Služby - 230934-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

17/06/2017    S115

Malta-Valletta: Poskytovanie bezpečnostných služieb pre priestory EASO na Malte

2017/S 115-230934

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2.6.2017, 2017/S 105-209032)

Európsky podporný úrad pre azyl, Valletta MRS 1917, MALTA. Kontakt: EASO Contracts. E-mail: contracts@easo.europa.eu

Namiesto 

II.1.5) Predpokladaná celková hodnota:

2 210 000 EUR.

II.2.6) Odhadovaná hodnota:

2 210 000 EUR.

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

4.7.2017.

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

7.7.2017 (10:00) miestneho času.

[...]

Viď 

II.1.5) Predpokladaná celková hodnota:

4 450 000 EUR.

II.2.6) Odhadovaná hodnota:

4 450 000 EUR.

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

24.7.2017.

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

28.7.2017 (15:00) miestneho času.

[...]

Zmenené súťažné podklady – výzva na súťaž, technické špecifikácie a návrh zmluvy sú dostupné na adrese:

https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=2520