK 200X6,7X6000 Z WARSTWĄ POWIERZCHNIOWĄ ELEKTROPRZEWODZĄCĄ -150 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

37

Lot No: 37
II.2.2)Additional CPV code(s)
44163000 Pipes and fittings
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A..

II.2.4)Description of the procurement:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.400 +/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 6,3 DOTRANSPORTU METANU - 420 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Innovation partnership
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 245-562148
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA PN-10 160X9,5X6000MM DO TRANSPORTU WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ - 20 szt. 2. RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA PN-10 200X11,9X6000MM DO TRANSPO

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PLASTPIPE Sp. z o.o. Sp.k.
Postal address: ul. Chodzieska 31
Town: Czarnków
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 64-700
Country: Poland
E-mail: przetargi@plastpipe.pl
Telephone: +48 516198401
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 63 736.00 PLN
Total value of the contract/lot: 33 060.30 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

1. RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PN-16 90X8,2MM DO TRANSPORTU WODY ZIMNEJ IKANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ - 120 m. 2. RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PN-16 280X25,4MMDO TRANSPORTU WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI CIŚNIENI

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PLASTPIPE Sp. z o.o. Sp.k.
Postal address: ul. Chodzieska 31
Town: Czarnków
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 64-700
Country: Poland
E-mail: przetargi@plastpipe.pl
Telephone: +48 516198401
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 879.04 PLN
Total value of the contract/lot: 11 603.20 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.95 +/- 8MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 25 DOTRANSPORTU WODY KOPALNIANEJ. - 200 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PLASTPIPE Sp. z o.o. Sp.k.
Postal address: ul. Chodzieska 31
Town: Czarnków
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 64-700
Country: Poland
E-mail: przetargi@plastpipe.pl
Telephone: +48 516198401
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 353 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 153 984.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.100 +/- 7MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 16 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 152 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PLASTPIPE Sp. z o.o. Sp.k.
Postal address: ul. Chodzieska 31
Town: Czarnków
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 64-700
Country: Poland
Telephone: +48 516198401
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 152 912.00 PLN
Total value of the contract/lot: 94 507.52 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.100 +/- 8MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 25 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 100 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum PLASTON-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Wiejska 15
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-500
Country: Poland
E-mail: rbola@plaston.com.pl
Telephone: +48 609002499
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AS Piotr Hess, Justyna Hess Spółka Jawna
Postal address: ul. Olsztyńska 7
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-810
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 109 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 87 891.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.100 +/- 7MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 40 DOTRANSPORTU SPRĘŻONEGO POWIETRZA, WODY KOPALNIANEJ - 635 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum PLASTON-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Wiejska 15
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-500
Country: Poland
E-mail: rbola@plaston.com.pl
Telephone: +48 609002499
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AS Piotr Hess, Justyna Hess Spółka Jawna
Postal address: ul. Olsztyńska 7
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-810
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 565 150.00 PLN
Total value of the contract/lot: 565 150.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.135+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 20 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 433 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Carbospec M. Jaśniok Spółka Jawna
Postal address: ul. Zabrska 2d
Town: Paniówki
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-177
Country: Poland
E-mail: biuro@carbospec.pl
Telephone: +48 322161375
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 620 056.00 PLN
Total value of the contract/lot: 532 438.45 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.130+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 25 DOTRANSPORTU WODY KOPALNIANEJ - 616 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum PLASTON-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: +48 609002499
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-500
Country: Poland
E-mail: rbola@plaston.com.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AS Piotr Hess, Justyna Hess Spółka Jawna
Postal address: ul. Olsztyńska 7
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-810
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 028 720.00 PLN
Total value of the contract/lot: 917 766.08 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.150+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 16 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 251 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum PLASTON-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Wiejska 15
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-500
Country: Poland
E-mail: rbola@plaston.com.pl
Telephone: +48 609002499
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AS Piotr Hess, Justyna Hess Spółka Jawna
Postal address: ul. Olsztyńska 7
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-810
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 313 499.00 PLN
Total value of the contract/lot: 288 619.88 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.150+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 25 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 300 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Carbospec M. Jaśniok Spółka Jawna
Postal address: ul. Zabrska 2d
Town: Paniówki
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-177
Country: Poland
E-mail: biuro@carbospec.pl
Telephone: +48 324419220
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 408 900.00 PLN
Total value of the contract/lot: 408 891.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.190+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 64 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 1256 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Carbospec M. Jaśniok Spółka Jawna
Postal address: ul. Zabrska 2d
Town: Paniówki
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-177
Country: Poland
E-mail: biuro@carbospec.pl
Telephone: +48 324419220
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 144 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 768 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW. 190+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 25 DOTRANSPORTU WODY KOPALNIANEJ - 1 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Carbospec M. Jaśniok Spółka Jawna
Postal address: ul. Zabrska 2d
Town: Paniówki
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-177
Country: Poland
E-mail: biuro@carbospec.pl
Telephone: +48 324419220
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 920.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 919.97 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200+/- 8MM DŁUGOŚĆ 4000MM PN 16 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 10 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Carbospec M. Jaśniok Spółka Jawna
Postal address: ul. Zabrska 2d
Town: Paniówki
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-177
Country: Poland
E-mail: biuro@carbospec.pl
Telephone: +48 324419220
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 14 500.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

1. RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200+/- 8MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 16DO TRANSPORTU WODY KOPALNIANEJ - 1szt. 2. KOLANO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KĄT 90ST.PN-16 200+/-8 2XKOŁNIERZ STALOWY DO TRAN

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Carbospec M. Jaśniok Spółka Jawna
Postal address: ul. Zabrska 2d
Town: Paniówki
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-177
Country: Poland
E-mail: biuro@carbospec.pl
Telephone: +48 324419220
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 52 420.00 PLN
Total value of the contract/lot: 52 200.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200+/- 8MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 25 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 773 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Carbospec M. Jaśniok Spółka Jawna
Postal address: ul. Zabrska 2d
Town: Paniówki
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-177
Country: Poland
E-mail: biuro@carbospec.pl
Telephone: +48 324419220
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 453 240.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 453 224.54 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.245+/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 16 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 1 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Carbospec M. Jaśniok Spółka Jawna
Postal address: ul. Zabrska 2d
Town: Paniówki
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-177
Country: Poland
E-mail: biuro@carbospec.pl
Telephone: +48 324419220
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 720.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 710.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 17
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.300+/- 15MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 16 DOTRANSPORTU WODY CIECZY NIEPALNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 3 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Carbospec M. Jaśniok Spółka Jawna
Postal address: ul. Zabrska 2d
Town: Paniówki
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-177
Country: Poland
E-mail: biuro@carbospec.pl
Telephone: +48 324419220
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 031.00 PLN
Total value of the contract/lot: 8 021.13 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 18
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200 +/- 8MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 6,3 DOTRANSPORTU GAZÓW I METANU - 747 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum PLASTON-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Wiejska 15
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-500
Country: Poland
E-mail: rbola@plaston.com.pl
Telephone: +48 609002499
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AS Piotr Hess, Justyna Hess Spółka Jawna
Postal address: ul. Olsztyńska 7
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-810
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 225 080.00 PLN
Total value of the contract/lot: 821 595.42 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 19
Lot No: 19
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200 +/- 8MM DŁUGOŚĆ 6000MMPN 6,3 TRANSPORT SPĘŻONEGO POWIETRZA GAZÓW INERTNYCH WODY ZAWIESIN CIECZYAGRESYWNYCH I METANU - 165 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum ELPLAST+ Sp. z o.o.
Postal address: ul. Niepodległości 8
Town: Jastrzębie-Zdrój
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-336
Country: Poland
E-mail: andrzej.pilorz@elplastplus.pl
Telephone: +48 503116990
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Demetrix Sp z o.o. Sp. K.
Postal address: ul. 1 Maja 35
Town: Piekary Śląskie
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-940
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 287 925.00 PLN
Total value of the contract/lot: 269 775.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 20
Lot No: 20
Title:

1. KOLANKO SEGMENTOWE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWE ŚR.WEW.200MM +/- 8MMKĄT 90ST. PN 10 DO GAZU - 5 szt. 2. TRÓJNIK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWY Z LUŹNYMIPIERŚCIENIAMI ŚR.WEW.200MM +/-8MM KĄT

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum PLASTON-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Wiejska 15
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-500
Country: Poland
E-mail: rbola@plaston.com.pl
Telephone: +48 609002499
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AS Piotr Hess, Justyna Hess Spółka Jawna
Postal address: ul. Olsztyńska 7
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-810
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 849 890.00 PLN
Total value of the contract/lot: 849 804.16 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 21
Lot No: 21
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.200 +/- 8MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 20 DOTRANSPORTU GAZÓW I METANU - 100 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Carbospec M. Jaśniok Spółka Jawna
Postal address: ul. Zabrska 2d
Town: Paniówki
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-177
Country: Poland
E-mail: biuro@carbospec.pl
Telephone: +48 324419220
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 182 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 181 986.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 22
Lot No: 22
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.300 +/- 15MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 6,3DO TRANSPORTU GAZÓW I METANU - 350 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum PLASTON-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Wiejska 15
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-500
Country: Poland
E-mail: rbola@plaston.com.pl
Telephone: +48 609002499
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AS Piotr Hess, Justyna Hess Spółka Jawna
Postal address: ul. Olsztyńska 7
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-810
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 883 575.00 PLN
Total value of the contract/lot: 661 566.50 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 23
Lot No: 23
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BOSA DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ŚR.ZEW. 110+/-2MM PN16 DO TRANSPORTU WODY, CIECZY AGRESYWNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 504 m.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum ELPLAST+ Sp. z o.o.
Postal address: ul. Niepodległości 8
Town: Jastrzębie-Zdrój
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-336
Country: Poland
E-mail: andrzej.pilorz@elplastplus.pl
Telephone: +48 503116990
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Demetrix Sp z o.o. Sp. K.
Postal address: ul. 1 Maja 35
Town: Piekary Śląskie
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-940
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 24 690.96 PLN
Total value of the contract/lot: 27 720.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 24
Lot No: 24
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BOSA DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ŚR.ZEW. 125+/-2MM PN16 DO TRANSPORTU WODY, CIECZY AGRESYWNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 54 m.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PLASTPIPE Sp. z o.o. Sp.k.
Postal address: ul. Chodzieska 31
Town: Czarnków
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 64-700
Country: Poland
E-mail: przetargi@plastpipe.pl
Telephone: +48 516198401
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 207.60 PLN
Total value of the contract/lot: 3 248.64 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 25
Lot No: 25
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BOSSA DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ŚR.ZEW. 125+/-2MM PN25 DO TRANSPORTU WODY, CIECZY AGRESYWNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 112 m.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PLASTPIPE Sp. z o.o. Sp.k.
Postal address: ul. Chodzieska 31
Town: Czarnków
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 64-700
Country: Poland
E-mail: przetargi@plastpipe.pl
Telephone: +48 516198401
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 21 504.00 PLN
Total value of the contract/lot: 10 964.80 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 26
Lot No: 26
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BOSSA DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ŚR.ZEW. 160+/-2MM PN16 DO TRANSPORTU WODY, CIECZY AGRESYWNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 466 m.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum ELPLAST+ Sp. z o.o.
Postal address: ul. Niepodległości 8
Town: Jastrzębie-Zdrój
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-336
Country: Poland
E-mail: andrzej.pilorz@elplastplus.pl
Telephone: +48 503116990
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Demetrix Sp z o.o. Sp. K.
Postal address: ul. 1 Maja 35
Town: Piekary Śląskie
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-940
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 47 998.00 PLN
Total value of the contract/lot: 52 192.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 27
Lot No: 27
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BOSSA DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ŚR.ZEW. 180+/-2MM PN16 DO TRANSPORTU WODY, CIECZY AGRESYWNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 78 m.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum ELPLAST+ Sp. z o.o.
Postal address: ul. Niepodległości 8
Town: Jastrzębie-Zdrój
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-336
Country: Poland
E-mail: andrzej.pilorz@elplastplus.pl
Telephone: +48 503116990
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Demetrix Sp z o.o. Sp. K.
Postal address: ul. 1 Maja 35
Town: Piekary Śląskie
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-940
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 015.20 PLN
Total value of the contract/lot: 11 544.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 28
Lot No: 28
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BOSSA DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ŚR.ZEW. 225+/-2MM PN16 DO TRANSPORTU WODY, CIECZY AGRESYWNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 336 m.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum ELPLAST+ Sp. z o.o.
Postal address: ul. Niepodległości 8
Town: Jastrzębie-Zdrój
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-336
Country: Poland
E-mail: andrzej.pilorz@elplastplus.pl
Telephone: +48 503116990
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Demetrix Sp z o.o. Sp. K.
Postal address: ul. 1 Maja 35
Town: Piekary Śląskie
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-940
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 63 840.00 PLN
Total value of the contract/lot: 82 656.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 29
Lot No: 29
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BOSSA DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ŚR.ZEW. 250+/-2MM PN16 DO TRANSPORTU WODY, CIECZY AGRESYWNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 6 m.

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 30
Lot No: 30
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BOSSA DO ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO ŚR.ZEW. 280+/-2MM PN16 DO TRANSPORTU WODY, CIECZY AGRESYWNYCH I WODNYCH ZAWIESIN - 6 m.

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 31
Lot No: 31
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.100 +/- 8MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 40PREIZOLOWANA DO TRANSPORTU WODY KOPALNIANEJ - 1148 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum PLASTON-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Wiejska 15
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-500,
Country: Poland
E-mail: rbola@plaston.com.pl
Telephone: +48 609002499
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AS Piotr Hess, Justyna Hess Spółka Jawna
Postal address: ul. Olsztyńska 7
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-810
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 463 700.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 112 216.68 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 32
Lot No: 32
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.150 +/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 40PREIZOLOWANA DO TRANSPORTU WODY KOPALNIANEJ - 239 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Carbospec M. Jaśniok Spółka Jawna
Postal address: ul. Zabrska 2d
Town: Paniówki
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-177
Country: Poland
E-mail: biuro@carbospec.pl
Telephone: +48 324419220
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 477 761.00 PLN
Total value of the contract/lot: 477 698.86 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 33
Lot No: 33
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO CIŚNIENIOWA KIELICHOWA Z ROWKIEM OWALNYMI PIERŚCIENIEM NA WCISK 110X6,6X6000 1,6MPA Z WARSTWĄ POWIERZCHNIOWĄELEKTROPRZEWODZĄCĄ - 390 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum PLASTON-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Wiejska 15
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-500
Country: Poland
E-mail: rbola@plaston.com.pl
Telephone: +48 609002499
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AS Piotr Hess, Justyna Hess Spółka Jawna
Postal address: ul. Olsztyńska 7
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-810
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 219 570.00 PLN
Total value of the contract/lot: 219 570.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 34
Lot No: 34
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BEZCIŚNIENIOWA KIELICHOWA Z ROWKIEM PROSTOKĄTNYM IPIERŚCIENIEM NA WCISK 110X3,2X6000 Z WARSTWĄ POWIERZCHNIOWĄ ELEKTROPRZEWODZĄCĄ -188 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum PLASTON-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Wiejska 15
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-500
Country: Poland
E-mail: rbola@plaston.com.pl
Telephone: +48 609002499
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AS Piotr Hess, Justyna Hess Spółka Jawna
Postal address: Olsztyńska 7
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-810
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 67 304.00 PLN
Total value of the contract/lot: 67 304.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 35
Lot No: 35
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BEZCIŚNIENIOWA KIELICHOWA Z ROWKIEM PROSTOKĄTNYM IPIERŚCIENIEM NA WCISK 160X4,7X6000 Z WARSTWĄ POWIERZCHNIOWĄ ELEKTROPRZEWODZĄCĄ -150 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum PLASTON-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Wiejska 15
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-500
Country: Poland
E-mail: rbola@plaston.com.pl
Telephone: +48 609002499
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AS Piotr Hess, Justyna Hess Spółka Jawna
Postal address: ul. Olsztyńska 7
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-810
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 100 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 100 200.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 36
Lot No: 36
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BEZCIŚNIENIOWA KIELICHOWA Z ROWKIEM OWALNYM IPIERŚCIENIEM NA WCISK 200X6,7X6000 Z WARSTWĄ POWIERZCHNIOWĄ ELEKTROPRZEWODZĄCĄ -150 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum PLASTON-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: Wiejska 15
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-500
Country: Poland
E-mail: rbola@plaston.com.pl
Telephone: +48 609002499
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AS Piotr Hess, Justyna Hess Spółka Jawna
Postal address: ul. Olsztyńska 7
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-810
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 203 700.00 PLN
Total value of the contract/lot: 203 700.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 37
Lot No: 37
Title:

RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOŁNIERZOWA ŚR.WEW.400 +/- 5MM DŁUGOŚĆ 6000MM PN 6,3 DOTRANSPORTU METANU - 420 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/04/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum PLASTON-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Wiejska 15
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-500
Country: Poland
E-mail: rbola@plaston.com.pl
Telephone: +48 609002499
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AS Piotr Hess, Justyna Hess Spółka Jawna
Postal address: ul. Olsztyńska 7
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-810
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 352 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 352 316.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu:

I. Unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 29 i 30 na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II. Wybrał oferty nw. Wykonawców:

1. Carbospec M. Jaśniok Spółka Jawna 44-177 Paniówki, ul. Zabrska 2d w zakresie zadań 7,10,11,12,13,14,15,16,17,21 i 32.

2. PLASTPIPE Sp. z o.o. Sp.k. 64-700 Czarnków, ul. Chodzieska 31 w zakresie zadań 1,2,3,4,24 i 25.

3. Konsorcjum ELPLAST+ Sp. z o.o. 44-336 Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 8 i DEMETRIX Sp. z o.o. Sp. K. 41-940 Piekary Śląskie, ul. 1 Maja 35 w zakresie zadań 19,23,26,27 i 28.

4. Konsorcjum PLASTON-P Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, ul. Wiejska 15 oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AS Piotr Hess,Justyna Hess Sp. Jawna 41-810 Zabrze, ul. Olsztyńska 7 w zakresie zadań 5,6,8,9,18,20,22,31,33,34,35,36 i 37.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publiczny - Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/05/2019