Servicii - 231905-2021

10/05/2021    S90

Belgia-Bruxelles: Servicii de securitate: Pază (lotul 1) și monitorizarea alarmelor, intervenții la sediu și întreținerea sistemelor de securitate (lotul 2)

2021/S 090-231905

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 062-156110)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Întreprinderea comună SESAR (SESAR)
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Țară: Belgia
E-mail: procurement@sesarju.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.sesarju.eu/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de securitate: Pază (lotul 1) și monitorizarea alarmelor, intervenții la sediu și întreținerea sistemelor de securitate (lotul 2)

Număr de referinţă: SJU/LC/0159-CFT
II.1.2)Cod CPV principal
79710000 Servicii de siguranţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Pentru a asigura un mediu sigur și securizat, întreprinderea comună SESAR intenționează să încheie un contract (mai multe contracte) de servicii pentru furnizarea următoarelor servicii de securitate:

— Lotul 1: Servicii de pază, prestare de servicii de sprijin și intervenție ad-hoc impusă de nivelul situației de securitate;

— Lotul 2:

Etapa I: care constă în servicii de modernizare sau înlocuire a echipamentelor și instalațiilor pentru interoperabilitate.

Etapa II: servicii de monitorizare a semnalelor/mesajelor de alarmă, intervenții la sediu după semnale de alarmă, întreținerea sistemului de securitate și intervenție ad-hoc impusă de nivelul stării de securitate.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/05/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 062-156110

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Lot nr.: 1 and 2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 24/05/2021
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 25/05/2021
Ora locală: 15:30
VII.2)Alte informații suplimentare: