Seirbhísí - 234449-2015

An t-amharc leacaithe

07/07/2015    S128

Iodáil, an-Ispra: Seirbhísí le haghaidh doiciméid agus earraí a iompar chuig an JRC agus uaidh — Iáithreán Ispra VA, an Iodáil — crios 2, 3 agus 4

2015/S 128-234449

Fógra conartha

Seirbhísí

Treoir 2004/18/CE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála

Ainm oifigiúil: An Coimisiún Eorpach, An tAirmheán Comhpháirteach Taighde, Láithreán Ispra
Seoladh poist: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Baile: Ispra VA
Cód poist: 21027
Tír: An Iodáil
Teagmhálaí: B.5 An tAonad Airgeadais agus Soláthair — Ispra
Le cur faoi bhráid: JRC/BRU/2015/C.3/0024/OC
Ríomhphost: jrc-ism-c03-procurement@ec.europa.eu

Seoladh/seoltaí idirlín:

Seoladh ginearálta an údaráis chonarthachta: https://ec.europa.eu/jrc/

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=918

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise (lena n-áirítear doiciméid le haghaidh caidreamh iomaíoch agus córas ceannaigh dinimiciúil) a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Ní mór tairiscintí nó iarratais a sheoladh chuig:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

I.2)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.3)Príomhghníomhaíocht
Seirbhísí poiblí ginearálta
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údaráis chonarthachta eile
Tá an t-údarás/t-aonán conarthachta ag ceannach thar ceann údaráis chonarthachta eile: níl

Alt II: Cuspóir an chonartha

II.1)Cur síos
II.1.1)Teideal tugtha don chonradh ag an údarás conarthachta:
Seirbhísí le haghaidh doiciméid agus earraí a iompar chuig an JRC agus uaidh — Iáithreán Ispra VA, an Iodáil — crios 2, 3 agus 4.
II.1.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta
Seirbhísí
Catagóir seirbhíse 4: Post a iompar de thír [3] agus d’aer 
Príomhláthair nó suíomh na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta: Láithreán JRC Ispra VA, an Iodáil agus crios 2, 3 agus 4 de réir mar atá sainithe sna sonraíochtaí teicniúla.
Cód NUTS
II.1.3)Faisnéis faoi chonradh poiblí, faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil (DPS)
Is éard atá i gceist leis an bhfógra comhaontú creatlaí a chur ar bun
II.1.4)Faisnéis faoin gcomhaontú creatlaí
Comhaontú creatlaí le hoibreoir amháin

Fad an chomhaontaithe creatlaí

Fad ina mhíonna: 48

Luach iomlán measta na gceannachán do thréimhse iomlán an chomhaontaithe creatlaí

Luach measta gan CBL san áireamh: 300 000 EUR
II.1.5)Cur síos achomair ar an gconradh nó ar an gceannachán (ar na ceannacháin)
Seirbhísí le haghaidh doiciméid agus earraí a eagrú agus a iompar chuig an JRC agus uaidh, .i. Iáithreán Ispra VA, an Iodáil, a bhaineann le crios 2, 3 agus 4 de réir mar atá sainithe sna sonraíochtaí teicniúla (Iarscríbhinn I leis an gconradh creatlaí).
Dámhfar conradh seirbhíse creatlaí.
II.1.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

64120000 Courier services

II.1.7)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an conradh cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais (GPA): tá
II.1.8)Bearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.1.9)Faisnéis faoi mhalairtí
Glacfar le malairtí: níl
II.2)Méid nó raon feidhme an chonartha
II.2.1)Cainníocht nó raon iomlán:
Tá cainníochtaí measta luaite sna táblaí measúnaithe (Iarscríbhinn 2 leis an iarscríbhinn riaracháin) agus is cás bliantúil atá i gceist leo maidir leis an tseirbhís atá de dhíth.
Luach measta gan CBL san áireamh: 300 000 EUR
II.2.2)Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl
II.2.3)Faisnéis faoi athnuachana
Tá an conradh seo faoi réir ag athnuachan: níl
II.3)Fad an chonartha nó teorainn ama dá chur i gcrích

