Palvelut - 232130-2018

31/05/2018    S102    Euroopan komissio - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Italia-Ispra: Vuoden 2018 LUCAS-tutkimuksen yhteydessä kerättyjen maaperänäytteiden laboratorioanalyysit

2018/S 102-232130

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Euroopan komissio, Joint Research Centre (JRC), JRC.D – Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.3 – Land Resources
Via Enrico Fermi 2749
Ispra (VA)
I-21027
Italia
Sähköpostiosoite: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
NUTS-koodi: ITC41

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/jrc/

Hankkijaprofiilin osoite: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3200
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3200
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: tutkimus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Vuoden 2018 LUCAS-tutkimuksen yhteydessä kerättyjen maaperänäytteiden laboratorioanalyysit

Viitenumero: JRC/IPR/2018/D.3/0004/OC
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71900000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Maankäytön ja maanpeitteen nykytilan selvitys (Land Use and Cover Area Frame Survey – LUCAS) sisältää pintamaan seurantamoduulin. Noin 26 000 pintamaanäytettä kerätään luonnontilaisista ja osittain luonnontilaisista ympäristöistä (s.o. maatalousmaasta, metsistä ja nurmialueilta) ympäri Eurooppaa. Nämä näytteet analysoidaan fyysisiltä ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan sekä DNA:n osalta normaalimenetelmin.

Tähän hankintamenettelyyn kuuluu laboratoriopalveluiden toimittaminen maa-aineksen fyysisten ja kemiallisten ominaisuuksien, raskasmetallien, torjunta-aineiden ja antibioottien sekä DNA:n selvittämiseksi analysoimalla vuoden 2018 LUCAS-tutkimuksen yhteydessä kerättyjä pintamaanäytteitä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 345 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea osien enimmäismäärä: 3
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Maanäytteiden ja raskasmetallien analyysit

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71900000
14212400
14212410
71620000
90711300
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palvelusopimuksen erän 1 tarkoituksena on analysoida pintamaanäytteiden fyysiset ja kemialliset perusparametrit sekä raskasmetallit tarjouseritelmien mukaisesti. Pintamaanäytteet kerätään kivennäismaasta ja orgaanisesta maaperästä luonnontilaisista tai osittain luonnontilaisista ympäristöistä (s.o. maatalousmaasta, metsistä ja nurmialueilta).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 521 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 47
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.
II.2.14)Lisätiedot

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Maaperän DNA-analyysi

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71900000
14212400
14212410
71620000
90711300
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palvelusopimuksen erän 2 tarkoituksena on suorittaa vuoden 2018 LUCAS-tutkimuksen yhteydessä kerätyn 1 050 pintamaanäytteen DNA-analyysi, jotta saataisiin arvio maaperän biologisesta monimuotoisuudesta ja antibiooteille vastustuskykyisistä geeneistä. Pintamaanäytteet on kerätty luonnontilaisista ja osittain luonnontilaisista ympäristöistä (s.o. maatalousmaasta, metsistä ja nurmialueilta).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 238 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 39
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.
II.2.14)Lisätiedot

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kasvinsuojeluaine- ja antibioottianalyysi

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71900000
14212400
14212410
71620000
90711300
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palvelusopimuksen erän 3 tarkoituksena on analysoida kasvinsuojeluaineita ja antibiootteja tarjouseritelmien mukaisesti. Pintamaanäytteet kerätään kivennäismaasta ja orgaanisesta maaperästä maatalousmaasta sekä nurmialueilta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 586 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 33
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.
II.2.14)Lisätiedot

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 250-526300
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 02/07/2018
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 06/07/2018
Paikallinen aika: 14:30
Paikka:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), IT, Room 7, first floor, reception building.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Unionin yleinen tuomioistuin
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/05/2018