Supplies - 231189-2020

19/05/2020    S97    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Romania-Bucharest: Protective gear

2020/S 097-231189

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sector 4 (Primăria Sectorului 4 București)
National registration number: RO 4316422
Postal address: Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Complex Comercial Grand Arena, et. 1, sector 4
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321
Postal code: 040532
Country: Romania
Contact person: Iordana Hudisteanu
E-mail: achizitiipublice@ps4.ro
Telephone: +40 213360360
Fax: +40 213360360

Internet address(es):

Main address: www.ps4.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.1)Name and addresses
Official name: Direcţia Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4
National registration number: 29481212
Postal address: Str. Străduinței nr. 1, sector 4
Town: Bucureşti
NUTS code: RO
Postal code: 041776
Country: Romania
Contact person: Daniela Silvia Hrynczuk
E-mail: evidentapersoanes4@yahoo.com
Telephone: +40 214600509
Fax: +40 214600509

Internet address(es):

Main address: www.ps4.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4
National registration number: 17226151
Postal address: Str. Olteniței nr. 252-254, sector 4
Town: Bucureşti
NUTS code: RO
Postal code: 041334
Country: Romania
Contact person: Dragoș-Vasile Pelmuș
E-mail: achizitii@dgaspc4.ro
Telephone: +40 372715100
Fax: +40 372713885

Internet address(es):

Main address: www.dgaspc4.ro

Address of the buyer profile: www.dgaspc4.ro

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Mobilitate Urbană Sector 4
National registration number: 38872198
Postal address: Str. Metalurgiei nr. 12-18, sector 4
Town: Bucureşti
NUTS code: RO
Postal code: 041833
Country: Romania
Contact person: Ioan Gaf Deac
E-mail: dmu@ps4.ro
Telephone: +40 371536075

Internet address(es):

Main address: www.ps4.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4
National registration number: 17090008
Postal address: Str. Giurgiului nr. 109A, sector 4
Town: Bucureşti
NUTS code: RO
Postal code: 040658
Country: Romania
Contact person: Ioan Dociu
E-mail: contactdap4@gmail.com
Telephone: +40 314370699
Fax: +40 314370698

Internet address(es):

Main address: www.daps4.ro

Address of the buyer profile: www.daps4.ro

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4
National registration number: 38248861
Postal address: Str. Metalurgiei nr. 12-18, sector 4
Town: Bucureşti
NUTS code: RO
Postal code: 041833
Country: Romania
Contact person: Ana Maria Mocăniță
E-mail: office@daui.ro
Telephone: +40 786883180

Internet address(es):

Main address: www.ps4.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4
National registration number: 13839528
Postal address: Str. Sergent Niţu Vasile nr. 50-54, sector 4
Town: Bucureşti
NUTS code: RO
Postal code: 041546
Country: Romania
Contact person: Ioana Bucur
E-mail: office@dgitl4.ro
Telephone: +40 214606166
Fax: +40 214606167

Internet address(es):

Main address: http://www.dgitl4.ro

Address of the buyer profile: http://www.dgitl4.ro

I.1)Name and addresses
Official name: Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”
National registration number: 4266170
Postal address: Str. 11 Iunie nr. 41, sector 4
Town: Bucureşti
NUTS code: RO
Postal code: 040171
Country: Romania
Contact person: Alexandru Adrian Alexandrescu
E-mail: ccnb4@yahoo.com
Telephone: +40 213364340
Fax: +40 213366375

Internet address(es):

Main address: www.ps4.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100095802
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru – echipamente și materiale individuale de protecție pentru prevenirea răspândirii COVID-19 – măști și mănuși

Reference number: 4316422/2020/20
II.1.2)Main CPV code
18143000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul achizitiei este reprezentat de furnizarea de echipamente și materiale individuale de protecție pentru prevenirea răspândirii COVID-19 – măști și mănuși.

