Tjenesteydelser - 234334-2016

09/07/2016    S131

Italien-Ispra: Rådgivning vedrørende design, levering og vedligeholdelse af den europæiske rodcertificeringsmyndigheds infrastruktur til det nye digitale fartskriversystem (GEN 2)

2016/S 131-234334

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Joint Research Centre (JRC), Institute for the Protection and Security of the Citizen
Postadresse: via Enrico Fermi 2749, TP 581
By: Ispra VA
NUTS-kode: IT ITALIA
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: Finance and Procurement Unit B.5 Ispra
E-mail: JRC-IPSC-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Fax: +39 0332789434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/
Internetadresse for køberprofilen: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1651
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: forskning.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rådgivning vedrørende udvikling, levering og vedligeholdelse af den europæiske rodcertificeringsmyndigheds infrastruktur til det nye digitale fartskriversystem (GEN 2).

Sagsnr.: JRC/IPR/2016/G.6/0003/OC.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
42965000 Informationsbehandlingsudstyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det nye digitale fartskriversystem består af en køretøjsenhed, der er anbragt i køretøjets kabine, forbundet til en bevægelsessensor og installeret i nærheden af køretøjets gearkasse. Dette udstyr gør det muligt at registrere kørselsaktiviteter. En infrastruktur, der er baseret på både symmetrisk og asymmetrisk kryptering, er udviklet til at sikre komponenternes aktiviteter og interaktioner (dvs. kommunikation mellem køretøjsenhed og kort, kommunikation mellem køretøjsenhed og bevægelsessensor, kommunikationen mellem køretøjsenhed og ekstern GNSS-anlæg, downloading af data fra kort og køretøjsenhed, behandling af kortdata).

For at lette udviklingen af de nye fartskriverkomponenter skal standardnøglerne og -certifikaterne fordeles til producenterne af fartskriverkomponenter, før systemerne til den europæiske rodcertificeringsmyndighed (ERCA) oprettes.

For at støtte driften af den nye digitale fartskriver skal systemerne, som leverer ERCA-tjenesteydelserne, navnlig rodcertificeringsmyndighedens aktiviteter og aktiviteter forbundet med fordelingen af symmetriske nøgler, være udviklet, implementeret og vedligeholdt.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 125 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311200 Rådgivning i forbindelse med transportsystemer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITC41 Varese
Hovedudførelsessted:

i kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører specifikt udvikling, levering og vedligeholdelse af den europæiske rodcertificeringsmyndigheds infrastruktur til det nye digitale fartskriversystem (GEN 2).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 125 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 140
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Digital fartskriver 2017.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i punkt I.3.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/08/2016
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/08/2016
Tidspunkt: 14:00
Sted:

JRC, Room 7, first floor, reception building, Ispra VA, ITALIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2016