Palvelut - 232907-2019

20/05/2019    S96    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Turku: Lääketieteelliset kuvantamispalvelut

2019/S 096-232907

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
0828255-9
Kiinamyllynkatu 4-8
Turku
20520
Suomi
Yhteyshenkilö: Elina Hjerppe
Puhelin: +358 23130000
Sähköpostiosoite: palveluhankinnat@tyks.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.vsshp.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/vsshp
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/vsshp?id=224540&tpk=2eeda828-e7a3-4189-8e12-ba3d35fedca1
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Magneettitutkimukset ostopalveluna TP503/19

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85150000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat ostopalveluna hankittavat VSSHP:n magneettikuvaukset ja niihin liittyvät lausunnot. Hankittavat ostopalvelututkimukset tulevat olemaan lisäresurssina VSSHP:n Kuvantamisen toimialueen Radiologian vastuualueelle.

Hankintakausi

Hankintakausi on 1.9.2019-31.12.2020 sekä mahdolliset yhden (1) + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiot.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 700 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tutkimuskokonaisuus 1

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85150000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tutkimuskokonaisuuden 1 magneettitutkimukset hankintakauden aikana.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 14
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hankintaan sisältyy yhden (1) + yhden (1) + yhden (1) vuoden mahdollisuus option tai osaoption käyttöön.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tutkimuskokonaisuus 2

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85150000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tutkimuskokonaisuuden 2 tutkimus hankintakauden aikana.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 14
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hankintaan sisältyy yhden (1) + yhden (1) + yhden (1) vuoden mahdollisuus option tai osaoption käyttöön.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettely mukailee hankintalain 32 §:n mukaista avointa menettelyä siltä osin, että kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Menettelyssä noudatetaan hankintalain 3 §:n mukaisia periaatteita. Lisäksi hankinnassa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999).

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 19/06/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/05/2019