Urmare situației create la nivel național de către pandemia cu coronavirus, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 si în vederea asigurării protecției, personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, directiilor descentralizate subordonate Consiliului Local Sector 4, pe durata programului de lucru, precum și a elevilor din Sistemul National de Educatie din institutiile de invatamant situate pe raza sectorului 4, pe durata anului școlar, se impune achiziția de produse care sa asigure protecția individuala si astfel limitarea posibilitaților de extindere a pandemiei, in timpul desfășurării activității.

Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile. Termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este a 11-a zi, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 64 680 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Măști de protecție

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractantă a optat pentru încheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 24 de luni, având în vedere evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum si masurile dispuse in sarcina autoritatilor locale prin decrete si ordonante Militare, in vederea limitarii infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul cetatenilor, inclusiv pentru copii din Sistemul National de Educatie din institutiile de invatamant situate pe raza Sectorului 4.

Produsele vor fi livrate in sectorul 4 Bucuresti sau la sediile autoritatilor contractante asociate pentru organizarea prezentei proceduri de atribuire.

Descrierea caracteristicilor produselor ce fac obiectul prezentei proceduri se regaseste la nivelul caietului de sarcini atasat anuntului de participare.

Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce pot face obiectul acordului-cadru/contractului subsecvent:

— acordul-cadru: min. 3 850 000 buc.-max 15 400 000 buc.;

— contractul subsecvent: min. 3 000 000 buc.-max. 9 600 000 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 9 600 000 RON.

Modificarea acordului-cadru/contractului subsecvent de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si ale prevederilor din cadrul instructiunilor ANAP.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitativă. / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 46 200 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși de protecție

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractantă a optat pentru încheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 24 de luni, având în vedere evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum si masurile dispuse in sarcina autoritatilor locale prin decrete si ordonante Militare, in vederea limitarii infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul cetatenilor, inclusiv pentru copii din Sistemul National de Educatie din institutiile de invatamant situate pe raza Sectorului 4.

Produsele vor fi livrate in sectorul 4 Bucuresti sau la sediile autoritatilor contractante asociate pentru organizarea prezentei proceduri de atribuire.

Descrierea caracteristicilor produselor ce fac obiectul prezentei proceduri se regaseste la nivelul caietului de sarcini atasat anuntului de participare.

Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce pot face obiectul acordului-cadru/contractului subsecvent:

— acordul-cadru: min. 77 000 cutii-max. 308 000 cutii;

— contractul subsecvent: min. 32 000 cutii-max. 64 000 cutii.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 3 840 000 RON.

Modificarea acordului-cadru/contractului subsecvent de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si ale prevederilor din cadrul instructiunilor ANAP.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitativă. / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 480 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitate de indeplinire: se va completa si prezenta initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 20 de locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente justificative sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentarii. Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii certificatelor. Nota: in cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, conform modelului de la sectiunea „Formulare”, se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator/subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si ofertei in SEAP, cu informatii aferente situatiei lor.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt urmatoarele:

— Baluta Daniel – primar;

— Andrei George Trocan – viceprimar;

— Cezar George Cioclea – director executiv Directia economica;

— Magdalena Madalina Stancu – director executiv Directia de dezvoltare;

— Daniela Tudose – director executiv Directia juridica;

— Sorin Mihai Ionescu – director executiv Directia administrativa;

— Bogdan Dobrin – director executiv adjunct Directia de dezvoltare.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 20 de locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Precizari:

— In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca poate sa desfasoare partea sa din contract;

— Cerinta se aplica si pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor, la nivelul DUAE distinct;

— Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii lor.

În cazul persoanelor juridice străine se solicită documente echivalente emise în conformitate cu legislația țării de rezidență a operatorului economic, însoțite de traducerea acestora în limba română.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii trei ani, calculati pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor, au fost furnizate produse ce fac obiectul acordului-cadru sau produse similare, in valoare de cel putin:

— lot 1 – 130 000 RON;

— lot 2 – 130 000 RON.

Prin produse similare, autoritatea contractanta intelege echipamente si materiale de protectie, similare produselor ce fac obiectul acordului-cadru. Ultimii trei ani vor fi calculati prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea contractantă în anunţul de participare (daca se decaleaza termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicându-se în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de trei ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat).

