Árubeszerzések - 232821-2018

31/05/2018    S102

Magyarország-Budapest: Mentőjárművek

2018/S 102-232821

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosító szám: AK05968
Postai cím: Markó utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tellesz Miklós mb. anyaggazdálkodási és közbeszerzési osztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@mentok.hu
Telefon: +36 13503737
Fax: +36 13506917
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mentok.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mentok.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„C” típusú mentőgépjárművek beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére”

II.1.2)Fő CPV-kód
34114110 Mentőjárművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

117 db C-típusú, hátsó kerék meghajtással rendelkező mentőgépjármű beszerzése

AK részajánlat tételére nem biztosít lehetőséget. AK megvizsgálta részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Emellett az esetlegesen eltérő típusok és felszereltségek a gyakorlati alkalmazás során nehézséget okozhatnak azáltal, hogy minden eszköz működtetését külön kellene ismerni,ami gazdasági és egyéb ésszerűséggel nem összeegyeztethető.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 409 864 614.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34114110 Mentőjárművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest 1134 XIII. ker Róbert Károly krt. 77.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő (AK) alapfeladatának napi elvégzése érdekében 117 db C-típusú, hátsókerék-meghajtással rendelkező mentőgépjármű beszerzése a dokumentációban meghatározott felszereléssel, eszközökkel. A beszerzés,ill. ár részét kell képezze gépjárművenként,az üzembe helyezés valamennyi költsége, az egyedi rendszám és a 60 hónapos teljes körű garanciális szerviz ellátás díja is (hordágyra, betegszállító kerekesszékre és garanciális időn belül a kötelező karbantartásra vonatkozóan is) a felhívásban és KKD-ben részletezettek szerint.

AK csak új állapotú,Magyarországon forgalomba helyezett gépkocsikra fogad el ajánlatot. Jelen közbeszerzési eljárásban az a gépkocsi minősül új állapotúnak, amelynek semmilyen része nem javított, hiba és sérülésmentes, jelen közb. eljárás lefolytatását követően megkötött szerződés alapján ajánlattevő Magyarországon helyezte (helyeztette) forgalomba, a kocsi sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt bemutató autó, illetve próbajárműként sem használták.

A közbeszerzési dokumentumokban (KKD) meghatározott egyedi típusú dologra való utalást vagy védjegyre hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása tette szükségessé, de AK valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek (AT) igazolnia kell.

Az ajánlati árnak tartalmazni kell különösen:

— az üzembe és forgalomba helyezéssel kapcsolatos valamennyi adót és illetéket, minden járulékos költséget hatósági és vizsgadíjat (kulcsrakész átadás),

— egyedi (MA) rendszámokkal történő forgalomba helyezést és ennek díjait,

— A szerződés hatálya alatt 24 órán belüli teljes körű pótalkatrész ellátást is vállalni kell,

— Várható futásteljesítmény: 60 000-70 000 Km/év/gjmű,

— Kötelező garanciális időszak: 60 hónap a szerződésszerű teljesítést követő dátumtól értve (gépjárművenként).

Nyertes AT a szerződés megkötését követően köteles – gyártásközi ellenőrzés céljából – legyártani és bemutatni előzetesen az ajánlatban szereplő belső kivitellel azonos egészségügyi térrel rendelkező, az ajánlatban megajánlott alapgépjárművet, legkésőbb a szerződés megkötésének a napjától számított 60. napig. Ezen gyártásközi ell. célja az esetleges pontatlanságok sorozatgyártás előtti feltárása, megelőzése, annak érdekében, hogy a teljesítés megfelelően történhessen meg, az egyes részletek teljesülése előzetesen ellenőrzésre kerüljön, azaz nem irányulhat az ajánlat szakmai tartalmának módosítására.

Részletes leírás és információ a KKD-ban.

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok szerint értékeli. Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszere alkalmazásával értékeli az ajánlatokat minden értékelési részszempontok esetén. Pontszám: 0-10 pont.

Az ajánlatban csatolni szükséges – AT által is aláírt – az alapgépjármű gyártójának, vagy forgalmazójának nyilatkozatát, amely tanúsítja, hogy az általa megajánlott alapgépjármű forgalmazója vagy gyártója – mentés üzemi körülményeit is figyelembe véve.

— garantálja a részére biztosított jótállást legalább a jármű által lefutott 300 000 km-ig, de legfeljebb 5 éves koráig, a megajánlott egységárban megfizetve, további költségek nélkül,

— a 461/2010 EU rendelet szerinti normatívákat is figyelembe véve - garantálja a részére biztosított jótállást - a karosszéria hagyományos javítófényezéssel nem javítható mértékű korróziójára legalább a jármű 10 éves koráig, a megajánlott egységárban megfizetve, további költségek nélkül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetvédelmi és energetikai hatások a 48/2011. (III.30.) KR. szerint / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Energetikai hatás (/fogyasztás/ l/100km) / Súlyszám: 11
Minőségi kritérium - Név: 2.2. CO2 kibocsátás (g/km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2.3. NOx kibocsátás (g/km) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2.4. PM (dízel) kibocsátás (g/km) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK ajánlati bizt. nem ír elő.

A szerződés teljesítésére az alábbi különleges feltételek, jogszabályok is vonatkoznak:

— 5/2006.(II. 7.)EüM rendelet,

— 48/2011.(III.30.)Korm.rendelet,

— 304/2009.(XII. 22.)Korm. rendelet,

— 6/1990.(IV. 12.) KöHÉM rendelet.

Felmondás,elállás:Kbt.143.§(1)-(3);,Ptk. 6:213. § szerint. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tervezete tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 249-525032
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„C” típusú mentőgépjárművek beszerzése az Országos Mentőszolgálat részére adás-vételi szerződéssel

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BM HEROS LEK Logisztikai Ellátó Központ Kft.
Postai cím: Asztalos Sándor u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: bmheros@bmheros.hu
Telefon: +36 13342967
Fax: +36 13137221
Internetcím: http://www.bmheros.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 183 570 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 409 864 614.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes közös ajánlattevők: BM HEROS LEK Logisztikai Ellátó Központ Kft. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 2, Adószám: 25395619-2-42) - Profile Vehicle Oy (FI-74130 Iisalmi, Yrittäjäntie 1.adószám: FI08907125 (23887116-2-42 - Moi fióktelep)).

Az ajánlattevők neve és címe: Scorpio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 15.) Adószám: 2194432-2-41; Danube Truck Magyarország Kft (1133 Budapest, Kárpát utca 21) Adószám: 14405123-2-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/05/2018