Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 231112-2021

07/05/2021    S89

Suomi-Helsinki: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2021/S 089-231112

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0246246-0
Postiosoite: Nordenskiöldinkatu 12
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: FI-00250
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: avoterapiahankinnat@kela.fi
Puhelin: +358 2063411
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.kela.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=346416&tpk=6eea498c-6d72-49c1-940b-f82f0192864b
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=346416&tpk=6eea498c-6d72-49c1-940b-f82f0192864b
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Aikuisten ryhmämusiikkiterapia, Kelan läntinen vakuutuspiiri

Viitenumero: 85/331/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut - DA33
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen aikuisten ryhmämusiikkiterapian toteuttaminen Kelan henkilöasiakkaille läntisen vakuutuspiirin alueella. Läntisen vakuutuspiirin alueeseen kuuluvat kunnat ja kuntaryhmät on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 3.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut - DA33
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiaa koskevat edellytykset on kirjattu Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvaukseen terapiapalveluntuottajille (liite 1).

Palvelukuvaus jakautuu kahteen (2) osaan, jotka ovat:

— terapioiden yleinen osa (voimassa 1.1.2022 alkaen)

— ryhmäterapiapalvelun osa (voimassa 1.1.2022 alkaen).

Nämä osat yhdessä muodostavat ryhmäterapian palvelukuvauksen (jäljempänä palvelukuvaus). Molempia palvelukuvauksen osia sovelletaan samanaikaisesti Kelan järjestämän kuntoutuksen toteuttamisessa.

Kela pyytää tarjoukset kasvokkain toteutettavasta terapiasta. Jättämällä tarjouksen, tarjoaja vastaa siitä, että sen tarjoamat terapeutit pystyvät toteuttamaan terapiaa kasvokkain toteutettuna kussakin tarjotussa kuntaryhmässä ja vähintään sille vuosittaiselle ryhmämäärälle, jonka tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut. Palvelukuvauksen ryhmäterapiapalvelun osan kohdan 12 mukaan musiikkiterapiaryhmien toteuttaminen etäkuntoutuksena on vaihtoehtoinen tapa toteuttaa musiikkiterapiaryhmiä ja ryhmäterapiaa voidaan toteuttaa etäkuntoutuksena ko. kohdan mukaisten edellytysten täyttyessä.

Sopimuskausi on 1.1.2022—31.12.2023.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/01/2022
päättymispäivä: 31/12/2023
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Kela varaa oikeiden jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden optiokaudella vuosina 2024 ja 2025.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 05/08/2021
Paikallinen aika: 10:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/05/2021