Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 234524-2018

01/06/2018    S103

Itálie-Ispra: Služby technické podpory (ESS) pro program vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem

2018/S 103-234524

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Joint Research Centre (JRC)
Poštovní adresa: Via Enrico Fermi 2749, TP 582
Obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Země: Itálie
E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Výzkum

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby technické podpory (ESS) pro program vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem

Spisové číslo: JRC/IPR/2017/G.III.9/0050/OC
II.1.2)Hlavní kód CPV
98113100 Služby v oblasti bezpečnosti jaderných materiálů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Služby technické podpory pro program vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 13 000 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
98113100 Služby v oblasti bezpečnosti jaderných materiálů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), Itálie

II.2.4)Popis zakázky:

Služby technické podpory sestávají z vypracování podrobných technických studií a návrhů v oblasti jaderného inženýrství v případě rozvoje projektů vyřazování z provozu a procesů hospodaření s jaderným odpadem a z vypracování komplexní dokumentace k udělování licencí v rámci realizace programu vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Technická kvalita / Váha: 50 %
Kritérium nákladů - Název: Cena / Váha: 50 %
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 151-311945
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 935083
Název:

Služby technické podpory (ESS) pro program vyřazování jaderných zařízení z provozu a hospodaření s jaderným odpadem

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
08/05/2018
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 0
Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU: 0
Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU: 0
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Empresarios Agrupados Internacional S.A
Obec: Madrid
Kód NUTS: ES300 Madrid
Země: Španělsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Tractebel Engineering SA
Obec: Brusel
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: NINE- Nuclear and Industrial Engineering s.r.l
Obec: Lucca
Kód NUTS: ITI12 Not specified
Země: Itálie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 13 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 13 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/05/2018