Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 234566-2021

11/05/2021    S91

Sverige-Borlänge: Anläggningsarbete

2021/S 091-234566

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Huvudkontoret Röda vägen 1
Ort: Borlänge
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 781 99
Land: Sverige
Kontaktperson: Michael Hellström
E-post: michael.hellstrom@trafikverket.se
Telefon: +46 30243
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.trafikverket.se
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

FSE810 Teknikbyggnader E4 Förbifart Stockholm

Referensnummer: KOM-405272
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000 Anläggningsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

FSE810 Teknikbyggnader E4 Förbifart Stockholm

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 100 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45000000 Anläggningsarbete
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholm

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

FSE810 Teknikbyggnader E4 Förbifart Stockholm

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
06/05/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/05/2021