Dienstleistungen - 233969-2022

03/05/2022    S86

Polen-Warschau: Krankenversicherung (Pflichtversicherung)

2022/S 086-233969

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 070-185402)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gosp. KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Nationale Identifikationsnummer: 5210412987
Postanschrift: ul. J.P. Woronicza 17
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-999
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokój nr 204
E-Mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Telefon: +48 225478817
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.tvp.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://tvp.eb2b.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 36 miesięcy

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/TTHK/179/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66512200 Krankenversicherung (Pflichtversicherung)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie przez Wykonawcę ochroną ubezpieczeniową:

1.1 pracowników Zamawiającego (w przypadku Pakietu Medycyna Pracy również kandydatów na pracowników) – zw. dalej „Uprawnionymi” – w zakresie niżej wym. pakietów:

1.1.1 Pakiet Medycyna Pracy,

1.1.2 Pakiet Podstawowy,

1.1.3 Pakiet Rozszerzony,

1.1.4 Pakiet VIP,

1.2. członków rodzin Uprawnionych w zakresie niżej wymienionych pakietów:

1.2.1 Pakiet Rodzinny,

1.2.2 Pakiet Partnerski.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ i jednocześnie integralny Załącznik nr 1 do Umowy, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, zwana dalej „umową”. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić objęcie ochroną ubezpieczeniową współpracowników i byłych pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin, na zasadach określonych w pkt H. OPZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/04/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 070-185402

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 10/05/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 13/05/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 05/08/2022
muss es heißen:
Tag: 10/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 10/05/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 13/05/2022
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: