Építési beruházás - 232200-2021

10/05/2021    S90

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 090-232200

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301737901
Fax: +36 14719290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyíregyháza sportlétesítmény tervezés-kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000743822020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény” fővállalkozási szerződés keretében történő megvalósítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 13 797 920 300.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212224 Stadion építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24/a. szám (1391 hrsz)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény” fővállalkozási szerződés keretében történő megvalósítása, mely magában foglalja az építési engedély megszerzéséhez szükséges tervezési feladatokat és az építési engedély megszerzésének ügyintézését, a kivitelezéshez szükséges összes kiviteli tervezési feladatok elvégzését, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezését, a tervezői művezetést és a megvalósulási dokumentáció elkészítésével együtt, a Közbeszerzési Dokumentumokban (KD) meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzését. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok KD tartalmazzák.

A Beruházás célja egy 8150 fő néző befogadóképességű „MLSZ-C”, „UEFA-II” minősítési szintű labdarúgó stadion megvalósítása a meglévő stadion elbontásával, egyes elemeinek megtartásával történő újraépítése, valamint egy szabadidő centrum kiegészítő épület, az ezekhez kapcsolódó külső közműcsatlakozások, tér- és útburkolatok, valamint térépítészeti/kertépítészeti feladatok megvalósítása.

Tervezési feladat:

— 12 200,90 m2 bruttó szintterületű és 8150 db fedett ülőhellyel rendelkező fedett lelátókat és 10 160 m2 alapterületű sportpályát tartalmazó labdarúgó stadion, továbbá egy kétszintes kiszolgáló melléképület (új építés) generáltervezése, ahol a tervezési feladat a létesítmény mélyépítési technológiával történő alapozásainak és teherhordó szerkezeteinek és építészeti kialakításainak és épületgépészeti és épületvillamossági (erős- és gyengeáram) rendszereinek, közműellátásainak és külső területrendezésének és a hozzá kapcsolódóan érintett területeknek/szerkezeteknek teljeskörű megtervezése,

— a KD részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével,

— az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján.

Kút kialakításához vízjogi engedélyeztetés illetve kútterv készítése,

— a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, a jóváhagyási tervnek, az ajánlatkérő (AK) utasításának és előírásainak megfelelően, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, műszaki előírások betartása mellett, az építési engedélynek megfelelően,

— a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig,

— megvalósulási tervdokumentáció elkészítése.

Szállítandó tervek mennyisége: magyar nyelven, 3 példányban papír alapon, továbbá pdf és dwg formátumban elektronikusan 1 példányban, továbbá az előzőeken túl a hatósági/szakhatósági eljárások során szükséges példányszámban és formátumban.

Kivitelezési feladat:

— A meglévő régi stadion elbontása. A meglévő stadionból – lehetőség szerint – egyedül a nyugati lelátó egyes szerkezeti elemei maradnak meg, amely részben átalakításra is kerül, a stadion többi része elbontandó,

— A jogerős építési engedély és egyéb engedélyek, valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot és hiba-hiánymentes eléréséig („kulcsrakész”) kivitelezés megvalósítása a kapcsolódó sporttechnológiai, környezetrendezési, külső út- és közműépítési munkákkal együtt,

— A nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, ehhez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.

A megvalósítandó létesítmény főbb tartalmi és mennyiségi jellemzői:

— a stadion bruttó szintterülete: 12 200,90 m2, azon belül sportolói területek, közönségforgalmi területek, üzemeltetési/technikai zónák, technikai helyiségek*, biztonságtechnikai központ*, sajtó központ*, eredményjelző előkészítése, lift kialakítása, sajtókonferencia, TV stúdió helyiségek, elsősegély helyiségek.

A, B, C és D fedett lelátók elkészítése összesen 8150 db fedett ülőhellyel, (lépcsőkkel, közlekedő sávokkal együtt).

(„*” jelzésűek helyiségek falazott szerkezetei elkészítve, de technológia és berendezés nélkül).

