Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 231688-2021

Display compact view

07/05/2021    S89

Czechia-Prague: Combat uniforms

2021/S 089-231688

Contract award notice for contracts in the field of defence and security

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Česká republika – Ministerstvo obrany
National registration number: 60162694
Postal address: Tychonova 221/1
Town: Praha 6
Postal code: 160 00
Country: Czechia
Contact person: Sekce vyzbrojování a akvizic MO, nám. Svobody 471/4, Praha 6
For the attention of: Ing. Hana Leznová
E-mail: hana.leznova@army.cz
Telephone: +420 973225182
Fax: +420 973225192

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: https://www.army.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Electronic access to information: https://nen.nipez.cz/

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://nen.nipez.cz/

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Bunda zateplovací speciální
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Brno.

NUTS code CZ064 Jihomoravský kraj

II.1.3)Information on framework agreement
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s):
Dodávky bund zateplovacích speciálních podle požadavků uvedených ve výzvě k poskytnutí plnění uzavřené na základě rámcové dohody č. 191050359.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)

35812000 Combat uniforms

II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 1 087 008,00 CZK
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
Restricted
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
29685/2018-1350/56
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2018/S 232-531396 of 1.12.2018

Other previous publications

Notice number in the OJEU: 2019/S 117-288514 of 20.6.2019

Section V: Award of contract

Lot title: Bunda zateplovací speciální p. č. 03/2021 – Výzva k poskytnutí plnění č. 21221000222
V.1)Date of contract award decision:
3.5.2021
V.2)Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 1
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Goldeck Textil GmbH
Postal address: Seebacherstraβe 11-13
Town: Seeboden
Postal code: A-9871
Country: Austria
Telephone: +420 491482386
Fax: +420 491481704

V.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 1 087 008,00 CZK
Excluding VAT
V.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
Zadavatel uveřejňuje oznámení podle § 137 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy – výzvy k poskytnutí plnění na základě rámcové dohody k nadlimitní VZ v oblasti obrany nebo bezpečnosti „Bunda zateplovací speciální“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 12. 2018 pod ev. číslem 847461.
Pozn.: Systém neumožnil navázat tento formulář na již existující VZ pod ev. číslem 847461.
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz

VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz

VI.4)Date of dispatch of this notice:
4.5.2021