Bunuri - 231901-2021

07/05/2021    S89

Belgia-Bruxelles: Producția, opțiunile de achiziționare prioritară și furnizarea de vaccinuri Covid-19, inclusiv vaccinuri adaptate la variantele SARS-CoV-2 și formulele pediatrice ale acestor vaccinuri pentru statele membre ale UE

2021/S 089-231901

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: B232 5/P047
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: sante-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Producția, opțiunile de achiziționare prioritară și furnizarea de vaccinuri Covid-19, inclusiv vaccinuri adaptate la variantele SARS-CoV-2 și formulele pediatrice ale acestor vaccinuri pentru statele membre ale UE

II.1.2)Cod CPV principal
33651600 Vaccinuri
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Această licitație are ca obiect producția, opțiunile de achiziționare cu prioritate și furnizarea de vaccinuri Covid-19 pe bază de ARNm, dezvoltate și produse de BioNTech-Pfizer, pentru statele membre participante, și de vaccinuri adaptate pentru variantele SARS-CoV-2 și formulele pediatrice ale unor astfel de vaccinuri.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33651600 Vaccinuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea punctul II.1.4) din prezentul anunț.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: În conformitate cu invitația la negociere / Pondere: 90
Prețul - Pondere: 10
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea maximă a contractului, indicată la punctul II.1.7), nu va fi menționată în anunțul de atribuire a contractului ca urmare a articolului 163.3 din Regulamentul financiar. Prin urmare, valoarea indicată în secțiunile II.1.7) și V.2.4) nu trebuie luată în considerare.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru următorul motiv:
    • absenţa concurenţei pentru motive tehnice
  • Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă
Explicaţie:

În prezent, se pare că BioNTech/Pfizer este singurul candidat care poate livra în mod fiabil un număr foarte mare de doze produse în UE de un vaccin eficient, sigur și adaptabil care conferă imunitate la SARS-CoV-2.

În plus, Comisia trebuie să asigure în prealabil achiziționarea vaccinului pentru a primi livrarea la timp, esențială pentru organizarea campaniei de vaccinare la scară largă.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/05/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Pfizer Inc.
Localitate: New York
Cod NUTS: US United States
Țară: Statele Unite
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BioNTech Manufacturing GmbH
Localitate: Mainz
Cod NUTS: DE Deutschland
Țară: Germania
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 1.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/05/2021