Tjenesteydelser - 232130-2018

31/05/2018    S102    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Italien-Ispra: Laboratorieanalyser af overfladejordprøver indsamlet i forbindelse med LUCAS 2018

2018/S 102-232130

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Europa-Kommissionen, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.3 — Land Resources
Via Enrico Fermi 2749
Ispra (VA)
I-21027
Italien
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
NUTS-kode: ITC41

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/

Internetadresse for køberprofilen: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3200
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3200
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forskning

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Laboratorieanalyser af overfladejordprøver indsamlet i forbindelse med LUCAS 2018

Sagsnr.: JRC/IPR/2018/D.3/0004/OC
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71900000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Undersøgelsen vedrørende arealanvendelse og arealdække (LUCAS) indeholder et modul om kontrol af overfladejord. Ca. 26 000 overfladejordprøver er indsamlet i naturlige og delvist naturlige omgivelser (f.eks. landbrugs-, skov og græsarealer) i hele Europa. Disse prøver skal analyseres i forhold til fysiske og kemiske parametre og DNA-analyseres ved anvendelse af standardmetoder.

Dette udbud vedrører levering af laboratorietjenester vedrørende analyser med henblik på, fysiske og kemiske jordparametre, tungmetaller, pesticider og antibiotika, samt DNA i overfladejordprøver, der er indsamlet i forbindelse med LUCAS 2018-undersøgelsen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 345 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 3
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Analyse af jordparametre og tungmetaller

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71900000
14212400
14212410
71620000
90711300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet for tjenesteydelseskontrakten til parti 1 er at analysere jordens grundlæggende fysiske og kemiske parametre og tungmetaller i overfladejordprøver, som angivet i udbudsdokumenterne. Overfladejordprøverne er indsamlet i mineralske og organiske jorder i naturlige og delvist naturlige omgivelser (f.eks. landbrugs-, skov- og græsarealer).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 521 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 47
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Se internetadressen anført i afsnit I.3.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

JORD DNA-analyse

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71900000
14212400
14212410
71620000
90711300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet for tjenesteydelseskontrakten til parti 2 er at udføre DNA-analyser på 1 050 overfladejordprøver, der blev indsamlet inden for omfanget af LUCAS 2018 overfladejordundersøgelsen for at vurdere jordens biodiversitet og gener til antibiotisk resistens. Overfladejordprøver er blevet indsamlet i naturlige og delvist naturlige omgivelser (f.eks. landbrugs-, skov- og græsarealer).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 238 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 39
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Se internetadressen anført i afsnit I.3.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Analyse af produkter til plantebeskyttelse og antibiotika

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71900000
14212400
14212410
71620000
90711300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet for tjenesteydelseskontrakten til parti 3 er at analysere produkter til plantebeskyttelse samt antibiotika, som angivet i udbudsdokumenterne. Overfladejordprøverne er indsamlet i mineralske og organiske jorder i landbrugs- og græsarealer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 586 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 33
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Se internetadressen anført i afsnit I.3.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 250-526300
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/07/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/07/2018
Tidspunkt: 14:30
Sted:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), Italien, Room 7, first floor, reception building.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2018