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.1.1)Éarlais agus rathaíochtaí riachtanacha:
Mar atá sainithe i ndoiciméid an tsoláthair.
III.1.2)Príomhchoinníollacha maoinithe agus socruithe íocaíochta agus/nó tagairt do na forálacha ábhartha arna rialú:
Mar atá sainithe i ndoiciméid an tsoláthair.
III.1.3)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpa oibreoirí eacnamaíocha a ndámhfar an conradh dó:
Is féidir le hoibreoirí eacnamaíocha tairiscint a chur isteach mar thairgeoir aonair nó mar chomhpháirtithe i gcuibhreannas (le pearsantacht dhlítheanach nó gan í). Ceadaítear fochonraitheoireacht i gceachtar den dá chás. Ní mór don tairgeoir ról gach oibreora eacnamaíoch a shainiú go soiléir — mar thairgeoir aonair, mar chomhpháirtí i gcuibhreannas nó mar fhochonraitheoir. Bíonn feidhm leis sin fosta nuair a bhíonn na haonáin atá i gceist bainteach leis an ngrúpáil eacnamaíoch chéanna.
Glacann gach comhpháirtí i gcuibhreannas dliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach i leith an údaráis chonarthachta le haghaidh an conradh a chur chun feidhme agus beidh sé páirteach leis an gconradh sa chás go n-éiríonn le tairiscint an chuibhreannais. Ní mór don chuibhreannas 1 aonán dlíthiúil ('an ceannaire') a ainmniú, ag a mbeidh an t-údarú iomlán an cuibhreannas agus a bhaill a cheangal agus an conradh á fheidhmiú, agus a bheidh freagrach as bainistíocht riaracháin an chonartha (sonrascadh, íocaíochtaí a fháil, srl) thar ceann na gcomhpháirtithe eile uile.
Is ionann fochonraitheoireacht agus staid ina ndéanann an conraitheoir gealltanais dhlíthiúla le haonáin dhlítheanacha eile a fheidhmeoidh cuid den chonradh thar a cheann. Coimeádann an conraitheoir dliteanas iomlán i leith an údaráis chonarthachta le haghaidh an conradh a chur chun feidhme. Is ionann saorobair, leas a bhaint as gníomhaíochtaí nó foireann d'aonán dlítheanach ar bith seachas an conraitheoir, agus fochonraitheoireacht, go neamhspleách ón dlí náisiúnta is infheidhme.
Tabharfaidh tairgeoirí tásc le fios faoin gcuid den chonradh a d'fhéadfadh a bheith ar intinn acu í a ligean ar fochonradh. Ní mór dóibh na fochonraitheoirí go léir a shainaithint:
— a bhfuil siad ag brath ar a gcumais chun na híosleibhéil chumais a chomhlíonadh faoi cheannteideal III.2.2 agus III.2.3,
— a bhfuil a gcion aonair den chonradh os cionn 20 %, nó
— gach fochonraitheoir nuair atá an méid iomlán fochonraithe os cionn 50 % de luach iomlán an chonartha.
Ní mór d'fhochonraitheoirí litir intinne a chur ar fáil ag sonrú a dtoilteanas rannpháirtiú i bhfeidhmíocht an chonartha de réir mar atá sainithe sa tairiscint.
I rith fheidhmiú an chonartha beidh athrú ar bith ar fhochonraitheoirí faoi réir ag faomhadh roimh ré i scríbhinn ón údarás conarthachta.
D'fhéadfadh an tairgeoir aonair nó cuibhreannas brath fosta ar chumais aonán eile le haghaidh na híosleibhéil chumais a chomhlíonadh faoi cheannteideal III.2.2 agus III.2.3, beag beann ar nádúr dlíthiúil na nasc atá aige leo. Sa chás sin, ní mór dó a chruthú don údarás conarthachta go mbeidh na hacmhainní aige atá riachtanach le haghaidh an conradh a fheidhmiú, mar shampla trí ghealltanas a chur ar fáil thar cheann na n-aonán sin. Meastar spleáchas ar chumais tríú páirtí atá ina aonán dlítheanach éagsúil ón tairgeoir aonair nó ó bhaill an chuibhreannais, cé go bhfuil sé ina chuid den ghrúpa eacnamaíoch céanna, mar fhochonraitheoireacht chun críocha an nós imeachta seo. Má dhámhtar an conradh do thairgeoir a bhraitheann ar thríú páirtí chun breis agus 70 % de na híos-riachtanais a chur ar fáil maidir leis an gcumas eacnamaíoch agus airgeadais atá liostaithe faoi cheannteideal III.2.2, beidh ar an údarás conarthachta éileamh ar an tríú páirtí go ndéanfaidh siad an conradh a shíniú ionas go mbeidh siad faoi dhliteanas i gcomhpháirt leis an tairgeoir maidir lena fheidhmiú.
