Supplies - 232996-2021

10/05/2021    S90

Poland-Gdynia: Miscellaneous medical devices and products

2021/S 090-232996

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 067-172893)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
National registration number: KRS 0000492201
Postal address: ul. Powstania Styczniowego 1
Town: Gdynia
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 81-519
Country: Poland
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Telephone: +48 587260467
Fax: +48 587260338
Internet address(es):
Main address: www.szpitalepomorskie.eu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy asortymentu medycznego jednorazowego i wielorazowego do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

Reference number: D25C/251/N/5-14rj/21
II.1.2)Main CPV code
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu medycznego jednorazowego i wielorazowego do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w 27 zadaniach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w załączniku nr 2 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/05/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 067-172893

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 10/05/2021
Local time: 08:00
Read:
Date: 19/05/2021
Local time: 08:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Instead of:
Date: 07/08/2021
Read:
Date: 16/08/2021
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 10/05/2021
Local time: 08:30
Read:
Date: 19/05/2021
Local time: 08:30
VII.2)Other additional information: