Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Fournitures - 232872-2021

10/05/2021    S90

România-Cluj-Napoca: Antineoplazice

2021/S 090-232872

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca
Număr naţional de înregistrare: 4547125
Adresă: Str. Republicii nr. 34-36
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400015
Țară: România
Persoană de contact: Elena Schiopu
E-mail: alcasin@yahoo.com
Telefon: +40 264590056
Fax: +40 264590056
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.iocn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare antineoplazice

Număr de referinţă: 4547125/2020/86
II.1.2)Cod CPV principal
33652100 Antineoplazice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Antineoplazice.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data de depunere a ofertelor: 18.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 33 024 060.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 50 048 170.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

2. Bevacizumabum flac. conc. pt. sol. perf./100 mg

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Farmacia IOCN.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Antineoplazice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate minima acord-cadru: 3 000.

Cantitate maxima acord-cadru: 7 000.

Valoare minima acord-cadru: 3 392 670,00.

Valoare maxima acord-cadru: 7 916 230,00.

Cantitate minima contract subsecvent: 10.

Cantitate maxima contract subsecvent: 500.

Valoare minima contract subsecvent: 11 308,90.

Valoare maxima contract subsecvent: 565 445,00.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

4. Rituximabum flac. conc. pt. sol. perf./500 mg

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Farmacia IOCN.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Antineoplazice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate minima acord-cadru: 1 500.

Cantitate maxima acord-cadru: 2 200.

Valoare minima acord-cadru: 5 944 110,00.

Valoare maxima acord-cadru: 8 718 028,00.

Cantitate minima contract subsecvent: 10.

Cantitate maxima contract subsecvent: 150.

Valoare minima contract subsecvent: 39 627,40.

Valoare maxima contract subsecvent: 594 411,00.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

1. Bevacizumabum flac. conc. pt. sol. perf./400 mg

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Farmacia IOCN.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Antineoplazice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate minima acord-cadru: 3 000.

Cantitate maxima acord-cadru: 7 500.

Valoare minima acord-cadru: 13 118 850,00.

Valoare maxima acord-cadru: 32 797 125,00.

Cantitate minima contract subsecvent: 10.

Cantitate maxima contract subsecvent: 140.

Valoare minima contract subsecvent: 43 729,50.

Valoare maxima contract subsecvent: 612 213,00.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

5. Rituximabum flac. conc. pt. sol. perf./100 mg

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Farmacia IOCN.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Antineoplazice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate minima acord-cadru: 2 000.

Cantitate maxima acord-cadru: 4 500.

Valoare minima acord-cadru: 1 445 240,00.

Valoare maxima acord-cadru: 3 251 790,00.

Cantitate minima contract subsecvent: 10.

Cantitate maxima contract subsecvent: 150.

Valoare minima contract subsecvent: 7 226,20.

Valoare maxima contract subsecvent: 361 310,00.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

3. Trastuzumabum flac. pulb. pt. conc. pt. sol. perf./150 mg

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Farmacia IOCN.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Antineoplazice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Cantitate minima acord-cadru: 2 000.

Cantitate maxima acord-cadru: 4 500.

Valoare minima acord-cadru: 3 195 500,00.

Valoare maxima acord-cadru: 7 189 875,00.

Cantitate minima contract subsecvent: 10.

Cantitate maxima contract subsecvent: 350.

Valoare minima contract subsecvent: 15 977,50.

Valoare maxima contract subsecvent: 559 212,50.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 017-038325
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4200/1
Lot nr.: 1
Titlu:

