Servicii - 232559-2017

17/06/2017    S115    - - Servicii - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

România-Timisoara: Servicii de asistenţă de proiectare

2017/S 115-232559

Municipiul Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, Serviciul Achizitii Publice, În atenția: Maria Mezei, Timisoara 300030, România. Telefon: +40 256408367. Fax: +40 256408477. E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro

(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 29.4.2017, 2017/S 084-164662)

În ceea ce priveşte:
CPV:79933000, 71220000

Servicii de asistenţă de proiectare

Servicii de proiectare arhitecturală

Procedură incompletă
Contractul nu a fost atribuit
Contractul poate face obiectul unei republicări

Alte informații suplimentare

Aceasta procedura a fost anulata, deoarece pana la termenul limita de primire a ofertelor nu a fost depusa nicio oferta. Temei: art 212 alin. (1), litera a) din Legea 98/2016.