Služby - 230960-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

17/06/2017    S115

Španielsko-Sevilla: „Technická podpora pri revízii kritérií environmentálnej značky EÚ“: časť 1: „Výrobky tuhých krytín“; časť 2: „Spracované papierenské výrobky“; časť 3: „Výrobky z potlačeného papiera“

2017/S 115-230960

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 3.6.2017, 2017/S 106-211423)

Európska komisia, Joint Research Centre (JRC), JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.5 — Circular Economy and Industrial Leadership, Edificio Expo, C/Inca Garcilaso, 3, 41092 Sevilla (Sevilla), ŠPANIELSKO. Kontakt: Auf der Heyde Gesa. E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

5.7.2017.

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

12.7.2017 (12:00) miestneho času.

[...]

Viď 

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

21.8.2017.

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

29.8.2017 (12:00) miestneho času.

[...]