Ní mór ról agus tascanna gach comhpháirtí cuibhreannais agus gach fochonraitheora arna sainaithint a shainiú go soiléir sa tairiscint. Ní mór ainm an tairgeora (lena n-áirítear na comhpháirtithe go léir i gcás cuibhreannais) agus an fhochonraitheora/na bhfochonraitheoirí a bheith ar an litir mhínithe, lena n-áirítear tríú páirtithe a bhfuil an tairgeoir ag brath ar a gcumais, mar aon le hainm an teagmhálaí aonair i dtaobh an nós imeachta seo. Maidir le cuibhreannais ní mór do gach comhpháirtí, nó do chomhpháirtí arna ionadú go cuí an tairiscint agus an conradh a shíniú thar cheann na gcomhpháirtithe go léir, an litir chlúdaigh a shíniú. Sa chás deireanach, d'fhéadfadh údarú a bheith, mar shampla, i bhfoirm cumhacht aturnae, litir intinne nó comhaontú cuibhreannais.
III.1.4)Coinníollacha áirithe eile a bhfuil feidhmiú an chonartha faoina réir
III.2)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.2.1)Staid phearsanta na n-oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: 1. Critéir eisiaimh:
Ní bheidh tairgeoirí incháilithe páirt a ghlacadh sa nós imeachta seo má tá siad in aon cheann de na staideanna eisiaimh atá liostaithe in Airteagal 106 agus 107 den Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25.10.2012. Síneoidh tairgeoirí (comhpháirtithe cuibhreannais san áireamh) agus fochonraitheoirí arna sainaithint de réir cheannteideal III.1.3 an dearbhú ar fhocal (atá ar fáil ar láithreán gréasáin an údaráis chonarthachta faoi mar atá léirithe i gceannteideal I.1) le dearbhú nach bhfuil siad in aon cheann de na staideanna sin.
Ar iarratas ón údarás conarthachta ní mór don tairgeoir rathúil (lena n-áirítear gach comhpháirtí i gcás cuibhreannais) agus do na fochonraitheoirí uile arna sainaithint ag an tairgeoir de réir III.1.3 na doiciméid tacaíochta atá liostaithe in Airteagal 143(3) de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1268/2012 ón gCoimisiún an 29.10.2012 a sholáthar.
Féadfaidh an t-údarás conarthachta an oibleagáid atá ar thairgeoirí na doiciméid tacaíochta riachtanacha a chur isteach a tharscaoileadh má fuair sé fianaise den sórt sin uathu cheana chun críocha nós imeachta soláthair eile agus ar an gcoinníoll nár eisíodh na doiciméid níos mó ná 1 bhliain roimh dháta an fhógra dámhachtana agus go bhfuil siad fós bailí. I gcás mar sin, dearbhóidh an tairgeoir ar a fhocal gur soláthraíodh an fhianaise dhoiciméadach cheana féin i nós imeachta soláthair roimhe seo agus dearbhóidh sé nár tháinig aon athrú ar a staid.
2. Critéir roghnúcháin:
Cumas dlí:
Cruthóidh tairgeoirí (gach comhpháirtí i gcás cuibhreannais) go bhfuil an cumas dlíthiúil acu an conradh a fheidhmiú trí dheimhniú clárúcháin sa chlár ceirde nó gairmiúil ábhartha a chur ar fáil i dtír an bhunaithe/an chorpraithe. Mura bhfuil ar thairgeoir clárú nó mura gceadaítear dó clárú, ar chlár dá leithéid sin ar chúiseanna a bhaineann lena stádas dlíthiúil nó reachtúil, d'fhéadfadh an t-údarás conarthachta glacadh le teastas nó dearbhú faoi mhionn, ballraíocht in eagraíocht ar leith, údarú sainráite, nó iontráil ar an gclár CBL mar fhianaise shásúil.
III.2.2)Cumas eacnamaíoch agus airgeadais
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Ní mór do thairgeoirí na critéir a leanas a chomhlíonadh:
— comhlíonann an láimhdeachas bliantúil an t-íosleibhéal cumais,
— inmharthanacht airgeadais imleor chun an conradh a ghlacadh agus a fheidhmiú.
