Usluge - 234552-2021

11/05/2021    S91

Njemačka-Köln: Mrežne usluge — internetski pristup i usluge fiksne telefonije

2021/S 091-234552

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 086-221270)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Poštanska adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Mjesto: Cologne
NUTS kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Poštanski broj: 50668
Država: Njemačka
E-pošta: tenders@easa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa profila kupca: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Mrežne usluge — internetski pristup i usluge fiksne telefonije

Referentni broj: EASA.2021.HVP.08
II.1.2)Glavna CPV oznaka
64200000 Telekomunikacijske usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Nabava telekomunikacijskih usluga kao što su pristup internetu i usluge fiksne telefonije.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/05/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 086-221270

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 02/06/2021
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 04/06/2021
Lokalno vrijeme: 16:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: