Услуги - 230960-2017

Компактен изглед

17/06/2017    S115

Иcпaния-Севиля: „Техническа подкрепа за преразглеждането на критериите за екомаркировка на ЕС“: партида 1: „Продукти за твърди настилки и облицовки“; партида 2: „Изделия от преработена хартия“; партида 3: „Печатни изделия“

2017/S 115-230960

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 3.6.2017 г., 2017/S 106-211423)

Европейска комисия, Joint Research Centre (JRC), JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.5 — Circular Economy and Industrial Leadership, Edificio Expo, C/Inca Garcilaso, 3, 41092 Sevilla (Sevilla), ИСПАНИЯ. За контакти: Auf der Heyde Gesa. Електронна поща: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

5.7.2017.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

12.7.2017 (12:00), местно време.

[...]

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

21.8.2017.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

29.8.2017 (12:00), местно време.

[...]