Tjänster - 233266-2019

21/05/2019    S97

Luxemburg-Luxemburg: Bearbetning och strukturering av elektroniska dokument som använts i samband med Europaparlamentets lagstiftande verksamheter

2019/S 097-233266

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, Directorate-General for Innovation and Technological Support, Directorate EDIT, Document Processing and Metadata Unit
Postadress: Plateau de Kirchberg, Schuman Building, Office 01B008
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU0 LUXEMBOURG
Postnummer: L-2929
Land: Luxemburg
E-post: ProDoc-FinancialCell@europarl.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4838
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Europaparlamentet, Official Mail Unit, med referensen: Invitation to tender, PE-ITEC-EDIT-DOCPRO-2019-001
Postadress: Konrad Adenauer Building, Office 00D001
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2929
Land: Luxemburg
E-post: ProDoc-FinancialCell@europarl.europa.eu
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bearbetning och strukturering av elektroniska dokument som använts i samband med Europaparlamentets lagstiftande verksamheter

Referensnummer: PE-ITEC-EDIT-DOCPRO-2019-001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europaparlamentet avser teckna ett ramavtal avseende tjänster gällande bearbetning och strukturering av elektroniska dokument som använts i samband med Europaparlamentets lagstiftande verksamheter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72311100 Datakonvertering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU00 Luxembourg
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Luxemburg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Bearbetning och strukturering av elektroniska dokument som använts i samband med Europaparlamentets lagstiftande verksamheter, inklusive konvertering till XML-format.

Se förfrågningsunderlagen – Bilaga I – Tekniska specifikationer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se förfrågningsunderlagen.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:

Se förfrågningsunderlagen.

IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/06/2019
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 10 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/06/2019
Lokal tid: 10:30
Plats:

Anbuden kommer att öppnas vid Europaparlamentets lokaler i Luxemburg.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se avsnitt 7 i ”Villkor för inlämning av anbud”.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Det sammanlagda ungefärliga marknadsvärdet är preliminärt uppskattat till trehundratusen (300 000) dokument under 60 månader – se punkt 3 i förfrågningsunderlagen.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/05/2019