Servizzi - 232949-2017

20/06/2017    S116

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Monitoraġġ regolatorju fl-oqsma tal-ambjent, it-tagħmir tekniku u l-aċċessibbiltà għal persuni b'mobilità mnaqqsa

2017/S 116-232949

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: plateau de Kirchberg
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kodiċi postali: 2929
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://europarl.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Bank Ewropew għall-Investiment
Indirizz postali: plateau de Kirchberg
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://europarl.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://europarl.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: plateau de Kirchberg
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://europarl.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
Indirizz postali: plateau de Kirchberg
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://europarl.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea — Office «Infrastructures et logistique» — Lussemburgu
Indirizz postali: plateau de Kirchberg
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://europarl.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea — Office «Infrastructures et logistique» — Brussell
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://europarl.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: plateau de Kirchberg
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://europarl.europa.eu
I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt
Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:

Lussemburgu, il-Franċiż u l-Belġjan.

I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2503
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Monitoraġġ regolatorju fl-oqsma tal-ambjent, it-tagħmir tekniku u l-aċċessibbiltà għal persuni b'mobilità mnaqqsa.

Numru ta' referenza: 06C60/2016/M045.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79140000 Servizzi ta' pariri legali u ta' l-informazzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-qafas ta' kuntratt interistituzzjonali CNT(2014)8 — monitoraġġ regolatorju fl-oqsma tal-ambjent, it-tagħmir tekniku u l-aċċessibbiltà għal persuni b'mobilità mnaqqsa jinsab għaddej bħalissa u se jispiċċa nhar it-2.3.2018.

It-twaqqif u l-manutenzjoni ta' sistema tal-monitoraġġ regolatorju għall-istituzzjonijiet tal-UE involuti huwa vitali għaż-żamma taċ-ċertifikazzjoni tal-EMAS.

Din is-sistema ta' monitoraġġ regolatorju se tkopri l-qasam ambjentali — l-installazzjonijiet tekniċi u t-tagħmir fil-proprjetajiet — u fil-qasam tal-aċċessibbiltà u l-faċilità tal-użu, minn persuni b'mobilità mnaqqsa, tal-ambjent mibni. Is-sistema tal-monitoraġġ regolatorju se tkopri l-binjiet kollha okkupati mill-Istituzzjonijiet tal-UE fir-Reġjun tal-Kapitali Brussell (il-Belġju), Lussemburgu u Strasburgu (Franza).

II.1.5)Stima tal-valur totali
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi NUTS: FR FRANCE
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Lussemburgu, Brussell, Strasburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-sistema tal-monitoraġġ regolatorju koperta minn dan il-kuntratt tinvolvi 3 oqsma tekniċi, i.e.:

— il-qasam ambjentali fir-rigward għal u li għandhom impatt fuq l-attività tal-istituzzjonijiet tal-UE involuti,

— it-tagħmir tekniku fil-proprjetajiet,

— l-aċċessibbiltà u l-faċilità tal-użu, minn persuni b'mobilità mnaqqsa, tal-ambjent mibni tal-proprjetajiet.

Is-servizzi li għandhom jingħataw mill-kuntrattur tal-futur se jinvolvu l-leġislazzjoni u r-regolamenti li ġejjin:

— il-leġislazzjoni tal-UE applikabbli għall-istituzzjonijiet tal-UE li jinsabu fir-Reġjun tal-Kapitali Brussell (il-Belġju), Lussemburgu u Strasburgu (Franza) fil-qasam ambjentali (inkluż leġislazzjoni f'oqsma oħra b'impatt ambjentali, e.g. fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol), fil-qasam tat-tagħmir tekniku fil-proprjetajiet u fil-qasam tal-aċċessibbiltà u l-faċilità tal-użu, minn persuni b'mobilità mnaqqsa, tal-ambjent mibni tal-proprjetajiet, i.e. ir-regolamenti, id-direttivi, id-deċiżjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u l-opinjonijiet,

— il-leġislazzjoni nazzjonali, federali, reġjonali u tal-komunità u r-regolamenti fis-seħħ fir-Reġjun tal-Kapitali Brussell (il-Belġju), applikabbli għall-istituzzjonijiet tal-UE li jinsabu fil-Belġju fil-qasam ambjentali (inkluż leġislazzjoni f'oqsma oħra b'impatt ambjentali, e.g. fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol), fil-qasam tat-tagħmir tekniku fil-proprjetajiet u fil-qasam tal-aċċessibbiltà u l-faċilità tal-użu, minn persuni b'mobilità mnaqqsa, tal-ambjent mibni tal-proprjetajiet, i.e. ir-regolamenti, id-direttivi, id-deċiżjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u l-opinjonijiet,

— il-leġislazzjoni nazzjonali, reġjonali u lokali u r-regolamenti fis-seħħ fi Strasburgu (ir-Repubblika Franċiża) applikabbli għall-istituzzjonijiet tal-UE li jinsabu fi Franza fil-qasam ambjentali (inkluż leġislazzjoni f'oqsma oħra b'impatt ambjentali, e.g. fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol), fil-qasam tat-tagħmir tekniku fi proprjetajiet u fil-qasam tal-aċċessibbiltà u l-faċilità tal-użu, minn persuni b'mobilità mnaqqsa, tal-ambjent mibni tal-proprjetajiet, i.e. ir-regolamenti, id-direttivi, id-deċiżjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u l-opinjonijiet,

— il-leġislazzjoni nazzjonali, reġjonali u lokali u r-regolamenti fis-seħħ fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu applikabbli għall-istituzzjonijiet tal-UE li jinsabu f'Lussemburgu fil-qasam ambjentali (inkluż leġislazzjoni f'oqsma oħra b'impatt ambjentali, e.g. fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol), fil-qasam tat-tagħmir tekniku fil-proprjetajiet u fil-qasam tal-aċċessibbiltà u l-faċilità tal-użu, minn persuni b'mobilità mnaqqsa, tal-ambjent mibni tal-proprjetajiet, i.e. ir-regolamenti, id-direttivi, id-deċiżjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u l-opinjonijiet,

Ix-xogħol involut f'din is-sejħa għall-kompetizzjoni se jkun imwettaq f'2 fażijiet ewlenin, i.e.:

— l-iżvilupp u l-bidu ta' bażi tad-dejta,

— l-aġġornament, jintbagħtu n-notifiki u bażi tad-dejta bħala riżerva.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 60
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

dan il-kuntratt se jidħol fis-seħħ fid-data li fiha tiffirmah l-aħħar parti li jkollha sehem fil-kuntratt, għal perijodu ta' 12-il xahar.

Il-kuntratt se jkun imġedded minn sena għal sena, permezz ta' ftehim taċitu, iżda ma jistax jaqbeż 5 snin mid-dħul tiegħu fis-seħħ.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

ara id-dokument imsemmi 'Kundizzjonijiet għat-tfigħ tal-applikazzjonijiet' ippubblikat fuq il-pjattaforma tal-'eTendering'.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura ristretta
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 11/09/2017
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Franċiż, Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasburgu
Kodiċi postali: 67000
Pajjiż: Franza
Indirizz tal-Internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Id-dati tal-għeluq għat-tfigħ tal-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Ir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
08/06/2017