Teenused - 232949-2017

20/06/2017    S116

Luksemburg-Luxembourg: Regulatiivne järelevalve järgmistes valdkondades: keskkond, tehnilised seadmed ja juurdepääsetavus piiratud liikumisvõimega inimeste jaoks

2017/S 116-232949

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: plateau de Kirchberg
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Sihtnumber: 2929
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: gestion des marchés publics – direction "Ressources"
E-post: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://europarl.europa.eu
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Investeerimispank (EIP)
Postiaadress: plateau de Kirchberg
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: gestion des marchés publics – direction "Ressources"
E-post: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://europarl.europa.eu
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Nõukogu
Linn: Bruxelles
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Riik: Belgia
Kontaktisik: gestion des marchés publics – direction "Ressources"
E-post: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://europarl.europa.eu
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Postiaadress: plateau de Kirchberg
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: gestion des marchés publics – direction "Ressources"
E-post: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://europarl.europa.eu
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda
Postiaadress: plateau de Kirchberg
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: gestion des marchés publics – direction "Ressources"
E-post: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://europarl.europa.eu
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon – Office "Infrastructures et logistique" – Luxembourg
Postiaadress: plateau de Kirchberg
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: gestion des marchés publics – direction "Ressources"
E-post: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://europarl.europa.eu
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon – Office "Infrastructures et logistique" – Bruxelles
Linn: Bruxelles
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Riik: Belgia
Kontaktisik: gestion des marchés publics – direction "Ressources"
E-post: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://europarl.europa.eu
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus
Postiaadress: plateau de Kirchberg
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: gestion des marchés publics – direction "Ressources"
E-post: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://europarl.europa.eu
I.2)Teave ühishanke kohta
Leping hõlmab ühishanget
Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:

Luksemburgi, Prantsuse ja Belgia õigusaktid.

I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2503
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Regulatiivne järelevalve järgmistes valdkondades: keskkond, tehnilised seadmed ja juurdepääsetavus piiratud liikumisvõimega inimeste jaoks

Viitenumber: 06C60/2016/M045.
II.1.2)CPV põhikood
79140000 Õigusabi- ja -teabeteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Institutsioonidevaheline raamleping CNT(2014)8 ("Regulatiivne järelevalve järgmistes valdkondades: keskkond, tehnilised seadmed ja juurdepääsetavus piiratud liikumisvõimega inimeste jaoks") on praegu täitmisel ja see lõppeb 2.3.2018.

Asjaomaste ELi institutsioonide jaoks regulatiivse järelevalve süsteemi loomine ja selle haldamine on keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi (EMAS) tunnistuse säilitamiseks väga oluline.

See regulatiivse järelevalve süsteem hõlmab keskkonna valdkonda (valdustes asuvad tehnilised paigaldised ja seadmed) ning piiratud liikumisvõimega inimeste seisukohalt ehitatud keskkonna kasutamise lihtsuse ja juurdepääsetavuse valdkonda. Regulatiivse järelevalve süsteem hõlmab kõiki ELi institutsioonide valduses olevaid hooneid, mis asuvad Brüsseli pealinna piirkonnas (Belgia), Luxembourgis (Luksemburg) ja Strasbourgis (Prantsusmaa).

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS kood: FR FRANCE
Põhiline teostamise koht:

Luxembourg, Brüssel, Strasbourg.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Selle lepinguga hõlmatav regulatiivse järelevalve süsteem käsitleb 3 tehnilist valdkonda, st järgmisi valdkondi:

— keskkonna valdkond seoses asjaomaste ELi institutsioonide tegevuse ja sellele avalduva mõjuga;

— valdustes asuvad tehnilised seadmed;

— ehitatud keskkonna kasutamise lihtsus ja juurdepääsetavus piiratud liikumisvõimega inimeste seisukohalt.

Tulevase töövõtja osutatavad teenused hõlmavad järgmisi õigusakte ja määruseid:

— ELi õigusaktid, mida kohaldatakse Brüsseli pealinna piirkonnas (Belgia), Luxembourgis (Luksemburg) ja Strasbourgis (Prantsusmaa) asuvatele ELi institutsioonidele keskkonna valdkonnas (sh muude keskkonnamõjuga valdkondade õigusaktid, nt tööohutuse ja -tervishoiu valdkonnas), valdustes asuvate tehniliste seadmete valdkonnas ning piiratud liikumisvõimega inimeste seisukohalt ehitatud keskkonna kasutamise lihtsuse ja juurdepääsetavuse valdkonnas. Selle all mõeldakse määruseid, direktiive, otsuseid, soovitusi ja arvamusi;

— riiklikud, föderaalsed, piirkondlikud ja kogukondlikud õigusaktid ja määrused, mis kehtivad Brüsseli pealinna piirkonnas (Belgia) ja mida kohaldatakse Belgias asuvatele ELi institutsioonidele keskkonna valdkonnas (sh muude keskkonnamõjuga valdkondade õigusaktid, nt tööohutuse ja -tervishoiu valdkonnas), valdustes asuvate tehniliste seadmete valdkonnas ning piiratud liikumisvõimega inimeste seisukohalt ehitatud keskkonna kasutamise lihtsuse ja juurdepääsetavuse valdkonnas. Selle all mõeldakse määruseid, direktiive, otsuseid, soovitusi ja arvamusi;

— riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud õigusaktid ja määrused, mis kehtivad Strasbourgis (Prantsuse Vabariik) ja mida kohaldatakse Prantsusmaal asuvatele ELi institutsioonidele keskkonna valdkonnas (sh muude keskkonnamõjuga valdkondade õigusaktid, nt tööohutuse ja -tervishoiu valdkonnas), valdustes asuvate tehniliste seadmete valdkonnas ning piiratud liikumisvõimega inimeste seisukohalt ehitatud keskkonna kasutamise lihtsuse ja juurdepääsetavuse valdkonnas. Selle all mõeldakse määruseid, direktiive, otsuseid, soovitusi ja arvamusi;

— riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud õigusaktid ja määrused, mis kehtivad Luksemburgi Suurhertsogiriigis ja mida kohaldatakse Luksemburgis asuvatele ELi institutsioonidele keskkonna valdkonnas (sh muude keskkonnamõjuga valdkondade õigusaktid, nt tööohutuse ja -tervishoiu valdkonnas), valdustes asuvate tehniliste seadmete valdkonnas ning piiratud liikumisvõimega inimeste seisukohalt ehitatud keskkonna kasutamise lihtsuse ja juurdepääsetavuse valdkonnas. Selle all mõeldakse määruseid, direktiive, otsuseid, soovitusi ja arvamusi.

Selles hanke väljakuulutamises käsitletav ülesanne tuleb täita 2 peamises etapis:

— andmebaasi arendamine ja käivitamine;

— ajakohastamine, teatiste saatmine ja andmebaasi varundamine.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 60
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

see leping jõustub kuupäeval, mil viimane lepinguosaline selle allkirjastab, ning kestab 12 kuud.

Lepingut võidakse uuendada vaikival kokkuleppel aasta kaupa, kuid lepingu kestus ei tohi ületada 5 aastat alates selle jõustumisest.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

vt dokumenti pealkirjaga "Conditions for submitting applications" (taotluste esitamise tingimused), mis on avaldatud platvormil eTendering.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 11/09/2017
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Prantsuse keel, Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: jah
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67000
Riik: Prantsusmaa
Internetiaadress: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Euroopa Liidu Kohtu Üldkohtu määratud tähtajad.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohtu kantselei
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
08/06/2017