Ní mór do gach tairgeoir (gach comhpháirtí i gcás cuibhreannais) agus do gach fochonraitheoir a mbraitheann an tairgeoir ar a gcumais le haghaidh an t-íosleibhéal cumais a chomhlíonadh maidir le cumas eacnamaíoch agus airgeadais, an fhianaise a leanas a chur ar fáil:
1) cóip de ráitis airgeadais (cláir chomhardaithe, cuntais brabúis agus caillteanais mar aon le faisnéis airgeadais ghaolmhar ar bith eile) le haghaidh an 2 bhliain airgeadais seo a chuaigh thart dá bhfuil cuntais dúnta, atá foilsithe nó iniúchta nó, nuair nach bhfuil foilsiú/iniúchóireacht riachtanach faoi dhlí na tíre ina bhfuil an t-oibreoir eacnamaíoch bunaithe, ní mór don ionadaí atá údaraithe go cuí féindeimhniú maidir le beachtas agus macántacht a chur ar fáil. Má léirítear caillteanas glan sna doiciméid arna gcur ar fáil maidir le haon cheann de na blianta arna n-iarraidh, ní mór don oibreoir eacnamaíoch doiciméad eile a chur ar fáil mar chruthúnas ar a chumas airgeadais agus eacnamaíoch, amhail teistiméireachtaí bainc cuí nó litir/ráiteas ó iniúchóirí deimhnithe ina bhfuil fianú maidir le cobhsaíocht airgeadais an oibreora eacnamaíoch, cruthúnas ar árachas riosca ghairmiúil, nó ráthaíocht chuí ó thríú páirtí (m.sh. máthairchuideachta);
2) ráiteas maidir le láimhdeachas bliantúil an oibreora eacnamaíoch agus maidir leis an láimhdeachas bliantúil sa réimse atá clúdaithe faoin gconradh, thar thréimhse an 2 bhliain airgeadais seo a chuaigh thart ar dúnadh cuntais ina leith.
Má tharlaíonn sé, ar chúis eisceachtúil éigin a mheasann an t-údarás conarthachta a bheith inchosanta, nach bhfuil an t-oibreoir eacnamaíoch ábalta na teistiméireachtaí arna n-iarraidh thuas a chur ar fáil, is féidir leis a chumas eacnamaíoch agus airgeadais a chruthú le haon doiciméad eile a mheasann an t-údarás conarthachta a bheith iomchuí. I gcás ar bith, ní mór an chúis eisceachtúil agus an chosaint ina taobh a chur in iúl don údarás conarthachta. Coimeádann an t-údarás conarthachta an ceart doiciméad ar bith eile a iarraidh lena gcumasófaí dó cumas eacnamaíoch agus airgeadais an oibreora eacnamaíoch a fhíorú nó faisnéis nó soiléirithe breise, nó an dá rud, a lorg ar bhealach iomchuí ar bith (láithreáin ghréasáin, comhlachtaí oifigiúla, srl).
Féadfaidh an t-údarás conarthachta an oibleagáid atá ar oibreoir eacnamaíoch an fhianaise dhoiciméadach thuasluaite a sholáthar a tharscaoileadh má fuair sé fianaise den sórt sin uaidh cheana chun críocha nós imeachta soláthair eile, ar an gcoinníoll go gcomhlíontar riachtanais an ghlao seo ar thairiscintí léi sin. Sa chás sin, ní mór don oibreoir eacnamaíoch tagairt a sholáthar don chonradh agus do sheirbhís an Choimisiúin dá soláthraíodh an fhianaise sin.
Coimeádann an t-údarás conarthachta an ceart gan tairgeoir a roghnú sa chás go gcruthaíonn an fhianaise arna soláthar mór-imní maidir lena inmharthanacht airgeadais le haghaidh an conradh a fheidhmiú agus gur theip ar an tairgeoir an imní sin a mhaolú trí bharúlacha nó fianaise eile a sholáthar maidir le hinmharthanacht airgeadais.
Déanfar na híosleibhéil chumais a mheasúnú maidir leis an tairgeoir ina iomlán, lena n-áirítear cumais chomhcheangailte na gcomhpháirtithe uile i gcás cuibhreannais agus na bhfochonraitheoirí uile.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil: Ní foláir nó go bhfuil 150 000 EUR ar a laghad sa láimhdeachas bliantúil le haghaidh an 2 bhliain airgeadais seo a chuaigh thart.
III.2.3)Cumas teicniúil
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh:
Ní mór do thairgeoirí na critéir a leanas a chomhlíonadh:
