Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 232909-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

20/06/2017    S116

Belgicko-Brusel: Koncepcia pre sektorovú spoluprácu týkajúcu sa zručností: prezentovanie kariér v textilnom/odevnom/kožiarskom/obuvníckom odvetví

2017/S 116-232909

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 31.5.2017, 2017/S 103-204820)

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME), Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27, 1210 Brussels, BELGICKO. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Namiesto 

II.1.4) Stručný opis:

EASME si želá uzatvoriť zmluvu na služby týkajúce sa organizácie a realizácie reklamných a informačných kampaní v textilnom/odevnom/kožiarskom/obuvníckom odvetví.

[...]

Konkrétnym cieľom tohto obstarávania je prilákať jednotlivcov, ktorí sú vo fáze výberu štúdia, budúcich absolventov a nezamestnané osoby, aby sa venovali kariéram v cestovnom ruchu, najmä prostredníctvom identifikovania zviditeľnenia príkladov pracovných príležitostí a konkrétnych krokov, ktorými sa budú riešiť tradičné remeselné zručnosti, ako aj nové vznikajúce zručnosti, ako sú napríklad digitálne zručnosti a medziodvetvové inovačné zručnosti v oblasti technickej/inžinierskej fúzie.

II.2.4) Opis verejného obstarávania:

EASME si želá uzatvoriť zmluvu na služby týkajúce sa organizácie a realizácie reklamných a informačných kampaní v textilnom/odevnom/kožiarskom/obuvníckom odvetví.

[...]

Konkrétnym cieľom tohto obstarávania je prilákať jednotlivcov, ktorí sú vo fáze výberu štúdia, budúcich absolventov a nezamestnané osoby, aby sa venovali kariéram v cestovnom ruchu, najmä prostredníctvom identifikovania zviditeľnenia príkladov pracovných príležitostí a konkrétnych krokov, ktorými sa budú riešiť tradičné remeselné zručnosti, ako aj nové vznikajúce zručnosti, ako sú napríklad digitálne zručnosti a medziodvetvové inovačné zručnosti v oblasti technickej/inžinierskej fúzie.

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

10.7.2017.

Viď 

II.1.4) Stručný opis:

EASME si želá uzatvoriť zmluvu na služby týkajúce sa organizácie a realizácie reklamných a informačných kampaní v textilnom/odevnom/kožiarskom/obuvníckom odvetví (textile/clothing/leather/footwear sector, TCLF).

[...]

Konkrétnym cieľom tohto obstarávania je prilákať jednotlivcov, ktorí sú vo fáze výberu štúdia, budúcich absolventov a nezamestnané osoby, aby sa venovali kariéram v TCLF, najmä prostredníctvom identifikovania zviditeľnenia príkladov pracovných príležitostí a konkrétnych krokov, ktorými sa budú riešiť tradičné remeselné zručnosti, ako aj nové vznikajúce zručnosti, ako sú napríklad digitálne zručnosti a medziodvetvové inovačné zručnosti v oblasti technickej/inžinierskej fúzie.

II.2.4) Opis verejného obstarávania:

EASME si želá uzatvoriť zmluvu na služby týkajúce sa organizácie a realizácie reklamných a informačných kampaní v textilnom/odevnom/kožiarskom/obuvníckom odvetví (textile/clothing/leather/footwear sector, TCLF).

[...]

Konkrétnym cieľom tohto obstarávania je prilákať jednotlivcov, ktorí sú vo fáze výberu štúdia, budúcich absolventov a nezamestnané osoby, aby sa venovali kariéram v TCLF, najmä prostredníctvom identifikovania zviditeľnenia príkladov pracovných príležitostí a konkrétnych krokov, ktorými sa budú riešiť tradičné remeselné zručnosti, ako aj nové vznikajúce zručnosti, ako sú napríklad digitálne zručnosti a medziodvetvové inovačné zručnosti v oblasti technickej/inžinierskej fúzie.

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

12.7.2017.

Špecifikácie zákazky (odsek 1.3) a výzva na súťaž sú náležite zmenené.