Szolgáltatások - 231528-2016

07/07/2016    S129

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások

2016/S 129-231528

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy Anita
E-mail: anita.nagy@me.gov.hu
Telefon: +36 17953403
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: miniszterelnökség

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Miniszterelnökség, ill. a mindenkor hatályos jogszabályok szerint közbeszerzési eljárások, ill. szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységét segítő közbeszerzési, jogi szakértői tanácsadás.

II.1.2)Fő CPV-kód
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő közbeszerzési eljárások, illetve szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységét segítő, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 669 291 338.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79111000 Jogi tanácsadási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 500–2 000 eljáráshoz kapcsolódó legalább 10 000–12 000 db ellenőrzési dokumentum (minőségellenőrzési jelentés, tanúsítvány, eredmény állásfoglalás, hiánypótlási felhívás, szerződésmódosításhoz állásfoglalás) tartalmára vonatkozó jogi/közbeszerzési tanácsadás. Megbízó tevékenységi körében felmerülő közbeszerzési kérdések közbeszerzési/jogi vizsgálata. Megbízó által kiadott állásfoglalások támogatása, jogi/közbeszerzési szempontú kérdések vizsgálata, elemzése. Képzési anyagok, iratok összeállításához nyújtandó jogi/közbeszerzési tanácsadás, kézikönyv, útmutató, közlemény, tanulmány, képzési anyagok készítése, képzés tartása, közbeszerzési és/vagy támogatási jogalkotási tanácsadás. Közreműködés a Miniszterelnökség, ill. az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő közbeszerzési eljárások felügyeletét ellátó szerv egyéb feladataiban; a Miniszterelnökség egyéb szervezeti egységének jogi/közbeszerzési tanácsadás, helyszíni rendelkezésre állás.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány képzettsége, tapasztalata, a szakemberek kommunikációját, ill. a feladatellátást garantáló info. biztonságirányítási rendszer tanúsítvány/leírás / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Fennállnak a Kbt. 81. § (10) bekezdés szerinti kivételesen indokolt és sürgős körülmények, tekintettel arra, hogy a 1.11.2015. napján hatályba lépett Kbt., valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.) számú új Korm. rendelet rendelkezései értelmében Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás tárgyával érintett ellenőrzési feladatai megnövekedtek. Mivel Ajánlatkérő nem rendelkezik a folyamatosan fennálló feladat maradéktalan ellátásához szükséges és elégséges saját szakértői létszámmal, így mindenképpen szükséges tárgyi eljárás mielőbbi eredményes lezárása az ellenőrzések zavartalan és szakszerű lefolytatásához.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 086-151796
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Megbízási keretszerződés – A Miniszterelnökség mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/06/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖF 2016 Konzorcium (Vezető tag: SBGK Ügyvédi Iroda)
Postai cím: Andrássy út 113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: bajkai@sbgk.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖF 2016 Konzorcium (További tag: „Ész-Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@eszker.eu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 669 291 338.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 669 291 338.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A) A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): KÖF 2016 Konzorcium.

Tagok:

— SBGK Ügyvédi Iroda: 28070157-2-42,

— „Ész-Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság: 13060891-2-41.

b) Az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele): KÖF 2016 Konzorcium Tagok adatai:

— SBGK Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 113.). Adószám: 28070157-2-42,

— „Ész-Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1026 Budapest, Pasaréti út 83.). Adószám: 13060891-2-41.

c) Szerződés alvállalkozóval megvalósított része:

Ellenőrzési dokumentumok tartalmára vonatkozó közbeszerzési-jogi szempontú tanácsadás; közbeszerzési-jogi vélemény elkészítése; állásfoglalások támogatása; kézikönyv, útmutató, közlemény, tanulmány, képzési anyagok készítése, képzés tartása; közbeszerzési és/vagy támogatási jogalkotási tanácsadás; ellenőrzési feladatok kapcsán jog-közbeszerzési szakértői tanácsadás és adott esetben helyszíni rendelkezésre állás.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/07/2016