Bygge og anlæg - 233653-2019

21/05/2019    S97    - - Bygge og anlæg - Supplerende oplysninger - Begrænset udbud 

Danmark-København Ø: Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter

2019/S 097-233653

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 089-212325)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Region Hovedstaden Psykiatri
Kristineberg 3
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Jais Elvekjær
Telefon: +45 20534797
E-mail: jais.elvekjaer@regionh.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.psykiatri-regionh.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny Psykiatri Bispebjerg_Nybyggeri entreprise E02 til E10

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45215140
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ny Psykiatri Bispebjerg på ca 21 570 m2 samt tilhørende parkeringskælder og parkering i konstruktion på ca 6 350 m2.

Byggeriet rummer overordnet 200 sengestuer fordelt på 12 sengeafsnit samt et akutmodtagelsesafsnit.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 089-212325

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.1
Delkontraktnr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - alle
I stedet for:

1) ESPD som xml-fil. Ansøger skal downloade filen og via hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter? lang=da "Importere ESPD" og udfylde denne. Fra hjemmesiden eksporteres den udfyldte "espd-response" fil retur til egen PC, hvorfra den bliver uploaded på RIB Udbudsportal. Alle 11 / 15 punkter og afsnit i ESPD skal være udfyldt. Vejledning findes på http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

Læses:

1) ESPD udfyldes via RIB udbudsportal under afleveringskrav.

Afsnit nummer: IV.2.2
Delkontraktnr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - alle
I stedet for:
Dato: 29/05/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 07/06/2019
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: