Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 232996-2021

10/05/2021    S90

Poland-Gdynia: Miscellaneous medical devices and products

2021/S 090-232996

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 067-172893)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
National registration number: KRS 0000492201
Postal address: ul. Powstania Styczniowego 1
Town: Gdynia
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 81-519
Country: Poland
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Telephone: +48 587260467
Fax: +48 587260338
Internet address(es):
Main address: www.szpitalepomorskie.eu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy asortymentu medycznego jednorazowego i wielorazowego do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

Reference number: D25C/251/N/5-14rj/21
II.1.2)Main CPV code
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu medycznego jednorazowego i wielorazowego do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w 27 zadaniach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w załączniku nr 2 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/05/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 067-172893

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 10/05/2021
Local time: 08:00
Read:
Date: 19/05/2021
Local time: 08:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Instead of:
Date: 07/08/2021
Read:
Date: 16/08/2021
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 10/05/2021
Local time: 08:30
Read:
Date: 19/05/2021
Local time: 08:30
VII.2)Other additional information: