Services - 231583-2020

19/05/2020    S97

Netherlands-The Hague: Interpretation services

2020/S 097-231583

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerie van Justitie en Veiligheid
National registration number: 27380834
Postal address: Turfmarkt 147, Postbus 20301
Town: Den Haag
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 2500 EH
Country: Netherlands
Contact person: Yolanda Kraus
E-mail: y.p.kraus@minjenv.nl
Telephone: +31 625685447
Internet address(es):
Main address: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid
Address of the buyer profile: https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/123960
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270317&B=CTMSOLUTION
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aanbestedingen tolk- en vertaaldiensten ministerie van Justitie en Veiligheid vanuit categoriemanagement tolk- en vertaaldiensten (1)

II.1.2)Main CPV code
79540000 Interpretation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het Ministerie van JenV werkt aan een vernieuwde systematiek rond de kwaliteit, inzet en inkoop van tolk- en vertaaldiensten voor en door de rijksoverheid. Dit betreft onder meer de vernieuwing van het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en efficiëntere werkwijzen rond inzet van tolken in de werkprocessen. De vernieuwde systematiek heeft oog voor de vakkundigheid van de beroepsgroep, de wensen vanuit de afnemers en ruimte voor innovatie.

Een van de doelstellingen is het stimuleren van ontwikkelingen in de markt en de beroepsgroep. Door onder andere voldoende variatie te bieden in aanbestedingen en in alle aanbestedingen heldere, aan het Rbtv gerelateerde kwaliteitseisen te stellen, beogen we een breed scala van inschrijvers aan te trekken op de verschillende aanbestedingen.

De voorbereidingen van de nieuwe systematiek worden momenteel afgerond. Hierna zal een nieuwe serie aanbestedingen voor de bemiddeling en uitvoering van tolk- en vertaaldiensten kunnen starten.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Aanbestedingen tolk- en vertaaldiensten ministerie van Justitie en Veiligheid vanuit categoriemanagement tolk- en vertaaldiensten

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
79530000 Translation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
Main site or place of performance:

2500 EH Den Haag

II.2.4)Description of the procurement:

Voorgenomen publicaties tot en met oktober 2020 zijn de volgende:

— tolkdiensten op afstand en op locatie voor verschillende organisaties worden aanbesteed in twee percelen:

—— perceel tolkdiensten voor de opsporings- en toezichthoudende diensten, DJI en Reclassering Nederland,

—— perceel tolkdiensten voor de RvdK, VWN, Nidos en medische beoordeling IND,

— tolkdiensten op afstand voor de Politie,

— tolkdiensten voor de COA en DT&V worden aanbesteed in drie percelen,

— tolkdiensten voor de IND op afstand en locatie.

Aansluitend zullen de volgende verschillende tolkaanbestedingen (met meerdere percelen) en verschillende vertaalaanbestedingen opvolgende of gelijktijdig worden gepubliceerd:

— tolkdiensten voor de Raad voor Rechtsbijstand,

— simultaantolken t.b.v. congressen, conferenties en delegaties,

— vertaaldiensten voor het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak worden aanbesteed in vier percelen,

— vertaaldiensten voor opsporingsdiensten,

— vertaaldiensten (op afstand en op locatie) voor de Politie,

— interceptie- en verhoortolken en overige tolkdiensten op locatie voor de Politie,

— tolkdiensten voor het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak,

— vertaaldiensten het ministerie EZK,

— vertaaldiensten voor het ministerie VWS,

— vertaaldiensten voor de IND, DT&V, DJI en COA,

— vertaaldiensten voor het Bestuursdepartement ministerie JenV, NFI, KSA, CJIB en NR,

— vertaaldiensten voor het ministerie OCW,

— vertaaldiensten voor het ministerie AZ en OVV.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
20/07/2020

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Marktpartijen worden opgeroepen deel te nemen aan de verschillende aanbestedingen. Categoriemanager tolk- en vertaaldiensten Edwin de Koning komt graag in contact met marktpartijen met wie nog niet is gesproken en die geïnteresseerd zijn in deelname aan de aanbestedingen of daarover vragen hebben. Uw interesse of vragen kunt u, onder opgave van uw bedrijfs- en contactgegevens, kenbaar maken aan t.g.m.de.koning@minjenv.nl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/05/2020