Tjenesteydelser - 232909-2017

Vis forkortet udgave

20/06/2017    S116

Belgien-Bruxelles: Plan for sektorielt samarbejde om færdigheder: fremme af karrierer inden for tekstil-/beklædnings-/læder-/skotøjsbranchen

2017/S 116-232909

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 31.5.2017, 2017/S 103-204820)

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME), Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27, 1210 Brussels, BELGIEN. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

I stedet for 

II.1.4) Kort beskrivelse:

EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af en pr- og bevidstgørelseskampagne inden for tekstil-/beklædnings-/læder-/skotøjsbranchen.

[...]

Det specifikke formål med dette udbud er at tilskynde enkeltpersoner, der befinder sig i den fase, hvor de skal vælge studie, kommende kandidater og arbejdsløse, til at få en karriere inden for turisme, særligt ved at identificere gode eksempler på jobmuligheder og specifikke aktiviteter, der både fokuserer på traditionelle håndværksmæssige og nye færdigheder, såsom digitale færdigheder og tværsektorielle innovationsfærdigheder inden for teknisk/ingeniørmæssig fusion.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af en pr- og bevidstgørelseskampagne inden for tekstil-/beklædnings-/læder-/skotøjsbranchen.

[...]

Det specifikke formål med dette udbud er at tilskynde enkeltpersoner, der befinder sig i den fase, hvor de skal vælge studie, kommende kandidater og arbejdsløse, til at få en karriere inden for turisme, særligt ved at identificere gode eksempler på jobmuligheder og specifikke aktiviteter, der både fokuserer på traditionelle håndværksmæssige og nye færdigheder, såsom digitale færdigheder og tværsektorielle innovationsfærdigheder inden for teknisk/ingeniørmæssig fusion.

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

10.7.2017.

Læses 

II.1.4) Kort beskrivelse:

EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af en pr- og bevidstgørelseskampagne inden for tekstil-/beklædnings-/læder-/skotøjsbranchen (textile/clothing/leather/footwear sector – TCLF).

[...]

Det specifikke formål med dette udbud er at tilskynde mennesker, der befinder sig i den fase, hvor de skal vælge studie, kommende kandidater og arbejdsløse, til at få en karriere inden for erhvervssektoren tekstil/beklædning/læder/skotøj, særligt ved at identificere gode eksempler på jobmuligheder og specifikke aktiviteter, der både fokuserer på traditionelle håndværksmæssige og nye færdigheder, såsom digitale færdigheder og tværsektorielle innovationsfærdigheder inden for teknisk/ingeniørmæssig fusion.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af en pr- og bevidstgørelseskampagne inden for tekstil-/beklædnings-/læder-/skotøjsbranchen (textile/clothing/leather/footwear sector – TCLF).

[...]

Det specifikke formål med dette udbud er at tilskynde mennesker, der befinder sig i den fase, hvor de skal vælge studie, kommende kandidater og arbejdsløse, til at få en karriere inden for erhvervssektoren tekstil/beklædning/læder/skotøj, særligt ved at identificere gode eksempler på jobmuligheder og specifikke aktiviteter, der både fokuserer på traditionelle håndværksmæssige og nye færdigheder, såsom digitale færdigheder og tværsektorielle innovationsfærdigheder inden for teknisk/ingeniørmæssig fusion.

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

12.7.2017.

Udbudsmaterialet (afsnit 1.3) samt opfordringen til afgivelse af bud er ændret i overensstemmelse med dette.