Servizzi - 232310-2020

20/05/2020    S98

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Kalkoli tal-Attwarjat dwar Benefiċċji Soċjali tal-Persunal ta' Istituzzjonijiet tal-UE

2020/S 098-232310

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2020/S 088-209560)

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Eurostat — Directorate C Macroeconomic Statistics
Indirizz postali: ESTAT C.3 — Statistics for Administrative Purposes
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU00 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Kalkoli tal-Attwarjat dwar Benefiċċji Soċjali tal-Persunal ta' Istituzzjonijiet tal-UE

Numru ta' referenza: ESTAT/LUX/2020/OP/0010
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
66519600 Servizzi attwarji
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Kalkoli tal-attwarjat dwar benefiċċji soċjali tal-persunal ta' Istituzzjonijiet tal-UE.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
15/05/2020
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2020/S 088-209560

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: II.1.5)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: L-istima tal-valur sħiħ
Minflok:

Il-valur mingħajr il-VAT: EUR 1 150 000,00

Aqra:

Il-valur mingħajr il-VAT: EUR 1 183 000,00

In-numru tat-taqsima: II.2.6)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Il-valur stmat
Minflok:

Il-valur mingħajr il-VAT: EUR 1 150 000,00

Aqra:

Il-valur mingħajr il-VAT: EUR 1 183 000,00

In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Minflok:
Data: 30/06/2020
Ħin lokali: 16:00
Aqra:
Data: 03/07/2020
Ħin lokali: 16:00
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:
Data: 02/07/2020
Ħin lokali: 10:00
Aqra:
Data: 07/07/2020
Ħin lokali: 10:00
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra:

Żieda ta' xogħol. Id-dokumenti tal-offerta ġew aġġornati kif meħtieġ