— továbbá 10 160 m2 alapterületű szabadtéri küzdőtér (labdarúgó sportpálya), melyből 7227 m2 élőfüves terület, rajta 105x68 m-es labdarúgó pálya kialakítással (pályafűtéssel, automata öntözőrendszerrel és szivárgó rendszerrel kialakított, pálya technológiával), és 2933 m2 alapterületű műfüves területtel,

— 1600 Lux teljesítményű, Televízió (TV) közvetítésre alkalmas sportpálya-világítás kiépítése,

— kétszintes kiszolgáló melléképület (irodai, öltözői ér raktározási funkciókkal) építése,

— Külső közműellátás kiépítése,

— szilárd burkolatú telken belüli szervizút és térburkolatok, járdák elkészítése, telekhatáron belüli információs táblarendszer telepítése,

— alap kertészeti munkák kialakítása a teljes telken (tereprendezés, füvesítés, növényesítés),

— A 7227 m2 élőfüves pálya automata öntözőrendszerrel történő öntözése kiépítendő, melyhez a szükséges víz egy kút fúrásával, kútgépház és öntözővíz-tározó medence építésével biztosítandó,

— Cölöpalapozás: 923 m3,

— Teherhordó szerkezet: 4294 m3 monolit vasbeton szerkezettel és ezen belül 512 tonna betonacél felhasználással,

— Tetőszerkezet: 699 t acél teherhordó tartószerkezetű fémlemez fedésű tető készítése: 7588 m2 alapterülettel

— Horganyzott acél könnyűgerenda: 17 693 m,

— Trapézlemez tetőfedés: 16 073 m2,

— Teljeskörű erősáramú villamos munkálatainak elvégzése, melynél a stadion épület villamos rendszerének összes teljesítménye 1600kW, mely transzformátorállomás telepítésével együtt valósítandó meg,

— Teljeskörű épületgépészeti munkálatok elvégzése, melynél a létesítmény hőellátása távfűtéssel kerül biztosításra,

— Épület külső díszvilágítása.

A részletes műszaki leírást a KD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A minimálisként előírt 12 hónapon felüli többlet jótállás vállalása: (min. 0 – max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. A szerződés teljesítéséhez Ajánlattevő rendelkezésére álló személyi állomány bemutatása / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 187-448275
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Nyíregyháza sportlétesítmény tervezés-kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/05/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@epkar.hu
Telefon: +36 14223550
Fax: +36 14223559
Internetcím: http://www.epkar.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Nyír-Wetland Generál Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_24134345
Postai cím: Tambura utca 11.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: nyirwetland@nywgzrt.hu
Telefon: +36 203465055
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13 797 920 300.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési munkák részmunkái bontási munkák részmunkái organizáció részmunkái földmunka részmunkái cölöpözés részmunkái, víztelenítés részmunkái zsaluzás részmunkái,síkalapozás-helyszíni beton és vasbeton munka részmunkái

Egyéb szerkezetek részmunkái

Előregyártott szerkezetek részmunkái

Felépítményi munkák részmunkái

Zsaluzás részmunkái

Acélszerkezetek részmunkái

Homlokzati állvány részmunkái

Falazatok részmunkái

Vakolatok részmunkái

Szerelt falak, álmennyezetek részmunkái

Aljzatok, burkolatok részmunkái

Bádogos szerkezetek részmunkái

Belső ajtók részmunkái

Lakatosszerkezetek részmunkái

Homlokzati nyílászárók, burkolatok részmunkái

Felületképzések részmunkái

Szigetelések részmunkái

Pipere kiegészítők, szaniterek részmunkái

Lelátószékek részmunkái

Liftek részmunkái

Elektromos munkák részmunkái

Fűtés-hűtés részmunkái

Távhő részmunkái

Légtechnika részmunkái

Esővíz elvezetés részmunkái

Vízellátás-csatornázás részmunkái

Gépészeti automatika részmunkái

Közművek részmunkái

Kút részmunkái

Környezetrendezés részmunkái

Pályatechnológia részmunkái

Referencia alkalmassági feltételt jelentő erőforrás biztosítása

Építész tervezői feladatok ellátása

Épület-villamossági építésvezetői feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredményes.

Nyertes közös ajánlattevő: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, adószáma: 11266101-2-43 és Nyír-Wetland Generál Zrt., adószáma: 28786230-2-15

Beérkezett ajánlatok:

— Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.), adószáma: 11266101-2-43 és Nyír-Wetland Generál Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tambura utca 11.), adószáma: 28786230-2-15

— Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Simonffy utca 34–36. 8768/1), adósz.: 12656770-2-09

— Peka Bau 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi utca 37. II/1.), adósz.:12513712-2-05

Az eljárás során nem lettek figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/05/2021