Loturile: 1, 2. Proportia de subcontractare. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa si depune DUAE cu urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, produsele furnizate in cadrul contractului, perioada de derulare aferente ultimilor trei ani (in cazul in care contractul este in derulare sau a presupus o perioada de derulare in afara celei solicitate), data si numarul documentului de receptie, precum si orice alte informatii relevante care fac dovada preliminara a indeplinirii cerintei. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 20 de locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Aceste documente justificative, pot fi: certificate sau documente emise de beneficiar/procese-verbale de receptie/parti relevante ale contractului, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Autoritatea contractanta va avea dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si/sau profesionala acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii;

(b) documentele din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament.

In cazul in care va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza” si partea IV „Criteriile de selectie” – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. In situatia in care ofertantul indeplineste cerinta de capacitate tehnica si profesionala utilizand resursele subcontractantilor, ofertantul va completa in DUAE si partea II „Informatii referitoare la operatorul economic”, sectiunea C „Informații privind utilizarea capacității altor entități”. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de acord de subcontractare din documentatia de atribuire. Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat, care sa cuprinda informatiile solicitate in: partea II „Informatii referitoare la operatorul economic” – sectiunea A „Informatii privind operatorul economic” si B „Informatii privind reprezentantii operatorului economic”, partea III „Motive de excludere”, partea IV „Criteriile de selectie” – sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor”; partea IV „Criteriile de selectie” – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala. Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat să rezulte activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si procentul aferent prestatiilor.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 20
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/06/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/10/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/06/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Sol. de clarificari ale potentialilor ofert. se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro

Autoritatea contractanta nu va da curs sol. adresate prin alta modalitate de comunicare. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Op. ec. vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Solicitare clarificari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. DUAE va fi configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Op. ec. care participa la procedura de atribuire vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE deja configurat de autoritatea contractantă.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE. În situatia în care doua sau mai multe of. obtin acelasi punctaj în urma aplicarii algoritm.de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescatoare a pret. ofertat, iar stab. castigatorului se va face in functie de pretul ofertat (cel mai mic pret castiga). În cazul în care prin aplicarea ac. sistem, vor rezulta în continuare mai multe oferte egale, aut. contractanta va semna acordul-cadru cu toti cei clasati pe primele 20 de locuri ale clasamentului.

In cazul in care proced. se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de catre aut. contractanta. In nici un caz aut. contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii.

Pentru atribuirea fiecarui contract subsecvent, promitentul achizitor invita in scris promitentii furnizori parte a acordului-cadru, sa depuna oferte. Promitentii furnizori se obliga sa dea curs invitatiei de depunere a ofertei si să transmită oferta.

Atribuirea contr. subsecv. se va face prin reofertare cu operatorii declarati castigatori, iar acestia se obliga sa dea curs invitatiei pt. incheierea contr. subsecv. Atribuirea contractelor subsecvente se va face cu reluarea competiției, în baza criteriului ce a stat la baza semnării acordului-cadru, punctajul obtinut pentru factorul de evaluare. Termenul de livrare in cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru fiind pastrat si mentinut la nivelul reofertarii, motiv pentru care la nivelul reofertării doar tariful unitar/produs ce a stat la baza declarării ofertei ca fiind câștigătoare va putea fi pastrat sau îmbunatățit și nu va putea fi mărit. Nr. de zile pana la care se pot solicita clarific. inainte de data-limita de depunere oferte: 18 zile. Clarific. solicitate dupa ac. termen nu vor mai fi luate in considerare. Aut. contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicit. de clarificari/inform. suplim. in a 11-a zi inainte de term.-limita stab. pt. depun. of.

Nota: se modifica sectiunea III.1.6 a) „Garantia de participare”.

A se citi: in loc de cuantumul garantiei de 100 000 RON, se va citi cuantumul garantiei pentru fiecare lot in parte, respectiv:

— lot 1 – masti de protectie – 96 000 RON;

— lot 2 – manusi de protective – 38 400 RON.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de contestare sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/05/2020