TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 232355-2022

03/05/2022    S86

Romania-Pitești: Protective gear

2022/S 086-232355

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI
National registration number: 4122205
Postal address: Strada: ALEEA SPITALULUI, nr. 36
Town: Pitesti
NUTS code: RO311 Argeş
Postal code: 110114
Country: Romania
Contact person: TUDOSE LAURENTIU
E-mail: achizitii_spital_arges@yahoo.com
Telephone: +40 248287150
Fax: +40 248287202
Internet address(es):
Main address: www.sjupitesti.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Alcool Sanitar pentru protectie prinProgramul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9”Protejarea sănătății populațieiîn contextul pandemiei cauzate de COVID-19”,POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizeisanitare COVID-19, cod generat mysmis 140853

Reference number: 4122205_2021_PAAPD1173122-275
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile, conform art. 160 din Legea 98/2016.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea 98/2016.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE COVID-19 - 23 loturi

In contextul pandemiei de Covid-19 se impune dotarea sectiilor in care sunt internati si tratati pacientii diagnosticati cu Covid 19.

Descrierea detaliata a ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE COVID-19 se regaseste in cadrul caietelor de sarcini

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei

cauzate de COVID-19”,

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod generat MY SMIS 140853

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 94 800.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.4)Description of the procurement:

Alcool sanitar – 30.000 buc- conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”,POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod generat mysmis 140853

II.2.14)Additional information

Incheierea contractelor de finantare este conditionata de clauza suspensiva, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de prelungirea contractului de finantare din Fonduri Europene - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”,POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod generat MY SMIS 140853, prelungirea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 și H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertanții declarați câștigători numai în măsura în care se va prelungi contractul prin care se va aloca fondurile necesare achiziției. În cazul în care, indiferent de motive, nu se va semna contractul de finantare prin care se va aloca fondurile necesare achiziției, Autoritatea Contractantă, după primirea răspunsului la solicitarea de prelungire își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă , Ministerul Sănătății și/sau Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă , Ministerul Sănătății și/sau Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 247-652409
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 19105
Title:

Contract de Alcool sanitar

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/04/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CERTINVEST
National registration number: RO15877382
Postal address: Strada Teatrului, Nr. 5
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410020
Country: Romania
E-mail: licitatii@investcert.ro
Telephone: +40 731890588
Fax: +04 259407256
Internet address: www.investcert.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 163 865.55 RON
Total value of the contract/lot: 94 800.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/04/2022