(1) taithí sa réimse maidir le doiciméid agus earraí a iompar arna cruthú ag sliocht ó chlár ceirde nó gairmiúil, nó cruthúnas coibhéiseach ar bhunaíocht, agus liosta de chonarthaí cosúla (maidir le luach, raon feidhme agus castacht) a cuireadh i gcrích sa 2 bhliain roimh spriocdháta na tairisceana. San áireamh leis an liosta de chonarthaí roimhe seo beidh sonraí faoi na dátaí tosaithe agus deiridh ina leith, méid iomlán an chonartha agus raon feidhme, ról agus an méid arna shonrascadh ag an oibreoir eacnamaíoch. I gcás conarthaí atá fós ar siúl, ní bhreithneofar ach an cion a cuireadh i gcrích i rith na tréimhse teistiméireachta.
Beidh na conarthaí arna gcur isteach mar fhianaise ar chomhlíonadh na n-íosleibhéal cumais á dtionlacain ag deimhnithe um fheidhmiú sásúil, arna n-eisiúint ag cliaint, ag sonrú go ndearnadh iad a chur i gcrích go hiomlán i modh gairmiúil. Sa chás go raibh na seirbhísí feidhmithe ag údaráis chonarthachta an AE, déanfaidh an t-údarás conarthachta na deimhnithe a eisiúint nó a chomhshíniú;
(2) ní mór don tairgeoir CV (i bhformáid Europass de rogha) an chomhordaitheora riaracháin a sholáthar, lena gcomhlíontar na híosleibhéil chumais le haghaidh an chritéir seo. Ní mór cur síos a dhéanamh ar an nasc conarthach beacht leis an tairgeoir. Meabhraítear gurb ionann saor-obair agus fochonraitheoireacht (féach ar phointe III.1.3);
(3) ní mór don tairgeoir cur síos a dhéanamh ar an struchtúr agus ar na hacmhainní a úsáideann sé le haghaidh earraí a iompar. Mar léiriú go gcomhlíontar an critéar seo ní mór don tairgeoir liosta a sholáthar den trealamh, na huirlisí agus na saoráidí atá ar fáil dó le haghaidh an conradh a fheidhmiú agus, más infheidhme, ainm an oibreora eacnamaíoch a chuireann iad sin ar fáil dó a lua.
I gcás cuibhreannais nó fochonraitheoireachta, ní mór do na comhpháirtithe/fochonraitheoirí cuibhreannais sin a bhfuil an tairgeoir ag brath ar a gcumais an fhianaise arna hiarraidh a chur ar fáil le haghaidh na híosleibhéil chumais a chomhlíonadh.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil:
Déanfar na híosleibhéil chumais a mheasúnú maidir leis an tairgeoir ina iomlán, lena n-áirítear cumais chomhcheangailte na gcomhpháirtithe uile i gcás cuibhreannais agus na bhfochonraitheoirí uile.
(1) Taithí 2 bhliain ar a laghad mar aon le 2 chonradh chomhchosúla ar a laghad lena mbaineann na tréithe a leanas:
(a) ní mór taithí 5 bliana ar a laghad a bheith ag an gcomhordaitheoir riaracháin ar réimse na seirbhísí arna leagan amach sa chonradh seo;
(b) ní mór riachtanais íosta a chur ar fáil i dtaobh na hacmhainní teicniúla le haghaidh earraí a iompar:
— le hoighear tirim,
— samplaí saotharlainne,
— leis an gcóras teochta rialaithe, agus
— faoi na rialacháin ADR.
III.2.4)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.3)Coinníollacha ar leith le haghaidh conarthaí seirbhíse
III.3.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
III.3.2)An fhoireann atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Oscailte
IV.1.2)Teorainneacha ar líon na n-oibreoirí a dtabharfar cuireadh chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta dóibh
IV.1.3)Líon na n-oibreoirí a laghdú le linn na hidirbheartaíochta nó an chaidrimh
IV.2)Critéir dámhachtana
IV.2.1)Critéir dámhachtana
An tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch i dtéarmaí na critéir atá luaite sna sonraíochtaí, sa chuireadh chun tairisceana nó chun idirbheartaíochta nó sa doiciméad tuairisciúil
IV.2.2)Faisnéis faoi cheant leictreonach
Bainfear úsáid as ceant leictreonach: níl
IV.3)Faisnéis riaracháin
IV.3.1)Uimhir thagartha an chomhaid tugtha ag an údarás conarthachta:
JRC/IPR/2015/C.3/0024/OC.
IV.3.2)Foilseachán (foilseacháin) roimhe seo a bhaineann leis an gconradh céanna

Foilseacháin eile roimhe seo

Uimhir an fhógra in IOAE: 2014/S 123-218299 an 1.7.2014

Uimhir an fhógra in IOAE: 2014/S 233-409929 an 3.12.2014

IV.3.3)Coinníollacha chun sonraíochtaí agus doiciméid bhreise nó cáipéis thuairisciúil a fháil
Teorainn ama chun iarratais ar dhoiciméid a fháil nó chun doiciméid a rochtain: 25.9.2015
doiciméid iníoctha: níl
IV.3.4)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
25.9.2015
IV.3.5)Dáta seolta na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
IV.3.6)Teanga(cha) inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a dhréachtú
Teanga oifigiúil ar bith de chuid an AE
IV.3.7)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
Fad ina mhíonna: 6 (ón dáta tugtha le haghaidh tairiscintí a fháil)
IV.3.8)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt
Dáta: 7.10.2015 - 15:00

Láthair:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, AN IODÁIL (IPR seomra 7 ar an gcéad urlár den phríomhbhealach isteach chuig láithreán JRC Ispra).

Daoine údaraithe le bheith i láthair ag oscailt na dtairiscintí: tá

Faisnéis bhreise faoi dhaoine údaraithe agus faoin nós imeachta oscailte: Is féidir le baill an choiste inmheánaigh agus 2 ionadaí údaraithe in aghaidh na cuideachta freastal ar an oscailt (faoi réir ag dearbhú roimh ré le ríomhphost chuig: Ní mór an t-iarratas a sheoladh chuig jrc-ism-c03-procurement@ec.europa.eu 3 lá ar a laghad roimh an oscailt, i dteannta le cóip den chárta aitheantais/phas. Úsáid an uimhir thagartha: JRC/IPR/2015/C.3/0024/OC).