1. Bevacizumabum flac. conc. pt. sol. perf./400 mg

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/04/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Alliance Healthcare România
Număr naţional de înregistrare: RO 8955860
Adresă: Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060859
Țară: România
E-mail: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro
Telefon: +40 214077711
Fax: +40 214077712
Adresă internet: www.farmexpert.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fildas Trading
Număr naţional de înregistrare: RO 4851409
Adresă: Str. Banat nr. 2
Localitate: Pitești
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110406
Țară: România
E-mail: CODRIN.COZMEI@FILDAS.COM
Telefon: +40 212211773/+40 212211774
Fax: +40 212204927
Adresă internet: www.fildas.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Roche România
Număr naţional de înregistrare: 17551047
Adresă: Bulevardul Poligrafiei nr. 1A
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: otilia.armeanu@roche.com
Telefon: +40 372177930
Fax: +40 372177959
Adresă internet: www.roche.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Farmexim S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 335278
Adresă: Str. Pictor Constantin Daniel Rosenthal nr. 14
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011934
Țară: România
E-mail: elicitatie@farmexim.ro
Telefon: +40 213082500
Fax: +40 374097949
Adresă internet: http://www.farmexim.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Mediplus Exim
Număr naţional de înregistrare: RO 9311280
Adresă: Str. Ciobanului nr. 133
Localitate: Mogoșoaia
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077135
Țară: România
E-mail: licitatii@adpharma.com
Telefon: +40 213017464
Fax: +40 213017474
Adresă internet: http://www.mediplus.ro/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 32 797 125.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 19 674 900.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 26 836 800.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4200/4
Lot nr.: 4
Titlu:

4. Rituximabum flac. conc. pt. sol. perf./500 mg

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/04/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Farmexim S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 335278
Adresă: Str. Pictor Constantin Daniel Rosenthal nr. 14
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011934
Țară: România
E-mail: elicitatie@farmexim.ro
Telefon: +40 213082500
Fax: +40 374097949
Adresă internet: http://www.farmexim.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fildas Trading
Număr naţional de înregistrare: RO 4851409
Adresă: Str. Banat nr. 2
Localitate: Pitești
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110406
Țară: România
E-mail: CODRIN.COZMEI@FILDAS.COM
Telefon: +40 212211773/+40 212211774
Fax: +40 212204927
Adresă internet: www.fildas.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Alliance Healthcare România
Număr naţional de înregistrare: RO 8955860
Adresă: Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060859
Țară: România
E-mail: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro
Telefon: +40 214077711
Fax: +40 214077712
Adresă internet: www.farmexpert.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Mediplus Exim
Număr naţional de înregistrare: RO 9311280
Adresă: Str. Ciobanului nr. 133
Localitate: Mogoșoaia
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077135
Țară: România
E-mail: licitatii@adpharma.com
Telefon: +40 213017464
Fax: +40 213017474
Adresă internet: http://www.mediplus.ro/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Roche România
Număr naţional de înregistrare: 17551047
Adresă: Bulevardul Poligrafiei nr. 1A
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: otilia.armeanu@roche.com
Telefon: +40 372177930
Fax: +40 372177959
Adresă internet: www.roche.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Pharmafarm
Număr naţional de înregistrare: RO 200106
Adresă: Str. Principală nr. 1B/1
Localitate: Corunca
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 060044
Țară: România
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Telefon: +40 214050320
Fax: +40 214050318
Adresă internet: www.pharmafarm.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 718 028.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 4 235 660.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 7 062 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4200/5
Lot nr.: 5
Titlu:

5. Rituximabum flac. conc. pt. sol. perf./100 mg

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/04/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fildas Trading
Număr naţional de înregistrare: RO 4851409
Adresă: Str. Banat nr. 2
Localitate: Pitești
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110406
Țară: România
E-mail: CODRIN.COZMEI@FILDAS.COM
Telefon: +40 212211773/+40 212211774
Fax: +40 212204927
Adresă internet: www.fildas.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Roche România
Număr naţional de înregistrare: 17551047
Adresă: Bulevardul Poligrafiei nr. 1A
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: otilia.armeanu@roche.com
Telefon: +40 372177930
Fax: +40 372177959
Adresă internet: www.roche.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Pharmafarm
Număr naţional de înregistrare: RO 200106
Adresă: Str. Principală nr. 1B/1
Localitate: Corunca
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 060044
Țară: România
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Telefon: +40 214050320
Fax: +40 214050318
Adresă internet: www.pharmafarm.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Mediplus Exim
Număr naţional de înregistrare: RO 9311280
Adresă: Str. Ciobanului nr. 133
Localitate: Mogoșoaia
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077135
Țară: România
E-mail: licitatii@adpharma.com
Telefon: +40 213017464
Fax: +40 213017474
Adresă internet: http://www.mediplus.ro/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Farmexim S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 335278
Adresă: Str. Pictor Constantin Daniel Rosenthal nr. 14
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011934
Țară: România
E-mail: elicitatie@farmexim.ro
Telefon: +40 213082500
Fax: +40 374097949
Adresă internet: http://www.farmexim.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Alliance Healthcare România
Număr naţional de înregistrare: RO 8955860
Adresă: Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060859
Țară: România
E-mail: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro
Telefon: +40 214077711
Fax: +40 214077712
Adresă internet: www.farmexpert.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 251 790.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 945 800.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2 902 500.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4200/2
Lot nr.: 2
Titlu:

2. Bevacizumabum flac. conc. pt. sol. perf./100 mg

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/04/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fildas Trading
Număr naţional de înregistrare: RO 4851409
Adresă: Str. Banat nr. 2
Localitate: Pitești
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110406
Țară: România
E-mail: CODRIN.COZMEI@FILDAS.COM
Telefon: +40 212211773/+40 212211774
Fax: +40 212204927
Adresă internet: www.fildas.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Alliance Healthcare România
Număr naţional de înregistrare: RO 8955860
Adresă: Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060859
Țară: România
E-mail: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro
Telefon: +40 214077711
Fax: +40 214077712
Adresă internet: www.farmexpert.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Mediplus Exim
Număr naţional de înregistrare: RO 9311280
Adresă: Str. Ciobanului nr. 133
Localitate: Mogoșoaia
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077135
Țară: România
E-mail: licitatii@adpharma.com
Telefon: +40 213017464
Fax: +40 213017474
Adresă internet: http://www.mediplus.ro/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Farmexim S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 335278
Adresă: Str. Pictor Constantin Daniel Rosenthal nr. 14
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011934
Țară: România
E-mail: elicitatie@farmexim.ro
Telefon: +40 213082500
Fax: +40 374097949
Adresă internet: http://www.farmexim.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Roche România
Număr naţional de înregistrare: 17551047
Adresă: Bulevardul Poligrafiei nr. 1A
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: otilia.armeanu@roche.com
Telefon: +40 372177930
Fax: +40 372177959
Adresă internet: www.roche.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 916 230.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 4 652 200.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 6 316 870.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4200/3
Lot nr.: 3
Titlu:

3. Trastuzumabum flac. pulb. pt. conc. pt. sol. perf./150 mg

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/04/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Alliance Healthcare România
Număr naţional de înregistrare: RO 8955860
Adresă: Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060859
Țară: România
E-mail: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro
Telefon: +40 214077711
Fax: +40 214077712
Adresă internet: www.farmexpert.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Farmexim S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 335278
Adresă: Str. Pictor Constantin Daniel Rosenthal nr. 14
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011934
Țară: România
E-mail: elicitatie@farmexim.ro
Telefon: +40 213082500
Fax: +40 374097949
Adresă internet: http://www.farmexim.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Mediplus Exim
Număr naţional de înregistrare: RO 9311280
Adresă: Str. Ciobanului nr. 133
Localitate: Mogoșoaia
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077135
Țară: România
E-mail: licitatii@adpharma.com
Telefon: +40 213017464
Fax: +40 213017474
Adresă internet: http://www.mediplus.ro/ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Roche România
Număr naţional de înregistrare: 17551047
Adresă: Bulevardul Poligrafiei nr. 1A
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: otilia.armeanu@roche.com
Telefon: +40 372177930
Fax: +40 372177959
Adresă internet: www.roche.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fildas Trading
Număr naţional de înregistrare: RO 4851409
Adresă: Str. Banat nr. 2
Localitate: Pitești
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110406
Țară: România
E-mail: CODRIN.COZMEI@FILDAS.COM
Telefon: +40 212211773/+40 212211774
Fax: +40 212204927
Adresă internet: www.fildas.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Dona. Logistica
Număr naţional de înregistrare: 33358111
Adresă: Str. Dumitru Mincă nr. 2-4
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041406
Țară: România
E-mail: vanzarispitale@donalogistica.ro
Telefon: +40 213614690
Fax: +40 213614113
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Pfizer România
Număr naţional de înregistrare: RO 16563680
Adresă: Șoseaua București-Ploiești nr. 172-176, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031686
Țară: România
E-mail: ro.customerservice@pfizer.com
Telefon: +40 212072800
Fax: +40 212072810
Adresă internet: www.pfizer.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 189 875.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 2 515 500.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 6 930 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/05/2021