Szolgáltatások - 233957-2021

10/05/2021    S90

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 090-233957

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 061-154866)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát utca 14–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Katalin
E-mail: toth.katalin@bfk.hu
Telefon: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu
A felhasználói oldal címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szolg. elvégzése a kiemelt projekt kapcs

Hivatkozási szám: EKR000085342021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szolgáltatások elvégzése a "Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése" kiemelt projekt kapcsán

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/05/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 061-154866

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.2
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok)
A következő helyett:

71313000-5

71320000-7

71400000-2

71242000-6

71240000-2

71356400-2

71313400-9

71245000-7

71312000-8

71241000-9

71321000-4

71220000-6

71322500-6

71311300-4

Helyesen:

71313000-5

71400000-2

71242000-6

71313400-9

71241000-9

71320000-7

71240000-2

71356400-2

71245000-7

71312000-8

71321000-4

71220000-6

71322500-6

71311300-4

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 10/05/2021
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 25/05/2021
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 10/05/2021
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 25/05/2021
Helyi idő: 14:00
VII.2)További információk:

1. Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentumokat, módosuló részek: Műszaki diszpozíció

2. Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy ellentétben a korrigendum VII.1.2) pont első részével, nem módosított a Fő CPV kódokon, az EKR technikai hibája következtében kerültek a CPV kódok sorrendisége megváltoztatásra, ezért feltüntetésre, érdemi szöveges/tartalmi módosítás nem történt.