Supplies - 234036-2018

31/05/2018    S102

Poland-Katowice: Electricity distribution and control apparatus

2018/S 102-234036

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 095-217226)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Lucyna Fuchs
E-mail: l.fuchs@pgg.pl
Telephone: +48 327572911
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczajacej niskiego napięcia i średniego nipięcia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku

Reference number: 701800394
II.1.2)Main CPV code
31200000 Electricity distribution and control apparatus
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia i średniego napięcia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/05/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 095-217226

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 05/06/2018
Local time: 08:15
Read:
Date: 18/06/2018
Local time: 09:15
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 03/08/2018
Read:
Date: 17/08/2018
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 05/06/2018
Local time: 08:30
Read:
Date: 18/06/2018
Local time: 09:30
VII.2)Other additional information: