Palvelut - 232185-2019

20/05/2019    S96    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Järvenpää: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2019/S 096-232185

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Mestaritoiminta Oy
2119604-9
Mannilantie 43
Järvenpää
04400
Suomi
Yhteyshenkilö: Antti Nikkanen
Puhelin: +358 409222007
Sähköpostiosoite: antti.nikkanen@mestaritoiminta.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.mestaritoiminta.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=239285&tpk=8dab52de-6a26-44db-b4d4-f0693e96b5b6
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: kiinteistöjen huolto, kunnossapito ja rakennuttaminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Harjulan koulun uudisrakennus ja B-siiven perusparannus päiväkodiksi, sähkösuunnittelu

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Mestaritoiminta Oy rakennuttaa Järvenpään Harjulaan Harjulan koulun tontille uudisrakennuksen, joka tulee toimimaan 3-sarjaisena alakouluna ja esikouluna. Tontilta puretaan 1960- ja 1980-luvuilla rakennetut koululaajennukset. Alkuperäinen B-osa 1930-luvulta perusparannetaan 4-ryhmäisen päiväkodin käyttöön. Tontille on vireillä asemakaavamuutos, jossa B-osa suojellaan asemakaavalla. Uudisrakennuksen laajuus on arviolta n. 4 900 brm2 ja perusparannettavan rakennuksen laajuus on 1 090 brm2. Investointiesityksen mukaan uudishankkeen arvioitu hinta n. 16,5 milj. EUR (alv. 0 %) ja perusparannettavan hankkeen arvioitu hinta n. 4,7 milj. EUR (alv. 0 %).

Tavoitteena on, että kohteen suunnittelijat on valittu elokuun 2019 alkuun mennessä. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa 05/2020 (tai kun tekeillä oleva kaavamuutos on saanut lainvoiman ja rakennuslupa on myönnetty) ja tavoite kohteiden käyttöönotoille on syksyllä 2021.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71320000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Verkkotie 12

04400 Järvenpää

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta sisältää kohteen sähkösuunnittelun. Tilaajan tavoitteena on luoda kumppanuuteen perustuva kehittyvä malli erinomaisesta suoriutumisesta palkitsemiselle. Hankkeessa käytetään milestone- eli välitavoitemallia. Arviointi perustuu koko suunnitteluryhmän onnistumiselle. Edellytyksenä on, että kaikki hankkeen suunnittelijat ovat sitoutuneet vastaavaan menettelyyn. Suunnittelutehtävä sisältää kohteen maankäyttö- ja rakennuslain 120 c-e § mukaiset erikoissuunnittelun sekä tässä tarjouspyynnössä liitteineen mainitut tehtävät.

Hanke on suunnittelutehtävän kelpoisuusvaatimusten osalta (http://www.xn--shksuunnittelu-5hb40a.fi/data/uploads/pdf/suunnittelutehtavan_vaativuus_taulukko.pdf ja http://www.xn--shksuunnittelu-5hb40a.fi/data/uploads/pdf/kelpoisuusvaatimukset_taulukko.pdf)

– korjausrakentamisen osalta: tavanomainen (sähkötekninen järjestelmä uusitaan tavanomaisella tekniikalla)

– uudisrakentamisen osalta: tavanomainen (tavanomaisia suunnitteluratkaisuja ja yleisiä mitoitusperusteita käyttäen).

Tarjoaja kokoaa ja nimeää suunnitteluryhmän, jossa on vastuullinen sähkösuunnittelija ja sähkösuunnittelija ja näille varahenkilöt. Uudisrakennuksen vastuullinen sähkösuunnittelija vastaa uudisrakennuksen ja perusparannuksen järjestelmien ja laitteiden sekä kojeiden sähkösuunnittelujen yhteensovittamisesta. Rakennus kokonaisuudessaan suunnitellaan tietomallintamalla. Tilaaja laadituttaa B-osasta inventointimallin suunnittelun pohjaksi suunnittelun käynnistyessä. Kohteessa noudatetaan Kuivaketju10-menettelyä (www.kuivaketju10.fi) ja Terve Talo -kriteeristöä, soveltuvin osin (kriteeristö määritellään tarkemmin suunnittelun aloituskokouksessa), joissa mainitut vaatimukset täytetään suunnittelussa. Toimeksiantoon sisältyy kosteudenhallintasuunnitelman laadintaan osallistuminen Kuivaketju10-menettelyn mukaisesti. Hankkeen uudisrakennus toteutetaan alustavasti yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana ja B-siiven perusparannus jaettuna- tai kokonaisurakkana.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/08/2019
päättymispäivä: 31/12/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarjouspyyntöaineisto liitteineen.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 18/06/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 18/06/2019
Paikallinen aika: 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/05/2019