Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 231565-2021

07/05/2021    S89

Lithuania-Vilnius: Non-residential property renting or leasing services

2021/S 089-231565

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: AB „LTG Cargo“
National registration number: 304977594
Postal address: Geležinkelio g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-02100
Country: Lithuania
Contact person: Rima Račkauskienė
E-mail: rima.rackauskiene@litrail.lt
Telephone: +370 61659834
Internet address(es):
Main address: https://cargo.litrail.lt/
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/79742
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

17035 AB „LTG Cargo“ geležinkelio paslaugų įrenginių (GPĮ) įvairios paslaugos

II.1.2)Main CPV code
70220000 Non-residential property renting or leasing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1) prieigos prie kaupiamųjų kelynų, traukinių formavimo ir manevravimo įrenginių suteikimo paslauga / GPĮ;

2) naudojimasis riedmenų apžiūros duobe lauke / GPĮ;

3) naudojimasis elektros energijos tiekimo kolonėle (įskaitant elektros energiją) / GPĮ;

4) naudojimasis prapūtimo postais / GPĮ;

5) naudojimasis smėlio tiekimo įranga (įskaitant smėlį) / GPĮ;

6) dyzelino užpylimo į geležinkelio riedmenis paslauga (įskaitant dyzeliną) / GPĮ;

7) riedmenų plovimas ir valymas Radviliškyje / GPĮ;

8) riedmenų plovimas ir valymas Bugeniuose / GPĮ;

9) riedmenų plovimas ir valymas Vilniuje / GPĮ;

10) riedmenų plovimas ir valymas Kretingoje / GPĮ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 48 610 600.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Prieigos prie kaupiamųjų kelynų, traukinių formavimo ir manevravimo įrenginių suteikimo paslauga

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
70220000 Non-residential property renting or leasing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

1) naudojimasis traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiais / GPĮ – apie 72 192 vnt.;

2) naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiais geležinkelių riedmenų laikymui / GPĮ – apie 9 972 paros.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Naudojimasis riedmenų apžiūros duobe lauke / GPĮ

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
70220000 Non-residential property renting or leasing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Naudojimasis riedmenų apžiūros duobe lauke / GPĮ – apie 12 val.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Naudojimasis elektros energijos tiekimo kolonėle (įskaitant elektros energiją) / GPĮ

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
70220000 Non-residential property renting or leasing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Naudojimasis elektros energijos tiekimo kolonėle (įskaitant elektros energiją) / GPĮ – apie 660 val.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Naudojimasis prapūtimo postais / GPĮ

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
70220000 Non-residential property renting or leasing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Naudojimasis prapūtimo postais / GPĮ – apie 612 sekcijų.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Naudojimasis smėlio tiekimo įranga (įskaitant smėlį) / GPĮ

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
70220000 Non-residential property renting or leasing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Naudojimasis smėlio tiekimo įranga (įskaitant smėlį) / GPĮ – apie 96 val.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dyzelino užpylimo į geležinkelio riedmenis paslauga (įskaitant dyzeliną) / GPĮ

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
70220000 Non-residential property renting or leasing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Dyzelino užpylimo į geležinkelio riedmenis paslauga (įskaitant dyzeliną) / GPĮ – apie 55 748 537 litrai.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Riedmenų plovimas ir valymas Radviliškyje / GPĮ

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Riedmenų plovimas ir valymas Radviliškyje / GPĮ – apie 227 vnt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Riedmenų plovimas ir valymas Bugeniuose / GPĮ

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Riedmenų plovimas ir valymas Bugeniuose / GPĮ – apie 98 427 vnt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Riedmenų plovimas ir valymas Vilniuje / GPĮ

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Riedmenų plovimas ir valymas Vilniuje / GPĮ – apie 75 vnt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Riedmenų plovimas ir valymas Kretingoje / GPĮ

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Riedmenų plovimas ir valymas Kretingoje / GPĮ – apie 60 vnt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

Prieigos prie kaupiamųjų kelynų, traukinių formavimo ir manevravimo įrenginių suteikimo paslauga suteikia galimybę formuoti traukinį, atkabinti / prikabinti vagonus, manevruoti (formuoti sąstatus, stumti geležinkelių riedmenis į krovos, tikrinimo, parangos, remonto, stovėjimo vietas ir iš jų į geležinkelio kelius).

