Storitve - 234334-2016

09/07/2016    S131

Italija-Ispra: Svetovalne storitve za zasnovo, dobavo in vzdrževanje infrastrukture Evropskega overitelja digitalnih potrdil za nov digitalni tahografski sistem (GEN 2)

2016/S 131-234334

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Joint Research Centre (JRC), Institute for the Protection and Security of the Citizen
Poštni naslov: via Enrico Fermi 2749, TP 581
Kraj: Ispra VA
Šifra NUTS: IT ITALIA
Poštna številka: 21027
Država: Italija
Kontaktna oseba: Finance and Procurement Unit B.5 Ispra
E-naslov: JRC-IPSC-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Telefaks: +39 0332789434
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/jrc/
Internetni naslov profila kupca: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1651
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Raziskave.

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Svetovalne storitve za zasnovo, dobavo in vzdrževanje infrastrukture Evropskega overitelja digitalnih potrdil za nov digitalni tahografski sistem (GEN 2)

Referenčna številka dokumenta: JRC/IPR/2016/G.6/0003/OC.
II.1.2)Glavna koda CPV
42965000 Oprema za obdelavo podatkov (informacij)
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Nov digitalni tahografski (DT) sistem je sestavljen iz enote vozila, nameščen v kabino vozila, priključen na senzor gibanja, nameščen v bližini menjalnika vozila. Ta oprema omogoča beleženje dejavnosti vožnje. Infrastruktura, ki temelji na simetrični in asimetrični kriptografiji, je bila zasnovana z namenom zaščite operacij in interakcij sestavnih delov (tj. komunikacija enota vozila–kartica, komunikacija enota vozila–senzor gibanja, komunikacija enota vozila–zunanji mehanizem GNSS, podatkovni prenos s kartice in iz enote vozila, obdelava podatkov s kartice).

Da bi omogočili razvoj novih sestavnih delov DT, je treba proizvajalcem sestavnih delov DT pred vzpostavitvijo sistema ERCA posredovati vzorčne ključe in certifikate.

Da bi podprli delovanje novega DT, bo treba zasnovati, izvesti in vzdrževati sisteme, ki ERCA zagotavljajo storitve, in sicer overitelja digitalnih potrdil in operacije simetrične distribucije.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 125 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71311200 Storitve svetovanja pri transportnih sistemih
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ITC41 Varese
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

To javno naročilo je za zasnovo, dobavo in vzdrževanje infrastrukture Evropskega overitelja digitalnih potrdil za nov digitalni tahografski sistem (GEN 2).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 125 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 140
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Digitalni tahograf 2017.
II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 11/08/2016
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 17/08/2016
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

JRC, soba 7, 1. nadstropje, sprejemna stavba, Ispra VA, ITALIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
29/06/2016