TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 232755-2020

20/05/2020    S98

Česko-Hradec Králové: Stavební práce

2020/S 098-232755

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 077-181197)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Hradec Králové
Národní identifikační číslo: 62690094
Poštovní adresa: Rokitanského 62
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 500 03
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Hejl
E-mail: zakazky@uhk.cz
Tel.: +420 493331566
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.uhk.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.uhk.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

UHK - modernizace a rekonstrukce budovy B

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Předmět Veřejné zakázky je podrobně popsán technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí Smlouvy.

Zadavatel umožní dodavatelům Prohlídku. Prohlídka se uskuteční 29.4.2020 v 10.00 hodin. Sraz účastníků prohlídky bude před budovou Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, na adrese nám. Svobody 331, Hradec Králové, ČESKÁ REPUBLIKA.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/05/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 077-181197

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 21/05/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 26/05/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Tento formulář opravuje administrativní pochybení v bodu IV.2.7), které vzniklo při odesílání formuláře se změnou lhůty pro podání nabídky.

Vzhledem k elektronicky vedenému zadávacímu řízení se nejedná o informaci, která by měla jakýkoliv vliv na dodavatele (§ 109 Zákona č. 134/2016 Sb.)