Palvelut - 233285-2022

Submission deadline has been amended by:  271617-2022
03/05/2022    S86

Suomi-Veikkaus: Henkilöstön työhönsijoituspalvelut

2022/S 086-233285

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Veikkaus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2765220-1
Postiosoite: PL1
Postitoimipaikka: Veikkaus
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 01009
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@veikkaus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.veikkaus.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=398791&tpk=4b03a798-ef6d-4f3d-a82b-381876f3160b
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=398791&tpk=4b03a798-ef6d-4f3d-a82b-381876f3160b
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Valtio-omisteinen osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

ICT-, Data- ja Analytiikka- sekä digiasiantuntijoiden suorahaku- ja soveltuvuusarviointipalvelut puitejärjestely

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79610000 Henkilöstön työhönsijoituspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on puitejärjestely, johon valituilta Tarjoajilta voidaan ostaa ICT-, data- ja analytiikka- ja digialojen asiantuntijoiden rekrytointiin erikoistuneilta suorahakupalveluita sekä niihin tapauskohtaisesti sovittavia soveltuvuusarviointipalveluja Veikkauksen kulloisenkin toimeksiannon tarpeiden mukaan. Veikkaus määrittelee toimeksiantokohtaisesti vaatimukset ja sisällöt, kulloisenkin tarpeen mukaan.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 900 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palveluita suoritetaan pääasiallisesti tarjoajien omissa tiloissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat ICT-, data- ja analytiikka- ja digialojen asiantuntijoiden rekrytointiin erikoistuneet suorahakupalvelut sekä niihin tapauskohtaisesti sovittavat soveltuvuusarviointipalvelut. Suorahakupalveluiden kohteena olevat asiantuntijaroolit pitävät sisällään mm.

• ohjelmistokehittäjät

• pelikehittäjät

• data- ja analytiikka-asiantuntijat (erityisesti Data Scientist-, Business Data Analyst-, Data Engineer- ja Business Data Architect-roolit)

• digitaalisten palveluiden asiantuntijat

Suorahakupalveluiden kohteena olevat asiantuntijaroolit ovat pääsääntöisesti mid-senior-, senior- ja lead-tason tehtäviin. Suorahakutoimeksiantoja toteutetaan arviolta keskimäärin 15 kappaletta vuodessa (ei sitova). Toimeksiannot voivat kohdistua yksittäisiin toimeksiantoihin ja toistaiseksi jatkuvaan hakuun. Toimeksiantoihin voidaan hankkia suorahakupalveluita yhdeltä tai useammalta toimittajalta. Veikkauksen tavoitteena on nimittää kolme (3) toimittajaa puitejärjestelyyn.

Hankinnan arvioitu arvo on noin 900 000 € (4 vuoden hankintasopimus).

Yleistä suorahakuprosessista

Tavoitteena on toteuttaa jokainen rekrytointi – niin myös suorahaku - Veikkauksen rekrytointiprosessin mukaisesti ja hyvää työnantajamielikuvaa tukevalla tavalla. Veikkaus haluaa, että onnistuneilla ja laadukkailla suorahauilla saadaan palkattua oikeat osaajat liiketoiminnan kannalta merkittäviin tehtäviin. Suorahaut tehdään hyvin valmistellen ja ennakoivalla vuorovaikutuksella suorahakua toteuttavien vastuutahojen kanssa. Suorahaun vastuutahot ovat rekrytoiva esihenkilö, rekrytointiin osallistuva Veikkauksen HR Business Partner, sekä suorahakupalveluja tuottava Palveluntuottaja.

Palvelua käytetään pääsääntöisesti Veikkauksen Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin rekrytoinneissa, mutta rekrytointitarpeita voi tulla myös muualla Suomessa sijaitseville paikkakunnille. Palveluntuottajalla tulee olla käytössään asianmukaiset tilat haastattelujen ja soveltuvuusarviointien tekoon pääkaupunkiseudulla. Rekrytointi- ja suorahakupalvelu toteutetaan kokonaisuudessaan joko suomen tai englannin kielellä, ehdokkaasta riippuen. Tarvittaessa myös rekrytointiin liittyvä soveltuvuusarviointi tulee pystyä tuottamaan englannin kielellä ehdokkaiden suuntaan. Veikkauksella on oikeus olla hyväksymättä Palveluntuottajan suorahakutoimeksiannon kautta tullutta ehdokasta/ehdokkaita. Tällainen tilanne voi tapahtua esimerkiksi, jos suorahakuehdokas ei täytä ehdokasprofiloinnin vaatimuksia tai hän on hakenut avoimen haun kautta suorahaun kohteena olevaan tehtävään. Palveluntuottajan ja sen palveluksessa olevan henkilöstön sekä mahdollisten alihankkijoiden toimintatavat ja palvelut tulee tuottaa alalla yleisesti hyväksyttyjä ja asianmukaisia menetelmiä noudattaen sekä hyvän ammattietiikan mukaisesti.

Hankinnan laajempi kuvaus löytyy liitteestä 1 - Hankinnan kohteen kuvaus ICT Digi suorahakupalvelut.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 900 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuksella on maksimissaan kaksi (2) yhden (1) vuoden jatkokautta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: kyllä
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimus on alkujaan 24kk mutta sisältää yhteensä 2 x 12kk optiokauden (lisähankintamahdollisuus). Toimittajien on myös mahdollista toimittaa lisäpalveluita sopimuksen aikana (ks. Hankinnan kuvaus liite 1)

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 02/06/2022
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 02/06/2022
Paikallinen aika: 15:05
Paikka:

Helsinki

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/04/2022