There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 4th of December 2023

Supplies - 234036-2018

31/05/2018    S102

Poland-Katowice: Electricity distribution and control apparatus

2018/S 102-234036

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 095-217226)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Lucyna Fuchs
E-mail: l.fuchs@pgg.pl
Telephone: +48 327572911
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczajacej niskiego napięcia i średniego nipięcia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku

Reference number: 701800394
II.1.2)Main CPV code
31200000 Electricity distribution and control apparatus
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia i średniego napięcia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/05/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 095-217226

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 05/06/2018
Local time: 08:15
Read:
Date: 18/06/2018
Local time: 09:15
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 03/08/2018
Read:
Date: 17/08/2018
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 05/06/2018
Local time: 08:30
Read:
Date: 18/06/2018
Local time: 09:30
VII.2)Other additional information: