Servizzi - 231919-2021

10/05/2021    S90

is-Slovenja-Ljubljana: Il-Prestazzjoni tat-Tagħlim u l-Kompiti Relatati bħala Parti mill-Programm Edukattiv tal-Iskola tal-Ambaxxaturi tal-Parlament Ewropew fis-Slovenja

2021/S 090-231919

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew, Directorate-General for Communication (COMM), European Parliament Liaison Office in Slovenia
Indirizz postali: Dunajska cesta 20
Belt: Ljubljana
Kodiċi NUTS: SI Slovenija
Kodiċi postali: 1000
Pajjiż: Is-Slovenja
Posta elettronika: EPljubljana@europarl.europa.eu
Telefown: +386 12528830
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.europarl.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8221
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8221
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8221
Il-komunikazzjoni elettronika teħtieġ l-użu ta' għodod u strumenti li mhux soltu ssibhom. Aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ għal dawn l-għodod u strumenti huwa possibbli, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8221
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Edukazzjoni

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-Prestazzjoni tat-Tagħlim u l-Kompiti Relatati bħala Parti mill-Programm Edukattiv tal-Iskola tal-Ambaxxaturi tal-Parlament Ewropew fis-Slovenja

Numru ta' referenza: LJU/COMM/AWD/2021/273
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
80000000 Servizzi ta' edukazzjoni u taħriġ
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-prestazzjoni tat-tagħlim u l-kompiti relatati bħala parti mill-programm edukattiv tal-Iskola tal-Ambaxxatur tal-Parlament Ewropew fis-Slovenja, e.ż. jum ta’ taħriġ għall-għalliema, żjarat fl-iskejjel, titjib tal-programm, eċċ.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 180 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
80212000 Servizzi ta' l-edukazzjoni sekondarja, vokazzjonali
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-prestazzjoni tat-tagħlim u l-kompiti relatati bħala parti mill-programm edukattiv tal-Iskola tal-Ambaxxaturi tal-Parlament Ewropew fis-Slovenja, ara l-Ispeċifikazzjonijiet u l-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 180 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

L-ogħla valur totali tal-kuntratt hu ta’ EUR 180 000.00 għat-tul kollu tiegħu.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara 15.1 tal-Ispeċifikazzjonijiet.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 16/06/2021
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Sloven
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 21/06/2021
Ħin lokali: 10:00
Post:

L-offerti se jinfetħu fil-bini tad-Dar tal-UE li jinsab f’Dunajska cesta 20, SI-1000 Ljubljana, IS-SLOVENJA fid-data u l-ħin imħabbra f’punt 3. Il-ftuħ tal-offerti se jsir virtwalment permezz ta’ WEBEX.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE)
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg Cedex
Kodiċi postali: F-67001
Pajjiż: Franza
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE)
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
03/05/2021