A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 230824-2015

Normál nézet megjelenítése

03/07/2015    S126

Magyarország-Budapest: Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika

2015/S 126-230824

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8–9.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Cseh Katalin
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600-2073
Fax: +36 14298000

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: jegybanki tevékenység
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási keretszerződés komplex kutatás-elemzési, kutatással alátámasztott tanácsadási és tanulmánykészítési feladatok ellátása és ezen feladatokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok megvalósítására.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 10: Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
A teljesítés helye: Magyarország 1054 Budapest Szabadság tér 8–9.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási keretszerződés komplex kutatás-elemzési, kutatással alátámasztott tanácsadási és tanulmánykészítési feladatok ellátása és ezen feladatokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok megvalósítására.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika, 73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások, 79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 1 800 000 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. 1. Vállalkozói díjra vonatkozó ajánlat: (1.1-1.2.):. Súlyszám 65
2. 1.1. Vállalkozói díjra vonatkozó ajánlat (havidíj az ajánlati felhívás II.2.1) pont I., II., III. és VI. alpont szerinti feladatokra vonatkozóan – nettó Ft/hó. Súlyszám 50
3. 1.2. Vállalkozói díjra vonatkozó ajánlat (szakértői óradíj az ajánlati felhívás II.2.1) pont IV. és V. alpont szerinti feladatokra vonatkozóan – nettó HUF/szakértői óra. Súlyszám 15
4. 2. A tevékenység végzésére vonatkozó módszertan és minta-kérdőív értékelése (2.1-2.7.):. Súlyszám 30
5. 2.1. A tevékenység végzésére vonatkozó módszertan értékelése. Súlyszám 6
6. 2.2. A tevékenység végzésére vonatkozó lakossági konjunktúra kutatás kérdőív értékelése. Súlyszám 6
7. 2.3. A tevékenység végzésére vonatkozó vállalati konjunktúra kutatás kérdőív értékelése. Súlyszám 6
8. 2.4. A lakosság pénzügyi magatartásának, attitűdjeinek vizsgálata kérdőív értékelése. Súlyszám 6
9. 2.5. Lakossági konjunktúra fókuszcsoportos felmérés forgatókönyv értékelése. Súlyszám 2
10. 2.6. Vállalati konjunktúra mélyinterjú forgatókönyv értékelése. Súlyszám 2
11. 2.7. Lakosság pénzügyi attitűd fókuszcsoportos felmérés forgató-könyv értékelése. Súlyszám 2
12. 3. Az ajánlati felhívás II.2.1) pont III. alpont szerinti minta-tanulmány szakmai minőségének értékelése. Súlyszám 10
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
KBE/190/2014
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 20-032478 29.1.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
29.4.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Századvég Politikai Iskola Alapítvány
Postai cím: Hidegkuti Nándor u. 8–10.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 1 800 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 1 800 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint nem minősül KKV-nak.
Az ajánlattevők neve, címe:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány (1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8–10.)
KOPINT-TÁRKI Konjunktúrakutató Intézet Zrt. és TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. közös ajánlattevők [KOPINT-TÁRKI Konjunktúrakutató Intézet Zrt. (1112 Budapest, Budaörsi út 45.), TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. (1112 Budapest, Budaörsi út 45.)].
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
30.6.2015