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
Is soláthar ateagmhasach é seo: níl
VI.2)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an conradh le tionscadal nó le clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh nó an dá rud: níl
VI.3)Faisnéis bhreise
1) Ar iarratas an tairgeora, is féidir leis an údarás conarthachta faisnéis bhreise a sholáthar d'fhonn cineál an chonartha a shoiléiriú agus chun na críche sin amháin.

Ní mór aon iarratais ar fhaisnéis bhreise a dhéanamh i scríbhinn amháin tríd an láithreán gréasáin ríomhthairisceana ag https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=918 sa táb 'ceisteanna agus freagraí', trí 'cruthaigh ceist' a chliceáil.

Níl an t-údarás conarthachta faoi oibleagáid ar bith freagra a thabhairt ar iarratais ar fhaisnéis bhreise a fhaightear laistigh de 5 lá oibre roimh an spriocdháta le haghaidh tairiscintí a chur isteach.
Féadfaidh an t-údarás conarthachta, dá rogha féin, páirtithe ar spéis leo an scéal a chur ar an eolas maidir le haon earráid, neamhchruinneas, easnamh nó maidir le hearráid chléireachais ar bith eile i dtéacs an ghlao ar thairiscintí.
Foilseofar aon fhaisnéis bhreise lena n-áireofar a bhfuil luaite thuas ar an láithreán gréasáin ríomhthairisceana thuasluaite. Déanfar an láithreán Gréasáin a nuashonrú go rialta agus is iad na tairgeoirí atá freagrach as nuashonruithe agus athruithe a sheiceáil i rith na tréimhse tairisceana.
2) Bunaithe ar Airteagal134(1)(f) de Rialachán (AE Tarmligthe Uimh. 1268/2012 an 29.10.2012 ón gCoimisiún i rith na 3 bliana tar éis chur i gcrích an bhunchonartha is féidir leis an údarás conarthachta an nós imeachta idirbheartaithe a úsáid gan fógra conartha a fhoilsiú roimh ré chun seirbhísí breise a sholáthar lena gcuimsítear athdhéanamh seirbhísí cosúla (suas le huasmhéid 50 % de luach an bhunchonartha) ón oibreoir eacnamaíoch dá ndámhtar an conradh.
VI.4)Nósanna imeachta achomhairc
VI.4.1)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta achomhairc

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist: rue du Fort Niedergrünewald
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Ríomhphost: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Teileafón: +352 4303-1
Facs: +352 4303-2100
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Achomhairc a dhéanamh
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) chun achomhairc a dhéanamh: Is féidir leat aon tuairimí maidir leis an nós imeachta dámhachtana a chur isteach chuig an údarás conarthachta atá léirithe faoi cheannteideal I.1.

Má chreideann tú go raibh míriarachán i gceist, féadfaidh tú gearán a chur chuig an Ombudsman Eorpach laistigh de 2 bhliain ón dáta a d'éirigh tú feasach ar na fíricí a bhfuil an gearán bunaithe orthu (féach http://www.ombudsman.europa.eu). Ní dhéanfar an teorainn ama chun achomharc a sheoladh a chur ar fionraí ná tréimhse nua le haghaidh achomharc a dhéanamh mar gheall ar ghearán den sórt sin.

Laistigh de 2 mhí óna gcuirtear cinneadh na dámhachtana in iúl is féidir leat achomharc a thaisceadh leis an gcomhlacht dá dtagraítear in VI.4.1.
VI.4.3)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoi achomhairc a dhéanamh

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist: rue du Fort Niedergrünewald
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Ríomhphost: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Teileafón: +352 4303-1
Facs: +352 4303-2100
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
25.6.2015