Apžiūros duobių suteikimo paslauga yra skirta riedmenų greitam techninės būklės įvertinimui iš apačios po kelionės ar prieš traukinio išvykimą į reisą, todėl ši paslauga turi būti prieinama geležinkelio tinklo vietose, kuriose yra formuojami sąstatai ir remontuojami geležinkelių riedmenys.

Prieigos prie geležinkelio paslaugų įrenginių (toliau – GPĮ) operatoriaus valdomų elektros energijos tiekimo kolonėlių suteikimo paslauga yra skirta riedmenų akumuliatorinės baterijos įkrovimui atliekant riedmens parangos darbus arba riedmenims esant tarpreisinėse prastovose. Ši paslauga turi būti teikiama formavimo ir manevravimo kelynuose.

Prieš įvažiuojant lokomotyvui į remonto cechą privaloma pašalinti susikaupusį kondensatą iš lokomotyvo. Šis veiksmas atliekamas naudojantis GPĮ prapūtimo postais. Ši procedūra turi būti atliekama šalia lokomotyvo remonto atlikimo vietos.

Pagal geležinkelių transporto veiklos reikalavimus yra privalomas riedmenyse esančių smėlio talpų užpildymas smėliu, kuris traukinio kelionės metu naudojamas slidžiuose kelio ruožuose užtikrinti sukibimą tarp riedmens aširačio ir bėgio. Dėl didelio smėlio poreikio (3 t/val.) užpildymas vykdomas iš didelio tūrio talpų tiesiogiai į riedmenų talpas. Kadangi riedmenų smėlio talpų likučio patikra ir papildymas atliekamas bendrosios patikros metu, šio proceso atlikimas kitose vietose už bendrosios patikros ir parangos vykdymo geležinkelio tinklo teritorijų negalimas.

GPĮ operatoriaus teikiama kuro pildymo paslauga yra būtina krovinių vežimo geležinkelių transportu veiklai. Paslauga skirta lokomotyvų užpildymui dyzelinu. Dėl paslaugos didelio kuro pildymo kiekio ir riboto paslaugos teikimo laiko turi būti naudojamos didelio našumo (90–250 l/min) dyzelino užpylimo kolonėlės.

Geležinkelio riedmenų plovimo ir valymo paslaugos turi apimti: lokomotyvų išorės plovimą nuo purvo, suodžių ir tepalų, atliekamą eksploatacijos ir remonto atlikimo metu; cisternų ir vagonų plovimą, kuris privalomas keičiantis vežamo krovinio tipui. Geležinkelių riedmenų plovimas, valymas reikalauja specializuotos įrangos, leidžiančios išvalyti ir dezinfekuoti vagonus nuo lakių, degių ir taršių produktų, laikantis visų Lietuvos Respublikos reglamentų keliamų saugumo ir taršos prevencijos reikalavimų.

Šios paslaugos yra skirtos įvairiapusiam geležinkelių riedmenų aptarnavimui.

Rinkoje nėra pagrįstų alternatyvų:

Atsižvelgiant į geležinkelių riedmenų paskirties ir konstrukcijos ypatybes, lyginant su kitomis transporto rūšimis, nagrinėjamos paslaugos dėl aukščiau nurodytų objektyvių priežasčių gali būti suteiktos tik specialiai geležinkelių riedmenų aptarnavimui skirtais įrenginiais. Tokie įrenginiai, kurie visi arba iš dalies specialiai paruošti, kad būtų galima teikti vieną ar daugiau su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomų ir (arba) pagalbinių paslaugų, yra GPĮ. Dėl geležinkelių riedmenų specifiškumo jokiuose kituose įrenginiuose, kurie nėra laikytini GPĮ, ar kitais būdais negu kaip naudojantis GPĮ, siekiamos įsigyti paslaugos negali būti suteiktos. Nėra kitų pagrįstų alternatyvų ar techninių sprendimų, atitinkančių krovinių vežimo geležinkelių transportu technologiją ir galinčių pakeisti perkamas GPĮ paslaugas, siekiant praplėsti galimų tiekėjų ratą.

Visi GPĮ operatoriai yra įpareigoti viešinti informaciją apie jų valdomus GPĮ ir juose teikiamas paslaugas. Išanalizavus viešai paskelbtus GPĮ aprašus, nustatyta, kad visų šiame pirkime perkamų paslaugų GPĮ operatorius, kuris teikia prieigos prie šių GPĮ paslaugas, yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LTG). Vadovaujantis išviešinta informacija, kitų tokių GPĮ nėra, taigi nėra ir kitų paslaugų tiekėjų, kaip tik LTG.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: SUT(CARGO)-28
Lot No: 1
Title:

Prieigos prie kaupiamųjų kelynų, traukinių formavimo ir manevravimo įrenginių suteikimo paslauga

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AB „Lietuvos geležinkeliai“
National registration number: 110053842
Postal address: Mindaugo g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-03603
Country: Lithuania
Internet address: https://www.litrail.lt/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 576 700.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: SUT(CARGO)-29
Lot No: 2
Title:

Naudojimasis riedmenų apžiūros duobe lauke / GPĮ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AB „Lietuvos geležinkeliai“
National registration number: 110053842
Postal address: Mindaugo g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-03603
Country: Lithuania
Internet address: https://www.litrail.lt/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 700.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: SUT(CARGO)-31
Lot No: 3
Title:

Naudojimasis elektros energijos tiekimo kolonėle (įskaitant elektros energiją) / GPĮ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AB „Lietuvos geležinkeliai“
National registration number: 110053842
Postal address: Mindaugo g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-03603
Country: Lithuania
Internet address: https://www.litrail.lt/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 2 600.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: SUT(CARGO)-32
Lot No: 4
Title:

Naudojimasis prapūtimo postais / GPĮ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AB „Lietuvos geležinkeliai“
National registration number: 110053842
Postal address: Mindaugo g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-03603
Country: Lithuania
Internet address: https://www.litrail.lt/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 24 600.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: SUT(CARGO)-30
Lot No: 5
Title:

Naudojimasis smėlio tiekimo įranga (įskaitant smėlį) / GPĮ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AB „Lietuvos geležinkeliai“
National registration number: 110053842
Postal address: Mindaugo g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-03603
Country: Lithuania
Internet address: https://www.litrail.lt/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 89 800.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: SUT(CARGO)-33
Lot No: 6
Title:

Dyzelino užpylimo į geležinkelio riedmenis paslauga (įskaitant dyzeliną) / GPĮ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AB „Lietuvos geležinkeliai“
National registration number: 110053842
Postal address: Mindaugo g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-03603
Country: Lithuania
Internet address: https://www.litrail.lt/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 45 725 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: SUT(CATRGO)-27
Lot No: 7
Title:

Riedmenų plovimas ir valymas Radviliškyje / GPĮ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AB „Lietuvos geležinkeliai“
National registration number: 110053842
Postal address: Mindaugo g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-03603
Country: Lithuania
Internet address: https://www.litrail.lt/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 196 850.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: SUT(CARGO)-38
Lot No: 8
Title:

Riedmenų plovimas ir valymas Bugeniuose / GPĮ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/04/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AB „Lietuvos geležinkeliai“
National registration number: 110053842
Postal address: Mindaugo g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-03603
Country: Lithuania
Internet address: https://www.litrail.lt/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 1 962 830.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: SUT(CARGO)-26
Lot No: 9
Title:

Riedmenų plovimas ir valymas Vilniuje / GPĮ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/03/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AB „Lietuvos geležinkeliai“
National registration number: 110053842
Postal address: Mindaugo g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-03603
Country: Lithuania
Internet address: https://www.litrail.lt/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 3 310.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: SUT(CARGO)-36
Lot No: 10
Title:

Riedmenų plovimas ir valymas Kretingoje / GPĮ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/04/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AB „Lietuvos geležinkeliai“
National registration number: 110053842
Postal address: Mindaugo g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-03603
Country: Lithuania
Internet address: https://www.litrail.lt/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 28 210.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pretenzijų, ieškinių teikimo ir nagrinėjimo tvarka numatyta Neskelbiamų derybų bendrųjų sąlygų 16 skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/05/2021