Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Servicii - 232310-2020

20/05/2020    S98

Luxemburg-Luxemburg: Calcule actuariale referitoare la beneficiile sociale ale personalului instituțiilor UE

2020/S 098-232310

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 088-209560)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Eurostat — Directorate C Macroeconomic Statistics
Adresă: ESTAT C.3 — Statistics for Administrative Purposes
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU00 Luxembourg
Cod poștal: L-2920
Țară: Luxemburg
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Calcule actuariale referitoare la beneficiile sociale ale personalului instituțiilor UE

Număr de referinţă: ESTAT/LUX/2020/OP/0010
II.1.2)Cod CPV principal
66519600 Servicii actuare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Calcule actuariale referitoare la beneficiile sociale ale personalului instituțiilor UE.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/05/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 088-209560

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.1.5)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Valoarea totală estimată
În loc de:

Valoare fără TVA: 1 150 000,00 EUR

A se citi:

Valoare fără TVA: 1 183 000,00 EUR

Numărul secţiunii: II.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Valoarea estimată
În loc de:

Valoare fără TVA: 1 150 000,00 EUR

A se citi:

Valoare fără TVA: 1 183 000,00 EUR

Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 30/06/2020
Ora locală: 16:00
A se citi:
Data: 03/07/2020
Ora locală: 16:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 02/07/2020
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 07/07/2020
Ora locală: 10:00
VII.2)Alte informații suplimentare:

Adăugarea unei sarcini. Dosarul licitației a fost actualizat corespunzător