Dodávky - 231542-2022

03/05/2022    S86

Lucembursko-Lucemburk: Dodávky potravin pro jídelny a restaurace

2022/S 086-231542

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku (OIL)
Poštovní adresa: Bâtiment Ariane, 400, route d’Esch
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2920
Země: Lucembursko
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-luxembourg_fr
Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-calls-tender/tender-opportunities-department/tender-opportunities-infrastructure-and-logistics-luxembourg_fr
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu (OIB)
Poštovní adresa: Cours Saint Michel (CSM1), Cours Saint-Michel, 23
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1040
Země: Belgie
E-mail: OIB-OS4-PASSATION-DE-MARCHES@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10524
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávky potravin pro jídelny a restaurace

Spisové číslo: OIL/LUX/2021/DPS/0011
II.1.2)Hlavní kód CPV
15000000 Potraviny, nápoje, tabák a související produkty
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Dynamický nákupní systém (DNS) pro dodávky potravin potřebných pro jejich stravovací aktivity v Lucemburku (OIL) a Bruselu (OIB). Dělí se na 11 skupin potravin.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
15000000 Potraviny, nápoje, tabák a související produkty
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostudujte si zadávací dokumentaci k zakázce, která je k dispozici na adrese uvedené v oddíle I.3).

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávky potravin pro jídelny a restaurace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný počet zájemců: 20
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:

Počet uchazečů není omezen. Prostudujte si zadávací dokumentaci k zakázce, která je k dispozici na adrese uvedené v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Prostudujte si zadávací dokumentaci k zakázce, která je k dispozici na adrese uvedené v oddíle I.3).

II.2.14)Další informace

Prostudujte si zadávací dokumentaci k zakázce, která je k dispozici na adrese uvedené v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Prostudujte si zadávací dokumentaci k zakázce, která je k dispozici na adrese uvedené v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Prostudujte si zadávací dokumentaci k zakázce, která je k dispozici na adrese uvedené v oddíle I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá ve zřízení dynamického nákupního systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 25/04/2026
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Prostudujte si zadávací dokumentaci k zakázce, která je k dispozici na adrese uvedené v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Prostudujte si zadávací dokumentaci k zakázce, která je k dispozici na adrese uvedené v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/04/2022