Építési beruházás - 231217-2016

07/07/2016    S129    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Felsővezeték építése

2016/S 129-231217

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
NIF Zrt.
AK15388
Váci út 45.
Budapest
1134
Magyarország
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest – Esztergom vasútvonal villamosítása és kiegészítő építési munkák elvégzése a felsővezeték építési munkákhoz kapcsolódóan.

II.1.2)Fő CPV-kód
45234160
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Budapest – Esztergom vasútvonal villamosítása és kiegészítő építési munkák elvégzése a felsővezeték építési munkákhoz kapcsolódóan”.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 33 697 563 411.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234100
45234116
45234170
45234181
45317200
71320000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU102
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Pest megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a „Budapest – Esztergom vasútvonal villamosítása és kiegészítő építési munkák elvégzése a felsővezeték építési munkákhoz kapcsolódóan”:

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 211-382079
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Budapest – Esztergom vasútvonal villamosítása és kiegészítő építési munkák elvégzése a felsővezeték
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/06/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Strabag Vasútépítő Kft.
Gábor Dénes utca 2., Infopark D épület
Budapest
1117
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Körvasútsor u. 105–106.
Budapest
1158
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
TRSZ Kft.
Szent István út 37.
Albertirsa
2730
Magyarország
NUTS-kód: HU102
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28 636 114 064.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 33 697 563 411.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A-Híd Zrt.1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. Adószám:24857538-2-44.

2. SDD Konzorcium Dömper Kft. 2541 Lábatlan Dunapart 1605/2. hrsz. Adószám: 10229105-2-11. Subterra – Raab Kft. 9024 Győr Rómer Flóris utca 5. Adószám: 24824040-2-08. Pannon-Doprastav Kft9024 Győr, Kálvária u. 1–3. 2. em. Adószám: 24657998-2-08.

3. Strabag Vasútépítő Kft. 1117 Budapest Gábor Dénes u. 2. Adószám: 24154505-4-43

MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. 1158 Budapest, Körvasútsor u. 105–106. Adószám: 10727201-2-44 TRSZ Kft. 2730 Albertisra Szent István út 37. Adószám: 14703988-2-13.

4. Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. 9023 Győr Csaba u. 9. Adószám:10678547-2-08.

5. Swietelsky Vasúttechnika Kft. 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14. Adószám: 4564477-2-18. Swietelsky Magyarország Kft. 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4–20. 14300327-2-44.

6. Ortiz Construcciones Y Projectos S.A. 28051 Madrid, Avda. Ensanche de allecas 44., Spanyolország.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 137. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/07/2016