Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 234552-2021

11/05/2021    S91

Njemačka-Köln: Mrežne usluge — internetski pristup i usluge fiksne telefonije

2021/S 091-234552

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 086-221270)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Poštanska adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Mjesto: Cologne
NUTS kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Poštanski broj: 50668
Država: Njemačka
E-pošta: tenders@easa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa profila kupca: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Mrežne usluge — internetski pristup i usluge fiksne telefonije

Referentni broj: EASA.2021.HVP.08
II.1.2)Glavna CPV oznaka
64200000 Telekomunikacijske usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Nabava telekomunikacijskih usluga kao što su pristup internetu i usluge fiksne telefonije.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/05/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 086-221270

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 02/06/2021
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 04/06/2021
Lokalno vrijeme: 16:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: