Tavarat - 231901-2021

07/05/2021    S89

Belgia-Bryssel: Covid-19-rokotteiden sekä SARS-CoV-2-muunnoksia varten muokattujen rokotteiden ja kyseistenlaisten rokotteiden lapsille tarkoitettujen versioiden tuotanto, ensisijaiset osto-optiot ja toimittaminen

2021/S 089-231901

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio
Postiosoite: B232 5/P047
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: sante-procurement@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Covid-19-rokotteiden sekä SARS-CoV-2-muunnoksia varten muokattujen rokotteiden ja kyseistenlaisten rokotteiden lapsille tarkoitettujen versioiden tuotanto, ensisijaiset osto-optiot ja toimittaminen

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33651600 Rokotteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön kohteena on BioNTech-Pfizerin kehittämien ja valmistamien mRNA-covid-19-rokotteiden sekä SARS-CoV-2-muunnoksia varten muokattujen rokotteiden ja kyseistenlaisten rokotteiden lapsille tarkoitettujen versioiden tuotanto, ensisijaiset osto-optiot ja toimittaminen tarjouspyyntöön osallistuville jäsenvaltioille.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 1.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33651600 Rokotteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

katso tämän hankintailmoituksen kohta II.1.4).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: neuvottelumenettelyyn osallistumiskutsun mukaisesti / Painotus: 90
Hinta - Painotus: 10
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Kohdassa II.1.7) mainittua sopimuksen enimmäisarvoa ei ole ilmoitettu ilmoituksessa tehdystä sopimuksesta varainhoitoasetuksen kohdan 163.3 takia. Näin ollen kohdissa II.1.7) ja V.2.4) mainittu arvo tulisi jättää huomiotta.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa
  • Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:
    • teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen
  • Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti
Selitys:

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että BioNTech-Pfizer on ainoa sellainen ehdokas, joka kykenisi luotettavasti toimittamaan hyvin suuria määriä EU:n sisällä valmistettuja SARS-CoV-2-immuniteetin tarjoavan tehokkaan, turvallisen ja muunneltavissa olevan rokotteen rokoteannoksia.

Komissiolla on tarve lisäksi taata rokotteen ostaminen etukäteen, jotta toimitukset tapahtuvat ajallaan, mikä on olennaista suurimittaisen rokotuskampanjan järjestämisen kannalta.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
07/05/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Pfizer Inc.
Postitoimipaikka: New York
NUTS-koodi: US United States
Maa: Yhdysvallat
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: BioNTech Manufacturing GmbH
Postitoimipaikka: Mainz
NUTS-koodi: DE Deutschland
Maa: Saksa
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/05/2021