Služby - 232949-2017

20/06/2017    S116

Lucembursko-Lucemburk: Regulační kontrola v oblastech životního prostředí, technických zařízení a přístupnosti pro osoby s omezenou pohyblivostí

2017/S 116-232949

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: plateau de Kirchberg
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
PSČ: 2929
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka
Poštovní adresa: plateau de Kirchberg
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Země: Belgie
Kontaktní osoba: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
Poštovní adresa: plateau de Kirchberg
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský účetní dvůr
Poštovní adresa: plateau de Kirchberg
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise — Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg
Poštovní adresa: plateau de Kirchberg
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise — Office «Infrastructures et logistique» — Bruxelles
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Země: Belgie
Kontaktní osoba: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: plateau de Kirchberg
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://europarl.europa.eu
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:

lucemburský, francouzský a belgický.

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2503
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Regulační kontrola v oblastech životního prostředí, technických zařízení a přístupnosti pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Spisové číslo: 06C60/2016/M045.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79140000 Právní poradenství a informace
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Meziinstitucionální rámcová smlouva CNT(2014)8 — regulační monitorování v oblastech životního prostředí, technického vybavení a přístupnosti pro osoby s omezenou pohyblivostí v současnosti probíhá a skončí dnem 2.3.2018.

Zřízení a udržování regulačního monitorovacího systému pro zapojené orgány EU je důležité pro zachování certifikace EMAS.

Tento regulační monitorovací systém bude zahrnovat oblast životního prostředí – technická zařízení a vybavení v nemovitostech – a v oblasti přístupnosti a snadnosti použití zastavěného prostředí osobami s omezenou pohyblivostí. Regulační monitorovací systém bude zahrnovat budovy obývané orgány EU v oblasti hlavního města Bruselu (Belgie), Lucemburku a Štrasburku (Francie).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kód NUTS: FR FRANCE
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Lucemburk, Brusel, Štrasburk.

II.2.4)Popis zakázky:

Regulační monitorací systém, jenž je předmětem této zakázky, zahrnuje 3 technické oblasti, tj.:

— oblast životního prostředí, která se týká činnosti zapojených orgánů EU a má na ni vliv,

— technické vybavení v nemovitostech,

— přístupnost a snadnost použití zastavěného prostředí nemovitostí osobami s omezenou pohyblivostí.

Služby, které budou poskytnuty budoucím poskytovatelem služeb, budou zahrnovat následující právní předpisy a nařízení:

— právní předpisy EU vztahující se na orgány EU se sídlem v oblasti hlavního města Bruselu (Belgie), Lucemburku a Štrasburku (Francie) v oblasti životního prostředí (včetně právních předpisů v jiných oblastech s dopadem na životní prostředí, např. v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci), v oblasti technického vybavení v nemovitostech a v oblasti přístupnosti a snadnosti použití zastavěného prostředí nemovitostí osobami s omezenou pohyblivostí, tj. nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska,

— vnitrostátní, federální, regionální a komunitní právní předpisy platné v oblasti hlavního města Bruselu (Belgie), které se vztahují na orgány EU se sídlem v Belgii, v oblasti životního prostředí (včetně právních předpisů v jiných oblastech s dopadem na životní prostředí, např. v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci), v oblasti technického vybavení v nemovitostech a v oblasti přístupnosti a snadnosti použití zastavěného prostředí nemovitostí osobami s omezenou pohyblivostí, tj. nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska,

— vnitrostátní, regionální a místní právní předpisy a nařízení platné ve Štrasburku (Francouzská republika), které se vztahují na orgány EU se sídlem ve Francii, v oblasti životního prostředí (včetně právních předpisů v jiných oblastech s dopadem na životní prostředí, např. v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci), v oblasti technického vybavení v nemovitostech a v oblasti přístupnosti a snadnosti použití zastavěného prostředí nemovitostí osobami s omezenou pohyblivostí, tj. nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska,

— vnitrostátní, regionální a místní právní předpisy a nařízení platné v Lucemburském velkovévodství, které se vztahují na orgány EU se sídlem v Lucembursku, v oblasti životního prostředí (včetně právních předpisů v jiných oblastech s dopadem na životní prostředí, např. v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci), v oblasti technického vybavení v nemovitostech a v oblasti přístupnosti a snadnosti použití zastavěného prostředí nemovitostí osobami s omezenou pohyblivostí, tj. nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska.

Zadání, jež je obsaženo v této výzvě k účasti v soutěži, se bude provádět ve 2 hlavních fázích, tj.:

— vývoj a spuštění databáze,

— aktualizace, odeslání oznámení a zálohování databáze.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

tato smlouva vstoupí v platnost k datu jejího podpisu poslední smluvní stranou a potrvá po dobu 12 měsíců.

Smlouva bude prodloužena vždy o rok, a to tichou dohodou, přičemž nesmí překročit dobu trvání 5 let od jejího vstupu v platnost.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

viz dokument s názvem „Podmínky pro podávání žádostí“ zveřejněný na platformě pro elektronická výběrová řízení eTendering.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 11/09/2017
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Francouzština, Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Obec: Strasbourg
PSČ: 67000
Země: Francie
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Lhůty Tribunálu Soudního dvora Evropské unie.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Kancelář Tribunálu Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/06/2017